48010

REFRESH Reinigingen B.V.

€ 75.000  |  10,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 197
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Aanzienlijk risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-03-2024 in 1 uur volgeschreven door 197 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam REFRESH Reinigingen B.V.
Sector Reiniging
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 24-02-2023

Leendoel

Jorik van Run exploiteert REFRESH Reinigingen B.V. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de dieptereiniging van meubilair, hotelkamers / hotelbadkamers, vloerbedekkingen en wagenparken. De afgelopen jaren is dit voornamelijk voor de particuliere markt gedaan. Sinds enkele maanden is de focus meer gericht op de zakelijke markt, wat heeft geresulteerd in diverse opdrachten voor voornamelijk hotels. Ook zal de ondernemer in de komende periode een eigen franchisemodel uitrollen. Per 1 april 2024 start de eerste franchisenemer en er lopen momenteel met twee kandidaten gesprekken.

Voor de verdere verlegging van de focus op de zakelijke markt en de uitrol van het franchisemodel is extra financiële ruimte benodigd. Hiervoor wordt aan de investeerders van Collin Crowdfund werkkapitaal gevraagd.

Er wordt een lineaire lening van € 75.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 10,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 75.000
Collin Direct € 75.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer zijn REFRESH Reinigingen B.V. en J.J.P. van Run Holding B.V.
  • De heer J.J.P. van Run geeft een borgstelling af voor € 75.000,-. Deze borgstelling is op dit moment moreel van aard.
  • De heer P.R.W.A. van Run en mevrouw P. Nobel (ouders van de ondernemer) geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 75.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op onroerend goed in privé. Op dit moment bedraagt de overwaarde op basis van de WOZ-waardes 2023 € 430.000,-.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om eenmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor J.J.P. van Run Holding B.V. is Laag risico. De score voor REFRESH Reinigingen B.V. is Aanzienlijk risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Aanzienlijk risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers en prognoses van REFRESH Reinigingen B.V., alsmede de waarde van de borgstellingen. De overall Collin Credit Score is Voldoende. 

Jaarcijfers

Balans overzicht 2023 (geconsolideerd) – Balans na investering

Activa

  2023 BNI
Vaste activa € 17.000 € 17.000
Vlottende activa € 50.000 € 125.000
Totaal € 67.000 € 142.000

Passiva

  2023 BNI
Eigen vermogen € – € –
Langlopende schulden € – € 60.000
Kortlopende schulden € 67.000 € 82.000
Totaal € 67.000 € 142.000

Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2023

Omzet € 184.000
Bruto winst € 179.000
Kosten € 203.000
Netto winst -/- € 24.000

 

Prognose winst- en verliesrekening 2024 REFRESH Reinigingen B.V.

Omzet € 249.000
Bruto winst € 219.000
Kosten € 176.000
Belasting € 4.000
Netto winst € 39.000

 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
26-03-2024 om 12:07
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
26-03-2024 om 12:07
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
26-03-2024 om 12:07
investeerder-426776 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-03-2024 om 12:07
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
26-03-2024 om 12:07

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders