42029

Randstad Campers B.V. 2

€ 850.000  |  9,0% rente  |  18 maanden  Investeerders: 656
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 21-12-2022 in 5 uur volgeschreven door 656 investeerders

Samenvatting

Vanaf eind 2019 verhuurt en verkoopt Randstad Campers vanuit Berkel en Rodenrijs jong gebruikte en nieuwe kwalitatief hoogwaardige campers in nauwe samenwerking met Haffkamp Campers. 
Haffkamp Campers, gevestigd in het zuiden van het land, heeft in Randstad Campers een ideale partner om een groot deel van de landelijke huurbehoefte te bedienen en gezamenlijk in te kopen.
Dit resulteert voor beide bedrijven in een optimale bezetting van de campervloot en de juiste service (afhalen en onderhoud dichtbij) voor de klanten. Haffkamp Campers en Randstad Campers hebben dealerschappen met Forster, Knaus, Vantourer en Weinsberg, vier topmerken voor campers in dit segment. Vanaf 2021 heeft Randstad Campers de activiteiten uitgebreid met de verhuur van circa 50 eigen campers. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Dennis Blok, zijn partner Marianne Mooij en personeelsleden. Wat het beheer, onderhoud en schoonmaak betreft werkt men nauw samen met lokale ondernemers. 

Financieringsbehoefte
De totale investering voor de verjonging en uitbreiding van campervloot bedraagt circa € 1.000.000,-, waarvan € 150.000,- uit eigen middelen wordt ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 850.000,- (met een ondergrens van € 600.000,-). De looptijd is 18 maanden waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij. De rente bedraagt 9% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft Randstad Campers B.V. de kwalificatie Verhoogd risico en voor Ennas Holding B.V. de kwalificatie Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de kwalificatie Verhoogd risico.
De Collin Credit Score is Goed.

 • De debiteuren zijn Randstad Campers B.V. en Ennas Holding B.V. 
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van Ennas Holding B.V. en Randstad Campers B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Randstad Campers B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De verpanding in eerste verband ligt momenteel bij de investeerders van de eerdere aanvraag via Collin Crowdfund.
 • De heer D. Blok en mevrouw M. Mooij geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 300.000,- Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 300.000,- op het woonhuis met als adres Orchideestraat 26, 2565 RM, ’s-Gravenhage, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze woning is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 486.900,- bij ABN AMRO Bank met een huidige openstaande schuld van € 247.790,- en een tweede hypothecaire inschrijving van € 300.000 van Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund ten behoeve van de eerder verstrekte financiering door Collin Crowdfund. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 1.000.000,- op basis van een door NWWI gekwalificeerde taxateur opgesteld taxatierapport d.d. 13 december 2021.
 • Een negatieve hypotheekverklaring op het woonhuis met als adres Orchideestraat 26, 2565 RM, ‘s-Gravenhage. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden. Aanvullend is met de heer Blok en mevrouw Mooij overeengekomen dat schuld binnen de 1ste hypothecaire inschrijving verhoogd mag worden, mits deze direct afgelost wordt op deze campagne. Over deze aflossing zal geen extra vergoedingsrente gerekend worden. 
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Video Pitch

Leendoel

De lening is bedoeld om nieuwe campers (vervanging) aan te schaffen om de campervloot courant te houden.

Ondernemer

Na de middelbare school heeft Dennis Blok 25 jaar een aannemersbedrijf gehad dat uiteindelijk als gevolg van slechtere marktomstandigheden in 2017 op eigen verzoek is gefailleerd. Het faillissement is geëindigd op 20 maart 2020 en de curator heeft in een separate mail bevestigd dat het faillissement naar tevredenheid is afgewikkeld. De administratie was op orde en er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. 

Dennis houdt zelf van het buitenleven en geniet hiervan door zelf met een camper op vakantie te gaan (als hij hiervoor weer tijd heeft). De huurmogelijkheden van kwalitatief hoogwaardige campers binnen de Randstad was beperkt, waardoor Dennis de kans zag om campers in de Randstad te verhuren. Na eerst de campers van Haffkamp Campers op basis van marge te hebben verhuurd en verkocht, verkoopt en verhuurt Dennis sinds 2021 nu zelf eigen campers, waarmee de volledige opbrengst aan Randstad Campers toekomt. Na de aankoop van de campervloot blijft Dennis met Haffkamp Campers nauw samenwerken, hetgeen leidt tot schaalvoordelen bij de inkoop, maar ook tot het optimaliseren van de bezetting van de campers over het land.

Onderneming

Historie
Randstad Campers is eind 2019 opgericht, waarbij het bedrijf in eerste instantie als verkoop- en verhuurbedrijf namens Haffkamp Campers te Sittard opereerde. Begin 2021 is het bedrijf verzelfstandigd waarbij alle activiteiten voor eigen rekening en risico zijn.
Vanaf 2021 is het bedrijf enorm gegroeid en is het aantal verhuurde campers uitgebreid naar ca. 50 stuks. Randstad Campers bevindt zich op een bedrijventerrein met complementaire bedrijfsactiviteiten zoals wasstraat, garagebedrijf en tankstation. Dit heeft een positieve invloed op het resultaat van Randstad Campers en de tevredenheid van klanten.
Door de samenwerking met Haffkamp Campers op het gebied van inkoop en verhuur heeft Randstad Campers een ideale partner om een groot deel van Nederland te bedienen. Samen met Haffkamp Campers is men dealer van de merken Forster, Knaus, Vantourer en Weinsberg.

Activiteiten
Randstad Campers verhuurt en verkoopt nieuwe en jong gebruikte campers vanuit de locatie Berkel en Rodenrijs.
De activiteiten van Randstad Campers bestaan uit: 

 • Verhuren van campers
 • Aan- en verkoop van nieuwe campers
 • Aan- en verkoop van gebruikte campers
 • Uitvoeren van klein en groot onderhoud en herstelwerkzaamheden aan campers.

Missie 
Een zorgeloze camper vakantie creëren voor de klanten, met de ultieme vrijheid van het kamperen. 

Visie 
Een stabiel bedrijf verder uit bouwen waar mensen veel plezier hebben.

Marktinformatie
De markt voor campers is momenteel uitstekend, waarbij de verkoop van het aantal campers dit jaar wederom stijgt. De verhuurmarkt is zelfs nog beter, waarbij de doorsnee van de gehele samenleving de camper als kampeermiddel heeft gevonden (vrijheid, luxe en mobiel). De verwachting is dat deze trend zich zal voortzetten.

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
In de Randstad (Noord Holland, Utrecht, Zuid Holland) is een beperkt aantal concurrenten actief, die veelal andere merken campers aanbieden. Buiten de Randstad gelden meerdere aanbieders, waarbij geen significante prijsverschillen voorkomen. Het camperpark van Randstad Campers bestaat uit drie topmerken: Knaus, Weinsberg, Vantourer en Forster. In de toekomst zullen ook campers van Hymer worden verhuurd en verkocht. Dit zijn courante merken in het hogere segment, die tevens een hogere restwaarde kennen en relatief eenvoudig kunnen worden verkocht. Onderscheidend voor Randstad Campers is de verscheidenheid van het camperpark; de klanten hebben daarom een ruime keuze.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop nieuwe campers € 1.000.000,-
Eigen middelen € 150.000,-
Lening Collin Crowdfund € 850.000,-

Leenbedrag: € 850.000,- (met een ondergrens van € 600.000,-.
Rente: 9%
Looptijd: 18 maanden waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij

Mocht het leenbedrag van € 850.000,- niet behaald worden dan zal Randstad Campers meer eigen middelen aanwenden.

Randstad Campers BV heeft verder een 2-jarige lening van € 700.000,- afgesloten en heeft daarnaast de beschikking over een rekening-courant faciliteit van € 300.000,- bij Debitroom. Daarnaast heeft Collin Crowdfund middels een eerdere campagne een financiering verstrekt van € 1.100.000,- waarvan per 12-12-2022 nog een bedrag openstaat ter hoogte van € 905.714,14.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Randstad Campers B.V. is Verhoogd risico en voor Ennas Holding B.V. is Laag risico.

Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op de jaarcijfers 2021 en prognose 2022/2023. De Collin Credit Score overall komt uit op Goed.

Afloscapaciteit 
In boekjaar 2021 bedroeg de omzet € 1.723.000,- en kwam na investering het netto cashflowoverschot uit op € 105.000,-. Voor 2022 wordt een omzet van € 2.950.000,- en een Netto Cashflow Overschot van € 111.000,- geprognosticeerd. Voor 2023 zal na investering en financiering het netto cashflow overschot naar verwachting uitkomen op € 158.000,- ondanks de forse aflossingsverplichtingen van de nieuwe lening. De afloscapaciteit kwalificeren wij als Goed.

Solvabiliteit
Ultimo 2021 kwam de solvabiliteit uit op ruim 19% bij een balanstotaal van € 2.370.000,-. Na realisatie van de prognose 2022 (die vrijwel vast ligt) komt de solvabiliteit eind 2022 uit op ruim 20% bij een balanstotaal van € 4.139.000,-. 

Bij de berekening van de solvabiliteit hebben wij de stille reserve in de vloot van ruim € 1 miljoen (schatting door de ondernemer) buiten beschouwing gelaten. Na realisatie van de prognose 2023 zal de solvabiliteit uitkomen op ruim 45% bij een balanstotaal van € 3.122.000,-. De solvabiliteit kwalificeren wij voorlopig als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Randstad Campers B.V. en Ennas Holding B.V. 
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van Ennas Holding B.V. en Randstad Campers B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Randstad Campers B.V. worden in 2e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De verpanding in eerste verband ligt momenteel bij de investeerders van de eerdere aanvraag via Collin Crowdfund.
 • De heer D. Blok en mevrouw M. Mooij geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 300.000,- Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 300.000,- op het woonhuis met als adres Orchideestraat 26, 2565 RM, ’s-Gravenhage, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze woning is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 486.900,- bij ABN AMRO Bank met een huidige openstaande schuld van € 247.790,- en een tweede hypothecaire inschrijving van € 300.000 van Stichting Zekerheden Agent ten behoeve van de eerder verstrekte financiering door Collin Crowdfund. Het openstaande bedrag overtreft het bedrag van inschrijving. Het onroerend goed heeft een marktwaarde van € 1.000.000,- op basis van een door NWWI gekwalificeerde taxateur opgesteld taxatierapport d.d. 13 december 2021.
 • Een negatieve hypotheekverklaring op het woonhuis met als adres Orchideestraat 26, 2565 RM, ‘s-Gravenhage. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden. Aanvullend is met de heer Blok en mevrouw Mooij overeengekomen dat schuld binnen de 1ste hypothecaire inschrijving verhoogd mag worden als deze direct afgelost wordt op deze campagne. Over deze aflossing zal geen extra vergoedingsrente gerekend worden. 
 • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Door zowel de persoonlijke borgstelling, de derde hypothecaire inschrijving op het woonhuis, negatieve hypotheekverklaring, non- onttrekkingsverklaring en de verpanding van de roerende zaken kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 
 
Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-5809 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-12-2022 om 15:34
investeerder-195447 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
21-12-2022 om 15:32
investeerder-353090 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-12-2022 om 15:31
investeerder-48305 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-12-2022 om 15:30
investeerder-300024 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-12-2022 om 15:28

Ondernemer

D. Blok

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas