19753

Quest Medical Imaging

€ 500.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 349
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

20 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-01-2016 in 3 uur volgeschreven door 349 investeerders

Samenvatting

Ondernemer Richard Meester van de onderneming Quest Medical Imaging B.V. is supertrots op de uitkomst van zijn investeringen en het ontwikkelingswerk van de afgelopen jaren dat hij samen met zijn medewerkers heeft uitgevoerd op het gebied van imaging technologie. Dit heeft onder andere geresulteerd in medische camera’s die gebruikt worden bij operaties om kankertumoren te visualiseren en te verwijderen.

Een kankertumor. Het zal jou of een dierbare van je maar gebeuren. Dan wil je natuurlijk dat de operatie zoveel mogelijk tumorcellen verwijdert en hoop je op zo min mogelijk complicaties en een snel herstel. Dit is in essentie de waarde van de medische camera’s van Quest Medical Imaging.

Quest Medical Imaging levert deze camera’s wereldwijd aan ziekenhuizen. Ze leveren (in combinatie met een tumorbindende contrastvloeistof) de chirurg beelden op waardoor hij tumoren tijdens de operatie beter kan zien dan met het blote oog. Hierdoor kan hij de tumorcellen beter en volledig wegsnijden met minder schade in het omliggende, gezonde weefsel.

Quest Medical Imaging is onderscheidend door haar technologie voor de extreem gevoelige imaging methodes en door het unieke platform waarop deze camera’s werken (meerdere beelden tegelijk beschikbaar voor de chirurg). Dit medische bedrijf bestaat sinds 2008 als onderdeel van de Quest Group (1998). Het is een innovatief bedrijf met een mooie toekomst in het verschiet.

Financieringsbehoefte

Quest Medical Imaging heeft met al haar eigen middelen en met bancaire ondersteuning dit innovatieve en unieke product ontwikkeld en in de markt getest (investeringen ter waarde van ruim € 2.500.000,-). Op kleinere schaal heeft zij dit product in Nederland geleverd bij bijna alle UMC-ziekenhuizen en in de VS bij onderzoeks instellingen (waaronder in de Top 3 ziekenhuizen in de VS). 30 Systemen zijn inmiddels geleverd. Afgelopen zomer heeft zij hiervoor in de Verenigde Staten de FDA-goedkeuring gekregen (noodzakelijk voor het mogen verkopen van het product in de Verenigde Staten). Nu ligt de wereldwijde markt van ziekenhuizen voor Quest open om dit product te gaan uitrollen.

DGA Richard Meester heeft nu al een degelijk financieel gezond bedrijf dat fors groeit en reeds meerdere jaren winst maakt met andere imaging producten. Quest Medical Imaging heeft haar financiële grenzen bereikt om nog verder te kunnen groeien. Het tempo van de groei is nu afhankelijk van hoeveel en hoe snel zij financiële middelen hiervoor krijgt. Hiermee kan zij haar medische camera’s en bijbehorende salesactiviteiten bekostigen. De gevraagde financiering hiervoor bedraagt € 500.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente is 8,5 %.

Daarnaast heeft Rabobank zich bereid verklaard de aflossingsverplichting (€ 300.000,-) voor haar uitstaande leningen voor minimaal 1 jaar uit te stellen. 

Structuur

Quest Innovations B.V. is de personal holding van Richard Meester. Quest Innovations B.V. heeft een 100% belang in de tussenholding Quest Photonics Devices B.V. met daaronder vier werkmaatschappijen. Quest Medical Imaging B.V., de handelsnaam van Quest Projects B.V., is de relevante werkmaatschappij die het platform met de medische camera’s levert.

Risico

De score van Dun & Bradstreet geeft een Verhoogd risico en de Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren zijn de werkmaatschappij Quest Medical Imaging B.V., de tussenholding Quest Photonics B.V. en de top holding Quest Innovations B.V. De zekerheden bestaan uit een persoonlijke borgstelling van € 250.000,- door Richard Meester en uit een non-onttrekkingsverklaring voor Quest Photonics Devices B.V. zolang de solvabiliteit (geconsolideerd en gecorrigeerd voor de immateriële activa) lager dan 35% is.

Video Pitch

Leendoel

Nu Quest Medical Imaging FDA approval heeft gekregen, is de weg vrij om internationaal verder door te groeien. Hiervoor is een meerjarenbegroting opgesteld. Dit zorgt voor een financieringsbehoefte op de korte termijn, aangezien in de camera’s en sales dient te worden geïnvesteerd. Aanvullend op het mogelijk binnenhalen van een Private Equity partij, wordt er een crowdfinance campagne gestart ter grootte van € 500.000,- voor de aanschaf van de camera’s en het mogelijk maken van groei. 

Ondernemer

De ondernemer Richard Meester is een gedreven, passievolle ondernemer en een expert op het gebied van beeldverwerking en image processing. Hij heeft een Bachelor of Science achtergrond op het gebied van softwareontwikkeling. Na zijn studie heeft hij zichzelf ontwikkeld op het gebied van elektronica ontwikkeling en optica. Richard heeft verschillende patenten verworven en chips ontwikkeld die aan klanten zijn gelicensieerd. Hij is een gedreven persoon met veel kennis en ervaring over disciplines heen (hardware, software, optica, mechanica) en heeft naast zijn technische affiniteit ook een natuurlijke affiniteit met de business.

Zijn sterke kanten zijn de drive om zaken af te maken, niet op te geven en een goed analytisch vermogen. Hij pakt alles degelijk en grondig aan om er een succes van te maken. 

Richard heeft de onderneming in 1998 opgezet na zijn opleiding en is 100% aandeelhouder. Richard is full time bezig met de onderneming en zijn gezin. Verder heeft hij geen nevenactiviteiten.

Motivatie
Richard is supertrots op de technologische ontwikkelingen die hij met zijn medewerkers de afgelopen jaren heeft gerealiseerd en die uiteindelijk tot de huidige camera voor kanker technologie hebben geleid. Voor hem is dit niet het einde, maar juist het begin van mooie, grote ontwikkelingen.

Onderneming

Quest Innovations is een voorloper op innovatieve imaging technologie. Het bedrijf maakt standaard of maatwerk toepassingen van (multi-spectrale) cameratechnologie als onderdeel van een proces, product of een service. Quest Innovations richt zich hiermee op de business-to-business markt.

Onder de holding, Quest Innovations B.V. valt de tussenholding Quest Photonics B.V. Hieronder vallen twee werkmaatschappijen: Quest Projects B.V. (met als handelsnaam Quest Medical Imaging B.V.) en Quest Electronics B.V. De laatste richt zich op andere sectoren dan de medische en wordt in deze aanvraag buiten beschouwing gelaten. 

Quest heeft vestigingen in Middenmeer en in Akron Ohio de Verenigde Staten. In het bedrijf te Middenmeer worden de camera’s van Quest Medical Imaging geassembleerd en de behuizing van de camera wordt door Quest zelf in 3D geprint.

De ondernemer Richard Meester is gestart met de ontwikkeling van elektronica in 1998. Het eerste personeelslid heeft hij aangenomen in 2000 en momenteel werken er 16 mensen in Nederland en 3 in de Verenigde Staten. In 2016 is er een uitbreiding van 5 FTE voorzien. Quest Medical Imaging is een stabiele onderneming, die de laatste jaren een behoorlijke winstgevende groei heeft laten zien. In 2010 lag de omzet op € 500.000,- en in 2015 is de omzet gegroeid naar € 1.800.000,-. In de prognose zet deze lijn zich komende jaren versneld door vanwege de mogelijkheden van het nieuwe product na de FDA-goedkeuring in de Verenigde Staten.

Quest Medical Imaging heeft de medische camera ontwikkeld met CE-keurmerk (nodig voor de Europese markt) en FDA 510 K approval (nodig voor de Amerikaanse markt). Deze camera wordt gebruikt in ziekenhuizen die kanker tumoroperaties uitvoeren. Tijdens de operatie voorziet deze camera de chirurg van beelden van zaken die hij niet met zijn ogen kan zien. Behalve het standaard kleurenbeeld levert de camera nog 1 of meer infraroodbeelden op. Met chemische stoffen en lasertechnologie worden de kanker tumorcellen zichtbaar gemaakt. Dit werkt op soortgelijke manier als een contrastvloeistof van een MRI-scanner, echter realtime als cameraopname. De camera is een bijna onmisbaar instrument in de operatiekamer en het derde oog voor de chirurg.

De onderneming Quest Medical Imaging doet veel aan ontwikkeling, innovatie en business development. Zo heeft zij veel tijd en geld gestoken in de ontwikkeling van de medische camera en het bijbehorende platform inclusief het doen van Medische Trials. In dit kader is het CTMM-project tussen 2010 en 2015 uitgevoerd, waar Quest Medical Imaging onderdeel van uitmaakte (totale projectbudget van 10 Miljoen). Quest Medical Imaging is een mooi innovatief bedrijf met een mooie toekomst in het verschiet.

Een uitgebreide uitleg van het product is te zien op de website van Quest Medical Imaging. Zie ook dit artikel
Op de volgende website is een kort verslag te zien uit een recent medische televisie-uitzending in de Verenigde Staten. Het gaat over een patiënt en een arts die deze patiënt heeft geopereerd met behulp van het platform van Quest Medical Imaging: Zie hier 

Missie en visie
Quest Medical Imaging wil ‘Het onzichtbare zichtbaar maken’. Vanuit deze positie ontwikkelt zij voor de medische sector technologie die meer zichtbaar maakt voor de chirurg. Hierdoor kan de chirurg bij tumoroperaties meer kankercellen verwijderen en is de kans kleiner dat tumoren terugkomen. Deze operaties leiden tot minder schade, minder complicaties en een sneller herstellende patiënt.

Over 5 jaar verwacht Quest Medical Imaging marktleider te zijn op het gebied van spectral imaging in de operatiekamer. Haar platform van medische camera’s (merknaam Spectrum) zal de basis zijn voor kanker gerelateerde operaties.

Positionering in de markt
Er zijn wereldwijd 17.000 ziekenhuizen met operatiekamers. Alleen al in de Verenigde Staten 6.000. Quest Medical Imaging ziet mogelijkheden om de komende drie jaar 600 apparaten wereldwijd weg te zetten. Dit resulteert in een potentiële omzet van € 50.000.000,- en betekent een bescheiden marktaandeel voor Quest Medical Imaging. Echter voor Quest Medical Imaging is dit een grote marktpotentie met haar huidig omzetniveau van € 2.000.000,-. De prognoses voor 2016 zien er goed haalbaar uit. Op dit moment heeft Quest Medical Imaging al 70% van haar prognoses in haar concrete orderportefeuille. Dus de huidige prognoses van 2016 zijn voorzichtig opgesteld en zullen waarschijnlijk ruim worden overschreden.

Naast het feit dat de medische camera’s worden verkocht aan ziekenhuizen, worden ze ook op huurbasis ter beschikking gesteld. Het aanbieden van een abonnement/huur verlaagt de investeringsdrempel voor ziekenhuizen en maakt het voor hen op de lange termijn goedkoper. Omgekeerd blijft er voor Quest Medical Imaging een lange termijn inkomstenstroom beschikbaar. Deze wordt verder aangevuld, doordat er per operatie een disposable deel (drape + contrastvloeistof) nodig is.

Doelgroep keuze
Quest Medical Imaging kiest in eerste instantie voor focus op omzetrealisatie bij ziekenhuizen. In Nederland en in de Verenigde Staten heeft Quest Medical Imaging een eigen verkoopkantoor. In Duitsland wil Quest Medical Imaging een eigen kantoor opzetten in 2016. In Frankrijk, United Kingdom, Polen, Roemenië, Dubai en Korea heeft Quest Medical Imaging distributeurs die vanaf eind 2015 kunnen gaan verkopen. In Australië en andere landen is Quest Medical Imaging in gesprek met mogelijke partners.

Concurrentiepositie
Quest Medical Imaging heeft een aantal patenten die haar concurrenten niet heeft. Tevens heeft zij een voorsprong op de concurrentie door haar CE-goedkeuring voor de Europese markt en haar FDA-goedkeuring voor de Amerikaanse markt. Het belangrijkste onderscheid is de door Quest Medical Imaging ontwikkelde technologie (specifiek de combinatie optica, elektronica en software). Quest Medical Imaging heeft een platform ontwikkeld waarop meerdere verschillende soorten camera’s kunnen werken. Dit heeft de concurrentie niet. Hierdoor kan Quest Medical Imaging met 1 systeem hetzelfde doen als haar concurrentie met twee of meer systemen. Dit is een groot voordeel voor een ziekenhuis gezien de beperkte ruimte in operatiekamers. Bovendien is werken met 1 platform tijdens een operatie praktischer voor de chirurgen in de bediening van de apparatuur.

Er zijn wereldwijd 5 bedrijven die zich op een soortgelijke technologie richten als Quest Medical Imaging, op dit moment de nummer 2. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat de technologie van het bedrijf technisch beter en gevoeliger is dan die van de nummer 1 in de markt. Nummer 3 t/m 5 hebben op dit moment een grote technologische achterstand.

Quest Medical Imaging werkt nauw samen met partners op chemicaliën gebied (de kanker gerelateerde contrastvloeistof). Zowel de chemicaliën als de camera’s zijn nodig om de chirurg in het ziekenhuis zijn werk goed te laten doen (de chemicaliën maken de tumor zichtbaar voor de optica technologie). De partners willen de gevoeligste camera’s hebben die Quest Medical Imaging kan leveren, in tegenstelling tot de concurrenten. Deze kunnen dat (nog) niet. Met vijf van deze chemicaliënleveranciers heeft Quest Medical Imaging samenwerkingscontracten om over uiterlijk twee jaar gezamenlijk de markt op te gaan.

Structuur
Quest Innovations B.V. is de top holding c.q. de personal holding, waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van Richard Meester. Quest Innovations B.V. heeft een 100% belang in de tussenholding Quest Photonics Devices B.V. met daaronder een viertal werkmaatschappijen. Quest Medical Imaging B.V., de handelsnaam van Quest Projects B.V., is de werkmaatschappij die de medische camera’s levert. Bij een eventuele toetreding van een Private Equity partij zal het debiteurschap van de top-holding heroverwogen gaan worden. Dit zal afhankelijk zijn van de dan gekozen structuur. Indien het risico gelijk blijft of geringer wordt voor de investeerders, zal Collin Crowdfund voor en namens haar investeerders hiermee instemmen. 

organigram

Financieringsbehoefte

Na alle investeringen (ruim € 2.500.000,-) die reeds zijn gedaan in de ontwikkeling, is de huidige financieringsbehoefte via Collin:   

Systemen voor proefplaatsing, demonstratie, e.d. € 300.000,-
Uitbreiding van de salesdienst met extra medewerkers € 100.000,-
Uitbreiding beurzen en sales gerelateerde activiteiten € 100.000,-
Totaal € 500.000,-

Daarnaast heeft Rabobank zich bereid verklaard de aflossingsverplichting (€ 300.000,-) voor haar uitstaande leningen voor minimaal 1 jaar uit te stellen.

Leenbedrag: € 500.000,- (Doelbedrag is € 500.000,- met een minimum van € 250.000,-).
Rente: 8,5 %
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing 

Mocht het doelbedrag ad € 500.000,- niet volledig worden gehaald, dan zal de groei bij Quest Medical Imaging gematigd worden. Aangezien het bedrijf reeds groeit en winstgevend is, heeft dit geen nadelige consequenties voor de financiële verplichtingen richting zowel Collin als de Rabobank.

Risico

Voor 2016 wordt een ambitieuze omzetgroei verwacht van meer dan 100%. De orderportefeuille voor 2016 is al voor 70% binnen. Dit is exclusief de orders die in 2016 hier nog bijkomen. Daarnaast lopen er 3 EU-projecten met een omzet van meer dan enkele tientallen miljoenen waar Quest Medical Imaging onderdeel uitmaakt als de specialist op het gebied van Medical Imaging. In deze projecten zijn ook partijen als Philips en Imec (België) partner.
Om deze ambitieuze verdere groei mogelijk te maken, wordt er naast de financiering van Collin ook actief gezocht naar een Private Equity partij. 

De debiteuren zijn de werkmaatschappij Quest Medical Imaging B.V., de tussenholding Quest Photonics B.V. en de top holding Quest Innovations B.V.

Zekerheden

  • Persoonlijke borgstelling door ondernemer Richard Meester voor € 250.000,-.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Quest Photonics Devices B.V. en haar onderliggende B.V. ‘s zullen plaatsvinden die de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund en gecorrigeerd voor de immateriële activa) onder de 35% brengen.

Zachte zekerheden zijn aanwezig vanuit het ontwikkelde product en de ontwikkelde relaties bij chemicaliënpartners. Deze kunnen echter niet uitgenut worden door financieringspartijen, maar dragen bij aan de continuïteit van de business.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet Score geeft een Verhoogd risico aan. Dit komt door de relatief grote investeringen van afgelopen jaren in het product, de bijbehorende onderzoeken, trials en marktontwikkeling ten opzichte van de omzet.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op enerzijds de prognoses 2016, 2017 en 2018 van het meest conservatieve scenario van ontwikkeling van Quest Photonics B.V. (geconsolideerde gegevens van alle werkmaatschappijen). De Collin Credit Score komt na financiering overall uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De cashflow stijgt van € 151.000,- in 2016 naar circa € 800.000 in 2017 en circa € 1.400.000,- in 2018. Hiermee komen ruim voldoende middelen vrij om aan de aflossingsverplichtingen richting Collin en Rabobank te voldoen. De rentabiliteit scoort voorzichtigheidshalve Voldoende.

Solvabiliteit
Een groot deel van het eigen vermogen zit in het immaterieel actief. Dit bestaat uit relatief grote investeringen in Research & Development. Met de resultaten hiervan kan de onderneming nu de markt op en hebben ze waarde voor de onderneming. De prognoses van de solvabiliteit voor de jaren 2016-2018 stijgen van Voldoende met 22% op een balanstotaal van ruim €4.800.000,-, via Goed (38% van ruim € 5.600.000,-) naar Excellent (57% van ruim € 6.800.000,-). De solvabiliteit wordt gewaardeerd op Goed. 

Liquiditeit
De liquiditeit komt op basis van de prognose op Excellent uit met een current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van 1,6 in 2016 en hoger in de jaren daarna. Voorzichtigheidshalve waarderen wij de liquiditeit op Goed.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Goed
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Voor investeerders vanaf € 2.500,- zal Quest Medical Imaging een bijeenkomst plannen op een nader te bepalen locatie. Quest Medical Imaging zal inzicht geven in de techniek en onderzoeken die zij doet op het gebied van kanker en met welke ziekenhuizen zij samenwerkt. Onder het genot van een hapje en een drankje zullen zij het apparaat demonstreren en de laatste stand van zaken presenteren. 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
26-01-2016 om 13:48
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
26-01-2016 om 13:47
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
26-01-2016 om 13:45
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
26-01-2016 om 13:45
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
26-01-2016 om 13:42

Reacties

Investeerder – 9846
26-01-2016 11:50
Kan een onderneming met zo’n potentie en geschiedenis niet gewoon bij een bank lenen tegen een lagere rente?

R.J.C. Meester
26-01-2016 12:09
Dank u voor uw vraag en lovende woorden. Ons product heeft een grote sociale impact en wij vinden het daarom belangrijk om ook een groter publiek te betrekken bij ons bedrijf. Daarom kiezen wij als aanvulling op onze bancaire financiering en investeringspakket voor crowdfunding om onze ambities te realiseren.
Investeerder – 10128
26-01-2016 12:38
U schrijft: “Daarnaast heeft Rabobank zich bereid verklaard de aflossingsverplichting (€ 300.000,-) voor haar uitstaande leningen voor minimaal 1 jaar uit te stellen.”

Ik concludeer hieruit dat de uitstaande lening groot is.
1. Kunt u aangeven hoe groot en welke looptijd.
2. En uitstellen voor minimaal 1 jaar; impliceert dit dat hier nog meer financieringsruimte zit?
3. De reeds geïnvesteerde 2,5 miljoen: is dat geld afkomstig van de bank?

R.J.C. Meester
26-01-2016 13:14
Hartelijk dank voor uw vraag. Vanwege concurrentie gevoeligheid kunnen wij niet het exacte bedrag van de lening publiek weergeven, maar deze data is bij Collin bekend. De looptijd van verschillende financieringen bevindt zich tussen de 3 en 5 jaar (exclusief het jaar opschorten van de aflossing). Een groot deel van de gemelde investering is door de bank gefinancierd tezamen met innovatie borgstellingskrediet van de overheid (ca. 60%). Het andere deel is door ons als bedrijf zelf geïnvesteerd. In deze financieringen zit inderdaad nog extra ruimte in in de vorm van een additioneel jaar uitstellen van de aflossing indien noodzakelijk. Wij verwachten dit niet nodig te hebben.

Ondernemer
Richard Meester

Crowdfund Coach


Arja Kapitein