44826

Redwave International B.V.

€ 300.000  |  8,0% rente  |  18 maanden  Investeerders: 320
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-05-2023 in 4 uur volgeschreven door 320 investeerders

Samenvatting

Redwave International B.V. was gespecialiseerd in de in- en verkoop van bier voor de Chinese markt. Na de Coronaperiode heeft Redwave International de omslag gemaakt naar de hygiëne- verzorgings- en dentalproducten. 

De missie van Redwave International is om te voorzien in de wereldwijde inkoop en distributiebehoeften van haar klanten en om internationaal erkend te worden als handelshuis. Op dit moment ligt de focus van verkoop met name op groothandels en supermarkten op de Turkse en de Centraal Aziatische landen.

Er is een overeenkomst gesloten met Unilever voor de inkoop van hygiëne en verzorgingsproducten. Er is overeengekomen dat gedurende het eerste jaar de bestelde producten vooraf voldaan moeten worden. De minimale bestelgrootte is € 300.000,-. Na het eerste jaar geldt een betaaltermijn van 30 dagen.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 300.000,-. De looptijd is 18 maanden geheel aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemer is Redwave International B.V. 
 • De heer O. Gürel geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 300.000,-. Deze borgstelling is op dit moment grotendeels moreel van aard.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Redwave International B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Redwave International B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Een derde geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 300.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 300.000,- op het woonhuis aan de Hoogeindsestraat 2, 5085 NK te Esbeek, kadastraal bekend als sectie Q nummer 1469 te Hilvarenbeek, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 500.000,- en een openstaande schuld van € 500.000,- per d.d. 01-05-2023. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 950.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 21-11-2022.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening gedeeltelijk vervoegd af te lossen in tranches van € 100.000,- tegen een vergoedingsrente van twee maanden (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden).
 • Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden), indien u de lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.

Leendoel

Deze financiering is bedoeld om de aankomende orders bij Unilever te kunnen voldoen.

Ondernemer

Ozan Gürel (1982) heeft de HBO IVA-opleiding gevolgd. Hij is daarna jarenlang werkzaam geweest bij een purchaser voor een Chinees exportbedrijf dat gespecialiseerd is in de export van bier voor de Chinese markt. 

In 2018 besloot Ozan om zelfstandig ondernemer te worden en Redwave International B.V. op te richten.

Onderneming

Redwave International B.V. is opgericht in 2018. In het begin was het bedrijf gespecialiseerd in de in- en verkoop van bier voor de Chinese markt. Na de Coronaperiode heeft Redwave International de omslag gemaakt naar de hygiëne- verzorgings- en dentalproducten. 

De missie van Redwave International is om te voorzien in de wereldwijde inkoop en distributiebehoeften van haar klanten en om internationaal erkend te worden als handelshuis. Op dit moment ligt de focus van verkoop met name op groothandels en supermarkten op de Turkse en Centraal Aziatische markten.

Redwave International heeft een overeenkomst gesloten met Unilever voor de inkoop van hygiëne- en verzorgingsproducten. Er is overeengekomen dat gedurende het eerste jaar de bestelde producten vooraf voldaan moeten worden. De minimale bestelgrootte is € 300.000,-. Na het eerste jaar geldt een betaaltermijn van 30 dagen.

Juridische structuur


 

Financieringsbehoefte

Inkoop voorraad Unilever € 300.000,-
Totaal € 300.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 300.000,-

Leenbedrag: € 300.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 18 maanden, geheel aflossingsvrij

Overige financiers:
Er zijn geen overigens financiers betrokken bij Redwave International B.V.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Redwave International B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2021, 2022, de prognose van 2023, de getekende overeenkomst tussen Redwave International B.V. en Unilever en het taxatierapport tbv de tweede hypothecaire inschrijving. De overall Collin Credit score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit
De omzet van 2022 bedroeg € 743.000,-, met een netto cashflowoverschot van € 6.000,-. Vanwege de zeer snelle en sterke stijging van de transportkosten in 2022 is het resultaat minder dan verwacht. De verwachting is dat door de overeenkomst met Unilever de omzet fors zal stijgen naar € 3.319.000,- met een netto cashflowoverschot van € 332.000,-. Aangezien de cijfers zijn gebaseerd op een prognose vanuit de ondernemer en zijn boekhouder, kwalificeren wij de afloscapaciteit voorzichtigheidshalve als Voldoende. 

Solvabiliteit
De solvabiliteit ultimo 2022 bedroeg 39% op een balanstotaal van € 187.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is Redwave International B.V. 
 • O. Gürel geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 300.000,-. Deze borgstelling is op dit moment grotendeels moreel van aard.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Redwave International B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Redwave International B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Een derde geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 300.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde op basis van overwaarde op onroerend goed in privé.
 • Ter securering van de bovenstaande borgstelling wordt er een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 300.000,- op het woonhuis aan de Hoogeindsestraat 2, 5085 NK te Esbeek, kadastraal bekend als sectie Q nummer 1469 te Hilvarenbeek, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 500.000,- en een openstaande schuld van € 500.000,- per d.d. 01-05-2023. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 950.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 21-11-2022. 
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om gedurende de looptijd van de lening gedeeltelijk vervoegd af te lossen in tranches van € 100.000,- tegen een vergoedingsrente van twee maanden (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden).
 • Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden), indien u de lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.

Door zowel hypothecaire inschrijving als de afgegeven borgstellingen kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-359055 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
17-05-2023 om 17:02
investeerder-84081 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-05-2023 om 16:55
investeerder-380363 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-05-2023 om 16:50
investeerder-383411 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
17-05-2023 om 16:48
investeerder-57840 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-05-2023 om 16:44

Ondernemer

O. Gürel

Crowdfund Coach


Tom van Wanrooij