47497

Restaurant Momi B.V.

€ 200.000  |  10,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 421
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 10-05-2024 in 1 uur volgeschreven door 421 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Restaurant Momi B.V.
Sector Restaurant
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Aanschaf keuken
Datum van oprichting 27-01-2023
Website www.restaurantmomi.nl

Leendoel

Restaurant Momi is het eerste luxe West-Afrikaanse restaurant van Nederland, gelegen op een A-locatie aan het water in Punt Sniep te Diemen. Het huurpand op Punt Sniep, met een adembenemend uitzicht over het water, is ruim en buiten is er plaats voor een riant terras. Momi neemt je mee op een culinaire reis door authentieke West-Afrikaanse gerechten zoals Fufu/ Jollof en Banku te verfijnen tot innovatieve fusion creaties en combinaties die het niveau tillen naar casual fine dining. 

Binnen Momi wordt een innovatieve/slimme keuken gebruikt waarbij duurzaamheid het streven is. De keuken is volledig elektrisch waardoor er geen gebruik gemaakt hoeft te worden van gas. Dit leidt tot een aanzienlijke vermindering van haar ecologische voetafdruk en de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien maakt de keukenapparatuur gebruik van energiezuinige apparatuur en verlichting waardoor het energieverbruik tot het minimum wordt beperkt. Een ander belangrijk aspect van deze keuken is de verminderde afzuiging en vervuiling. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund wordt gebruikt voor de aanschaf van deze innovatieve keuken en vormt het sluitstuk van de businesscase.

Er wordt een lening van € 200.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 100.000,-. De vaste rente bedraagt 10,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. 

Financieringsbehoefte

Keuken € 170.000
Verbouwing € 95.000
Inventaris € 75.000
Voorraad € 20.000
Werkkapitaal € 45.000
Totale investering € 405.000
Eigen inbreng aandeelhouders € 105.000
Brouwerij € 50.000
Horeca groothandel € 50.000
Collin Direct € 200.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn Restaurant Momi B.V. en IKS Holding B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Spreeuwenweg 68, 7331 GZ Apeldoorn, kadastraal bekend als sectie N, complexaanduiding 7935, appartementsindex 64 te Apeldoorn, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 150.000,- en een openstaande schuld van € 43.500,- per 1-11-2023. Het onroerend goed kent een waarde van € 247.000,- op basis van de WOZ-waarde met waarde peildatum 1-1-2023.
 • Er wordt een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op het appartement aan de Spreeuwenweg 68, 7331 GZ te Apeldoorn, kadastraal bekend als sectie N, complexaanduiding 7935, appartementsindex 64 te Apeldoorn. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.
 • De heer I.S. Sarpong, ondernemer, geeft een borgstelling af ter hoogte van € 200.000,-. Deze borgstelling is op dit moment van morele waarde.
 • De huidige en toekomstige roerende zaken van Geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste 24 maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van 6 maanden (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden).
 • Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden), indien u de lening via Collin Crowdfund herfinanciert. De investeerders van deze financiering zullen in dat geval een eerste investeringskans geboden worden in de herfinanciering.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd van de Lening blijft gelijk bij deze vervroegde aflossing, waardoor dit op de slottermijn in mindering zal worden gebracht.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Restaurant Momi is Gemiddeld risico. De kwalificatie voor IKS Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Gemiddeld risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling mede gebruik gemaakt van het businessplan, de openingsbalans en de prognoses voor jaar 1 en jaar 2. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De businesscase wordt grotendeels gefinancierd door relevante stakeholders. De totale investering in de verbouwing en andere investeringen ter hoogte van € 460.000,- in het pand worden grotendeels door de verhuurder gedaan door middel van een bijdrage van € 365.000,-. De overige investering voor de ondernemer is als verbouwing opgenomen. De inbreng vanuit de brouwerij en horecagroothandel zijn geactiveerd als overlopende passiva (als zijnde vooruit ontvangen bonussen). Mede omdat er gebruik wordt gemaakt van prognoses (opgesteld door de onderneming en diens boekhouder), is er sprake van terugbetaling op basis van toekomstige kasstroom.

Jaarcijfers

Openingsbalans Restaurant Momi B.V. 

Activa

  Openingsbalans
Vaste activa € 340.000
Vlottende activa € 65.000
Totaal € 405.000

Passiva

  Openingsbalans
Eigen vermogen € 105.000
Langlopende schulden € 169.000
Kortlopende schulden € 131.000
Totaal € 405.000

Prognose jaar 1 Restaurant Momi B.V.

Omzet € 2.949.000
Bruto winst € 2.153.000
Kosten € 1.982.000
Netto winst € 171.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
10-05-2024 om 11:51
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
10-05-2024 om 11:48
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
10-05-2024 om 11:47
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
10-05-2024 om 11:47
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
10-05-2024 om 11:47

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders