47475

Puur Badkamers

€ 100.000  |  9,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 216
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 29-03-2024 in 1 uur volgeschreven door 216 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Puur Badkamers
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Verbouwing / inrichting showroom
Datum van oprichting 17-01-2011
Website www.puurbadkamers.nl

Leendoel

In 2011 is het bedrijf opgericht onder de naam Sjoerd Appels. Er kwamen in die tijd steeds meer aanvragen binnen voor het plaatsen van badkamers. Uiteindelijk heeft Sjoerd zich hierin gespecialiseerd en de bedrijfsnaam veranderd in Puur Badkamers. 

Het komende jaar zal Sjoerd zich bezighouden met het toewijzen van opdrachten aan twee nieuwe ZZP'ers. Hieraan zitten dus geen vaste kosten aan gekoppeld, omdat het op opdrachtbasis is. Deze beslissing is gebaseerd op een zeer gunstige deal die Sjoerd heeft weten te sluiten in samenwerking met een grote badkamerspecialist. 

Deze samenwerking biedt Sjoerd de mogelijkheid om diverse klussen binnen te halen met een hogere winstmarge. Een cruciaal aspect van deze samenwerking is dat het partnerbedrijf voorziet in de inkoop van alle benodigde materialen. Dit betekent dat Sjoerd en zijn organisatie in staat zijn om een hogere omzet te genereren, zonder de lasten en risico's te dragen die normaal gesproken gepaard gaan met de inkoop van materialen.

Sjoerd wil graag een showroom inrichten zodat klanten beter geadviseerd kunnen worden en de producten ook daadwerkelijk kunnen zien.

Er wordt een lineaire lening van € 100.000,- met een slottermijn van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing bedrijfsruimte € 25.000
Voorraad (showroom) € 30.000
Herfinanciering bestaande leningen € 35.000
Werkkapitaal / onvoorziene kosten € 10.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer voor de financiering is S.R. Appels handelend onder de naam Puur Badkamers. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor gehele leenbedrag. De privévermogenspositie is momenteel materieel van aard op basis van de overwaarde op de eigen woning waar tevens een hypotheek op wordt gevestigd. 
  • Mevrouw M.M. Leeger (partner) geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materiaal van aard op basis van de overwaarde op de eigen woning.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het huidige woonhuis aan de Koningin Wilhelminalaan 19, 3832 AV Leusden, kadastraal bekend als sectie D nummer 999 te Leusden, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 193.500,- en een openstaande schuld van € 155.275,- per 30-11-2023. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 525.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 4-12-2023.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
  • De mogelijkheid bestaat om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Puur Badkamers is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de jaarcijfers 2023 en prognose 2024 van Puur Badkamers. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op de jaarcijfers van 2023 en de prognose voor 2024. De ondernemer verwacht een stevige omzetgroei vanwege de samenwerking met een grote badkamerspecialist. Er wordt een omzet van € 434.000,- in 2024 verwacht, met een netto cashflowoverschot, na privé onttrekking en na aflossingen, van € 12.500,-.
Vanwege grote privé uitgaven, welke noodzakelijk waren vanwege de privésituatie van de ondernemer, is er een negatief eigen vermogen ontstaan. De middelen zijn gebruikt voor de verbouwing van het woonhuis. Hierdoor is er een grote overwaarde ontstaan. Het negatieve eigen vermogen wordt naar verwachting komend jaar zo goed als weggewerkt. 

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2023 – Balans na investering – prognose 2024

Activa

  2023 BNI 2024
Vaste activa € 173.000 € 198.000 € 169.000
Vlottende activa € 36.000 € 67.000 € 93.000
Totaal € 209.000 € 265.000 € 262.000

Passiva

  2023 BNI 2024
Eigen vermogen – € 15.000 – € 15.000 – € 2.000
Langlopende schulden € 195.000 € 237.000 € 221.000
Kortlopende schulden € 29.000 € 43.000 € 43.000
Totaal € 209.000 € 265.000 € 262.000

Winst- en verliesrekening 2023

Omzet € 275.000
Bruto winst € 186.000
Kosten € 135.000
Afschrijvingen € 23.000
Nettowinst voor privé onttrekkingen € 28.000
Netto cashflowoverschot na privé en aflosverplichtingen € 11.000

 

Winst- en verliesrekening 2024

Omzet € 434.000
Bruto winst € 378.000
Kosten € 298.000
Afschrijvingen € 41.000
Nettowinst voor privé onttrekkingen € 39.000
Netto cashflowoverschot na privé en aflosverplichtingen € 12.500

Bijlage(n)

  • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 800 geïnvesteerd.
29-03-2024 om 15:21
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
29-03-2024 om 15:20
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
29-03-2024 om 15:20
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
29-03-2024 om 15:19
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
29-03-2024 om 15:17

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders