43798

Regar Auto’s

€ 120.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 238
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-12-2022 in 6 uur volgeschreven door 238 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Regar Auto's B.V.
Sector Automotive
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Overnamefinanciering
Datum van oprichting 06-09-2022
Website www.regar.nl

Leendoel

Regar auto’s (EZ) is in 2014 gestart met een autobedrijf ingericht voor APK, onderhoud reparatie, (deel) restauratie van alle leeftijden en merken. Begonnen vanuit de hobby met klassieke auto’s is het uitgegroeid tot een autobedrijf voor vaste klanten met een moderne werkplaats, extra lange en zware brug en apk in huis. Naast het onderhoud en apk worden er vele klassieke auto’s met laswerk, reparatie, ombouwwerkzaamheden onderhanden genomen.

Haefkens Quick Repair Autoschade (VOF) is een schadeherstelbedrijf, gevestigd in Sint Anthonis, op de grens van de provincies Noord-Brabant en Limburg. Het bedrijf is opgericht in 2015 en sindsdien opgebouwd en uitgebouwd tot een volwaardig schadeherstelbedrijf met een toegenomen vaste klantenkring en een stabiele speler in de lokale markt.

De ondernemer, de heer Knapen, heeft nu de mogelijkheid om Haefkens over te nemen, inclusief het aldaar werkzame personeel. De overname brengt veel synergievoordelen met zich mee voor verdere uitbreiding van de beide ondernemingen, die samen worden ingebracht in een nieuw opgerichte besloten vennootschap. De heer Knapen kent de verkoper en het over te nemen bedrijf.

De overnamesom is bepaald op € 140.000,-. Hiervan wordt € 20.000,- door de huidige eigenaar achtergesteld gefinancierd. Er wordt een lineaire lening van € 120.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Overnamesom € 140.000
Achtergestelde lening verkoper € 20.000
Collin Direct € 120.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is Regar Auto’s B.V.
  • De heer R.R.H. Knapen en mevrouw A.L.E. van de Gevel geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 120.000,-. De borgstelling is momenteel materieel van aard, gezien de ruime overwaarde in de privéwoning.
  • Een negatieve hypotheekverklaring op het woonhuis van de ondernemer met als adres: Achterbos 14, 5721 SW, te Asten, kadastraal bekend als sectie N nummers 858 en 1501 te Asten. Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). De overwaarde op het onroerend goed bedraagt op dit moment € 372.000,- op basis van de WOZ-waarde 2021 van € 632.000,- en een openstaande schuld van € 260.000,-. De huidige eerste hypotheekhouder wilde geen toestemming verlenen voor het vestigen van een tweede hypothecaire inschrijving ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De lening van € 20.000,- door de verkoper Haefkens Quick Repair Autoschade wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund. Gedurende de eerste 24 maanden van de looptijd van de lening via Collin Crowdfund mag er niet worden afgelost op de lening. Rentebetalingen (van 4% per jaar) op de achtergestelde lening zijn wel toegestaan.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Regar Auto’s B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Regar Auto’s B.V. is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de cijfers van Regar Auto’s 2021 (EZ), cijfers van Haefkens Quick Repair Autoschade 2021 en de prognosecijfers. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Toelichting op jaarcijfers
De combineerde prognose winst- en verliesrekening voor 2022 is gebaseerd op de jaarcijfers van Regar Auto’s en Haefkens Quick Repair Autoschade over 2021. Regar Auto’s heeft in 2020 een resultaat behaald van € 14.000,-. In 2021 is er een incidenteel verlies geleden van € 17.500,-, vanwege een werknemer die onvoldoende gepresteerd heeft. Door het niet verlengen van het contract vervalt € 20.000,- aan loonkosten. Haefkens Autoschade heeft in 2021 een omzet gerealiseerd ter hoogte van € 397.000,- met een resultaat van € 70.000,-, gelijk aan het resultaat in 2020.

Jaarcijfers

Balans overzicht na investering

Activa

  BNI
Vaste activa € 153.000
Vlottende activa € 36.000
Overige vlottende activa
Totaal € 189.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen € 43.000
Langlopende schulden € 129.000
Kortlopende schulden € 17.000
Totaal € 189.000

Gecombineerde prognose winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 533.000
Bruto winst € 313.000
Kosten € 209.000
Afschrijvingen € 18.000
Belasting € 13.000
Resultaat € 73.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-201553 heeft € 400 geïnvesteerd.
19-12-2022 om 16:48
investeerder-110773 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-12-2022 om 16:46
investeerder-303742 heeft € 200 geïnvesteerd.
19-12-2022 om 16:41
investeerder-8226 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-12-2022 om 16:40
investeerder-195253 heeft € 10.000 geïnvesteerd.
19-12-2022 om 16:39

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders