42651

Reineke Psychotherapie & Coaching

€ 70.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 118
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 24-06-2022 in 1 uur volgeschreven door 118 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Reineke Psychotherapie & Coaching
Sector Gezondheid
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Verbouwing
Datum van oprichting 2018
Website https://reineke.pro/

Leendoel

Reineke Buisman is als zelfstandige actief als psychotherapeut. Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Voor een verbouwing van haar praktijk is zij op zoek naar een financiering. Er wordt een lineaire lening van € 70.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing € 70.000
Totaal € 70.000
Collin Direct € 70.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is mevrouw J.A.R. Buisman handelend onder de naam Reineke Psychotherapie & Coaching. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim vanwege de overwaarde op het woonhuis.
  • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 70.000,-  op het woonhuis aan de Nonnenstraat 53, 5301 BG Zaltbommel, kadastraal bekend als sectie A nummers 3493 en 3548 voor zover ten name van te Zaltbommel, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin, welke is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving van ABN-AMRO ter hoogte van in totaal € 601.000,-. De openstaande schuld bedraagt € 494.000. Op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 6 mei 2021 heeft het onderpand een marktwaarde van € 635.000.
  • Mevrouw J.A.R. Buisman geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Nonnenstraat 53, 5301 BG Zaltbommel, kadastraal bekend als sectie A nummer 3493 te Zaltbommel. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis aan de Nonnenstraat 53 te Zaltbommel wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijvingen.  
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Reineke Psychotherapie & Coaching is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Reineke Psychotherapie & Coaching. De overall Collin Credit Score is Goed.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020 – 2021

Activa

  2020
Vaste activa € 46.000
Vlottende activa € —
Overige vlottende activa € —
Totaal € 46.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 12.000
Langlopende schulden € 34.000
Kortlopende schulden € —
Totaal € 46.000

Activa

  2021
Vaste activa € 40.000
Vlottende activa € 3.000
Overige vlottende activa € —
Totaal € 43.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 36.000
Langlopende schulden € 4.000
Kortlopende schulden € 3.000
Totaal € 43.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 212.000
Bruto winst € 211.000
Kosten € 54.000
Resultaat € 157.000

 

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 256.000
Bruto winst € 255.000
Kosten € 42.000
Resultaat € 213.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-47026 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-06-2022 om 11:04
investeerder-254066 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-06-2022 om 11:04
investeerder-285502 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
24-06-2022 om 11:04
investeerder-317202 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-06-2022 om 11:04
investeerder-310063 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-06-2022 om 11:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders