46184

Non publieke funding

€ 150.000  |  9,0% rente  |  6 maanden  Investeerders: 143
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-08-2023 in 1 uur volgeschreven door 143 investeerders

Samenvatting

Vanaf eind 2019 verhuurt en verkoopt Randstad Campers vanuit Berkel en Rodenrijs jong gebruikte en nieuwe kwalitatief hoogwaardige campers in nauwe samenwerking met Haffkamp Campers. Haffkamp Campers, gevestigd in het zuiden van het land, heeft in Randstad Campers een ideale partner om een groot deel van de landelijke huurbehoefte te bedienen en gezamenlijk in te kopen.
Dit resulteert voor beide bedrijven met hun dealerschappen in de diverse gerenommeerde merken in een optimale bezetting van de campervloot en de juiste service (afhalen en onderhoud dichtbij) voor de klanten. 
Vanaf 2021 heeft Randstad Campers de activiteiten uitgebreid met de verhuur van 72 eigen campers per eind juli 2023.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Dennis Blok en zijn partner Marianne Mooij en personeelsleden. Wat het beheer, onderhoud en schoonmaak betreft werkt men nauw samen met lokale ondernemers. 

Financieringsbehoefte
Eind vorig boekjaar en begin dit jaar heeft Randstad Campers doelbewust minder campers verkocht Vaanwege leveringsproblemen bij fabrikanten heeft Randstad Campers doelbewust minder campers verkocht) om in de zomer 2023 over voldoende campers te beschikken voor de verhuur. De bedoeling is om tussen nu en eind dit jaar 15 jong gebruikte campers te verkopen om de vloot weer terug brengen naar de beoogde circa 55 stuks.

Door het doelbewust uitstellen van de verkoop van campers om zo in verhuurseizoen de opbrengst te maximaliseren is er thans een kortlopend liquiditeitstekort van € 150.000,- om de bestaande lening van € 300.000,- bij Collin Crowdfund deze maand volledig af te lossen. Inmiddels zijn reeds 8 verkooporders gesloten waarmee deze lening zal worden afgelost.
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 150.000,- . De looptijd is 6 maanden waarvan de eerste maand aflossingsvrij gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing ter hoogte van € 30.000,-.
De rente bedraagt 9% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft zowel Randstad Campers B.V. als Ennas Holding B.V. de kwalificatie Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de kwalificatie Laag risico.
De Collin Credit Score is Ruim voldoende.

 • De debiteuren zijn Randstad Campers B.V. en Ennas Holding B.V. 
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van Ennas Holding B.V. en Randstad Campers B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Randstad Campers B.V. zijn verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Bij eventuele uitwinning hebben de investeerders van de eerdere campagnes voorrang.
 • De heer D. Blok en mevrouw M. Mooij geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,- Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. Voor de eerste en de tweede lening bij Collin Crowdfund hebben de heer D. Blok en mevrouw M. Mooij een gezamenlijke persoonlijke borgstelling van € 300.000,- afgegeven. Bij eventuele uitwinning van de nieuwe gezamenlijke borgtocht van de heer D. Blok en mevrouw M. Mooij van € 150.000,- hebben de investeerders van de eerdere campagnes voorrang.
 • De reeds gevestigde derde hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 300.000,- op het woonhuis met als adres Orchideestraat 26, 2565 RM, ’s-Gravenhage geldt als mede-zekerheid voor deze lening. Deze woning is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 486.900,- bij ABN AMRO Bank met een huidige openstaande schuld van € 234.462,– en een tweede hypothecaire inschrijving van € 300.000,- van Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund ten behoeve van de eerder verstrekte financiering door Collin Crowdfund. De investeerders van de reeds verstrekte leningen met leningnummer 39692 (openstaand saldo per heden € 814.286,-) en leningnummer 42029 (openstaand saldo per heden € 623.333,) hebben een voorrangspositie ten opzichte van de investeerders in deze lening.

Video Pitch

Video Pitch

Leendoel

De lening is bedoeld ter herfinanciering van een tijdelijke hoge voorraad campers die op korte temijn zal worden verkocht.

Ondernemer

Na de middelbare school heeft Dennis Blok 25 jaar een aannemersbedrijf gehad dat uiteindelijk als gevolg van slechtere marktomstandigheden in 2017 op eigen verzoek is gefailleerd. 
Het faillissement is geëindigd op 20 maart 2020 en de curator heeft in een separate mail bevestigd dat het faillissement naar tevredenheid is afgewikkeld. De administratie was op orde en er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. 
Dennis houdt zelf van het buitenleven en geniet hiervan door zelf met een camper op vakantie te gaan (als hij hiervoor weer tijd heeft). De huurmogelijkheden van kwalitatief hoogwaardige campers binnen de Randstad was beperkt, waardoor Dennis de kans zag om campers in de Randstad te verhuren. Na eerst de campers van Haffkamp Campers op basis van marge te hebben verhuurd en verkocht, verkoopt en verhuurt Randstad Campers sinds 2021 nu zelf eigen campers, waarmee de volledige opbrengst aan het bedrijf toekomt. Randstad Campers blijft nauw samenwerken met Haffkamp Campers met betrekking tot het optimaliseren van de bezetting van de campers over het land en het verkrijgen van schaalvoordelen bij de inkoop.

Onderneming

Historie
Randstad Campers is eind 2019 opgericht, waarbij het bedrijf in eerste instantie als verkoop- en verhuurbedrijf namens Haffkamp Campers te Sittard opereerde. Begin 2021 is het bedrijf verzelfstandigd waarbij alle activiteiten voor eigen rekening en risico zijn.
Vanaf 2021 is het bedrijf enorm gegroeid en is het aantal verhuurde campers uitgebreid naar ruim 50 stuks.
Randstad Campers bevindt zich op een bedrijventerrein met complementaire bedrijfsactiviteiten zoals wasstraat, garagebedrijf en tankstation. Dit heeft een positieve invloed op het resultaat van Randstad Campers en de tevredenheid van klanten.
Door de samenwerking met Haffkamp Campers op het gebied van inkoop en verhuur heeft Randstad Campers een ideale partner om een groot deel van Nederland te bedienen. 

Activiteiten
Randstad Campers verhuurt en verkoopt nieuwe en jong gebruikte campers vanuit de locatie Berkel en Rodenrijs.
De activiteiten van Randstad Campers bestaan uit: 

 • Verhuren van campers
 • Aan- en verkoop van nieuwe campers
 • Aan- en verkoop van gebruikte campers
 • Uitvoeren van klein en groot onderhoud en herstelwerkzaamheden aan campers.

Missie 
Een zorgeloze camper vakantie creëren voor de klanten, met de ultieme vrijheid van het kamperen. 

Visie 
Een stabiel bedrijf verder uit te bouwen waar mensen veel plezier hebben.

Marktinformatie
De markt voor campers is momenteel uitstekend, waarbij de verkoop van het aantal campers in 2023 wederom is gestegen. De verhuurmarkt blijft stabiel , waarbij de doorsnee van de gehele samenleving de camper als kampeermiddel heeft gevonden (vrijheid, luxe en mobiel). De verwachting is dat deze trend zich voorlopig de komende jaren nog zal voortzetten omdat de verkoop van caravans zal dalen vanwege de toename van het aantal elektrische auto’s.
Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
In de Randstad (Noord Holland, Utrecht, Zuid Holland) is een beperkt aantal concurrenten actief, die veelal andere merken campers aanbieden. Buiten de Randstad gelden meerdere aanbieders, waarbij geen significante prijsverschillen voorkomen. 
Het camperpark van Randstad Campers bestaat uit drie topmerken: Weinsberg, Vantourer en Forster. In de toekomst zullen ook campers van Hymer worden verhuurd en verkocht. Dit zijn courante merken in het hogere segment, die tevens een hogere restwaarde kennen en relatief eenvoudig kunnen worden verkocht. Onderscheidend voor Randstad Campers is de verscheidenheid van het camperpark; de klanten hebben daarom een ruime keuze.

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aflossing lening Collin Crowdfund € 300.000,- 
Eigen middelen  € 150.000,-
Herfinanciering lening Collin Crowdfund € 150.000,-

Leenbedrag: € 150.000,-
Rente: 9%
Looptijd: 6 maanden waarvan de eerste maand aflossingsvrij gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing ter hoogte van € 30.000,-.

De bedenktermijn verloopt na volschrijven automatisch op 24 augustus 2023.

Overige financiers:
Randstad Campers BV heeft naast de bestaande leningen bij Collin Crowdfund: leningnummer 39692 (openstaand saldo per heden € 814.286,-) en leningnummer 42029 (openstaand saldo per heden € 623.333,-) verder een (aflossingsvrije) lening bij een investeerder afgesloten van € 700.000,- en verder de beschikking over een rekening-courant faciliteit van € 300.000,- bij Debitroom.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Dun & Bradstreet geeft zowel Randstad Campers B.V. als Ennas Holding B.V. de kwalificatie Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op de (voorlopige) jaarcijfers 2022 en interne tussencijfers en prognose 2023. De Collin Credit Score overall komt uit op Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
Op basis van interne tussentijdse cijfers 2023 en nog te verkopen campers verwacht Randstad Campers voor boekjaar 2023 een omzet van € 3.830.000,- en een Netto cashflowoverschot van minimaal € 259.000,-.
De afloscapaciteit kwalificeren wij als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo 2022 kwam de solvabiliteit, campers gewaardeerd tegen aanschafwaarde minus afschrijvingen, uit op 11% bij een balanstotaal van € 4.045.000,-. Rekening houdende met een stevige stille reserve van circa € 1 miljoen kwam deze uit op circa 30%. 
Door de te verwachte winsttoevoeging over 2023 en aflossingen op de Collin leningen wordt een verdere verbetering van de solvabiliteit verwacht. De solvabiliteit kwalificeren wij als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Randstad Campers B.V. en Ennas Holding B.V. 
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van Ennas Holding B.V. en Randstad Campers B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Randstad Campers B.V. zijn verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Bij eventuele uitwinning hebben de investeerders van de eerdere campagnes voorrang.
 • De heer D. Blok en mevrouw M. Mooij geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 150.000,- Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. Voor de eerste en de tweede lening bij Collin Crowdfund hebben de heer D. Blok en mevrouw M. Mooij een gezamenlijke persoonlijke borgstelling van € 300.000,- afgegeven. Bij eventuele uitwinning van de nieuwe gezamenlijke borgtocht van de heer D. Blok en mevrouw M. Mooij van € 150.000,- hebben de investeerders van de eerdere campagnes voorrang.
 • De reeds gevestigde derde hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 300.000,- op het woonhuis met als adres Orchideestraat 26, 2565 RM, ’s-Gravenhage geldt als mede-zekerheid voor deze lening. Deze woning is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 486.900,- bij ABN AMRO Bank met een huidige openstaande schuld van € 234.462,- en een tweede hypothecaire inschrijving van € 300.000,- van Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund ten behoeve van de eerder verstrekte financiering door Collin Crowdfund. De investeerders van de reeds verstrekte leningen met leningnummer 39692 (openstaand saldo per heden € 814.286,-) en leningnummer 42029 (openstaand saldo per heden € 623.333,) hebben een voorrangspositie ten opzichte van de investeerders in deze lening.

Door zowel de hypothecaire inschrijving, persoonlijke borgstelling, non- onttrekkingsverklaring en de verpanding van de campers kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende.
 
Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-8682 heeft € 7.500 geïnvesteerd.
21-08-2023 om 13:41
investeerder-110414 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
21-08-2023 om 13:37
investeerder-283613 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
21-08-2023 om 13:37
investeerder-282955 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-08-2023 om 13:36
investeerder-356813 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-08-2023 om 13:35

Ondernemer

D. Blok

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas