Respons Collin op recent artikel in Financieel Dagblad

Op 29 maart jongstleden publiceerde het Financieel Dagblad een artikel genaamd ‘Crowdfundplatforms presenteren vaak mistige projecten’. Wij geven vanuit Collin graag de volgende reactie:

Algemeen directeur van Collin Crowdfund, en tevens voorzitter van de branchevereniging, Jeroen ter Huurne benadrukt in het artikel dat crowdfunders op lange termijn dezelfde belangen hebben als beleggers.

Het Financieel Dagblad stelt dat crowdfundplatforms weinig inzicht in risico en rendement bieden. Het Financieel Dagblad heeft hierbij gekeken naar drie verschillende maatstaven, namelijk het nettorendement, de kosten en het risico. Deze maatstaven zullen wij vanuit het perspectief van Collin in het komende gedeelte toelichten. Met een pijl is telkens aangegeven binnen welke categorie Collin valt.

Nettorendement slecht te vinden.
Collin benoemt het netto rendement cijfer duidelijk op de homepage en de statistieken pagina van de website. Daarnaast is de historische ontwikkeling van het nettorendement jaren terug te kijken.  

Een derde van de platforms heeft de kosten verborgen.
Hierbij gaat het voornamelijk over de weergave van betalingsachterstanden en/of afboekingen. Bij Collin geven wij de historische ontwikkeling van deze informatie zeer gedetailleerd weer. Hiervoor hebben wij dan ook verschillende keren de award ‘transparante portefeuille’ voor in ontvangst mogen nemen. Bekijk hier de leningportefeuille.

Beleggers moeten goed zoeken naar risico’s.
Bij Collin is er een duidelijke link in het navigatiemenu naar het risicoparagraaf. Hier kunnen investeerders van Collin alle mogelijke risico’s en de manier waarop Collin de leningaanvragen beoordeelt bekijken. Bekijk hier de risico’s.

Concluderend kan er gesteld worden dat wij bij Collin er alles aan doen om de klant een zo transparant mogelijk beeld te bieden over de investeringskansen die wij aanbieden. Het aanbieden van kwalitatief goede investeringskansen blijft dan ook ons doel.

Daarnaast proberen wij samen met de branchevereniging Nederland Crowdfunding standaarden te implementeren. Wij zouden graag zien dat alle crowdfundplatforms zich hierbij aansluiten en dezelfde normen gaan hanteren.  

https://fd.nl/ondernemen/1375820/crowdplatforms-geven-beleggers-weinig-inzicht-in-risico-en-rendement-lgd1ca2nmLho

Ervaringen van investeerders

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille