PTC, Collin Crowdfund en Rabobank nemen initiatief tot financieringscombinatie

CAPELLE AAN DEN IJSSEL – Met het initiatief van de Particuliere Transport Coöperatie (PTC) om te komen tot toegankelijke financieringsmogelijkheden voor de binnenvaart krijgen de leden/aspirant-leden van de PTC meer mogelijkheden aan de eisen te voldoen om een financiering te kunnen realiseren. Een samenwerking tussen PTC, Collin Crowdfund en de Rabobank voorziet hiermee in betere mogelijkheden voor het intreden van jonge ondernemers. PTC hoopt met deze samenwerking ook de bedrijfsopvolging voor schepen tot 1.500 ton te kunnen activeren. Maar ook bestaande leden kunnen makkelijker verjonging/doorstroming gefinancierd krijgen.

“De binnenvaart zal de markt tot in de haarvaten moeten blijven bedienen”, zo stelt Martin Seine, zaakvoerder van PTC. Seine stelt daarbij dat momenteel steeds meer courante schepen noodgedwongen worden gesloopt, iets dat vanuit de vervoersgarantie van de coöperatie op termijn ook een ongewenste situatie geeft . “Als coöperatie denken we al langer na over een gepast antwoord op de situatie waarin we graag nieuwe leden in deze moeilijk te financieren tonnagegroep willen laten aansluiten. In eerste instantie gingen onze gedachten uit naar een eigen financieringsfonds dat zou voorzien in de mogelijkheid voor het intreden van jonge ondernemers. Dit financieringsfonds zou daarnaast de leden de mogelijkheid geven te investeren én zou PTC als marktpartij aantrekkelijk houden”, zo vervolgt Seine, die daarbij benadrukt dat voor PTC de commerciële vertegenwoordiging van leden eerste verantwoordelijkheid blij . Vanuit het aan de leden gepresenteerde plan werd door PTC voor de verdere uitwerking contact gezocht met de huisaccountant en huisbank van de coöperatie. Rabobank Zeeuws-Vlaanderen zette, in de persoon van Kees Kuzee, de denkrichting van PTC om naar een voorstel.

Kennismaking met de binnenvaart Het initiatief van PTC bracht Marco van Beek, deze zomer gestart als manager binnenvaart bij de Rabobank, in contact met deze coöperatie. Zijn enthousiasme, snelheid van handelen en het meedenken vanuit de geschetste behoefte bracht het plan in een stroomversnelling waarbij Collin Crowdfund werd aangesloten als partner voor de invulling van financiering met behulp van het publiek. “Wij willen als Rabobank graag mee blijven denken en financieren in de binnenvaart. De gang naar de bank bij een financieringsbehoefte is traditioneel; door de samenwerking met Collin Crowdfund maken we samen meer mogelijk”, zo vertelt Marco van Beek.

Crowdfunding, een financieringsvorm waarbij het publiek (de investeerders) voor de benodigde financiering zorgt, zorgt ervoor dat de financieringsbehoefte niet alleen door de bank kan worden ingevuld maar ook door deze alternatieve werkwijze om geld bijeen te krijgen en een schip te kunnen financieren. Dit zal, samen met een eigen inbreng, de financieringsmogelijkheid van schepen een ‘boost’ gaan geven.

De keuze om Collin Crowdfund als platform voor crowdfunding aan te laten sluiten is genomen op basis van de expertise van deze partij op het gebied van crowdfinance aan het MKB bedrijfsleven.. Het is het snelst groeiende platform van Nederland, opgericht door voormalig bankiers en een registeraccountant. De campagnes van dit bedrijf zorgden er voor dat in september dit jaar de grens van 80 miljoen euro aan verstrekte financieringen werd doorbroken. Peter Stout is Crowdfund Coach bij Collin Crowdfund. Hij is actief voor de Regio Rotterdam – Rijnmond en het maritieme bedrijfsleven. Met zijn maritieme én financiële achtergrond kent hij de wereld van de binnenvaart goed in al zijn facetten. “Wij hebben een grote groep investeerders die maritiem geïnteresseerd zijn”, vertelt de in december 2016 bij Collin Crowdfund gestarte Stout. “Investeerders kunnen vanaf een relatief laag bedrag inschrijven. Inschrijving over meerdere projecten spreidt het risico. We zien dat de binnenvaart zich meer dan gemiddeld ontwikkeld en kansen biedt op het gebied van crowdfunding. Driekwart van onze investeerders is particulier, een kwart financiert bedrijfsmatig. Het mooie van crowdfunding is ook dat de deelnemers ambassadeur worden van je bedrijf of schip. Zij hebben het vertrouwen in het plan van de ondernemer omgezet in een financiële bijdrage dit te gaan realiseren. Voor het investeren in crowdfunding cases kunnen wij onze investeerders een aantrekkelijk rentepercentage bieden. Geld verkrijgen door middel van crowdfinance is gemiddeld genomen wel wat duurder dan geld verkrijgen via de bank”, aldus Stout. “De samenwerking met PTC is voor ons een extra financiële zekerheid, waardoor in combinatie met hypothecaire zekerheid het risicoprofiel verlaagd kan worden, waardoor de rentelasten lager kunnen uitkomen”.

Binnenvaart raakt bekend met crowdfunding
Als de lijn van het aantal financieringen dat door crowdfunding wordt gerealiseerd in branches wordt onderverdeeld, toont de binnenvaart zich als een relatief harde stijger. Het aantal financieringen door crowdfunding is voor deze markt in de afgelopen periode flink toegenomen. De binnenvaart kent dan ook al een aantal succesvolle cases op het gebied van financiering met behulp van crowdfunding door Collin Crowdfund. Voorbeelden daarvan zijn de schepen ‘Triton’ (crowdfunding + bevrachter), ‘Dibrad’ (crowdfunding in cofinanciering met Rabobank) en ‘Jager’ (crowdfunding in combinatie met een investeerder).

Drempel naar beneden
Met de combinatie die geboden wordt gaat de financieringsdrempel naar beneden voor de schipper die zijn schip wil financieren. Een schip wat technisch goed in orde is, is daardoor gemakkelijker te financieren. Het interessante bij deze insteek is, dat het bouwjaar veel minder bepalend is, er wordt hier veel meer gekeken naar de kwaliteit en de inzetbaarheid van het schip. “Het mes snijdt hierbij aan vele kanten”, zo vertelt Seine. “Het is niet alleen de potentiële schipper die een schip kan kopen, het is ook het pensioen van de schipper die het geld niet hoe achter te laten in het schip. De samenwerking zorgt er voor dat schippers met ambitie groter te gaan varen ruimte krijgen om door te kunnen stromen. Daarnaast blijft de binnenvaart de markt bedienen zoals men dat al vanuit de historie gewend is. PTC kan daardoor de vervoersgarantie blijven bieden aan klanten van de coöperatie. Leden kunnen daarnaast inschrijven om zo meer rendement uit hun vermogen te halen. Als een schipper bij ons in de vloot aanschuift weet men welke zekerheden er tegenover staan en dat er kritisch is gekeken naar de aanvraag”.

Samenwerking
PTC, Collin Crowdfund en Rabobank werken nauw met elkaar samen in dit financieringsplan. De coöperatie toetst hierbij net zo goed als de bank en het crowdfunding-platform. Er is geen vaste samenstelling in mogelijkheden voor financiering. Soms zal het alleen met de bank kunnen, soms zal er aanvullend met crowdfunding-kapitaal moeten worden gevonden. Het is echter ook mogelijk dat naast de eigen inbreng crowdfunding voldoende is om te kunnen starten. De cofinanciering zal de vraag naar geld in gezamenlijkheid oplossen.