34645

Ride by the Sea v.o.f.

€ 110.000  |  7,0% rente  |  63 maanden  Investeerders: 121
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 30-03-2020 in 1 uur volgeschreven door 121 investeerders

Samenvatting

Ride by the Sea is een familiebedrijf aan de Zeeuwse kust van Petra en Corné Nieuwkerk die gastvrijheid hoog in het vaandel hebben staan. Vijftien jaar geleden deed zich voor Petra en Corné de kans voor om het terrein met accommodaties van de toenmalige eigenaar over te nemen en hier hun eigen draai aan te geven. 

Ride by the Sea beschikt over vier gastenverblijven, waarvan twee groepsaccommodaties. Één van de groepsaccommodaties wordt volledig vervangen door het nieuw te bouwen “Guesthouse” met een capaciteit van 22 gasten, waarmee de totale capaciteit van alle gastenverblijven samen op 42 gasten komt. Door het ontwerp van het nieuwe “Guesthouse” en verschillende vertrekken die met elkaar geschakeld kunnen worden, biedt Ride by the Sea maximale flexibiliteit aan iedere groepsgrootte tot 42 personen. Door de ondernemers en hun architect is het nieuwe “Guesthouse” zo ontworpen dat dit perfect overeenkomt met de overige accommodaties.

Invloed coronavirus
Ondernemers Corné en Petra Nieuwkerk geven aan dat het coronavirus maar beperkt een negatieve invloed heeft gehad op de reserveringen in 2020. Mensen die in deze periode geboekt hebben, nemen wel contact met hen op en in overleg wordt dan meestal gekozen voor een doorboeking: later in het seizoen of dezelfde periode in 2021 (veelal vaste gasten die normaliter specifiek met feestdagen als Pasen en Hemelvaart komen). Corné en Petra zijn hier erg proactief in en zoeken samen met hun gasten naar een passende oplossing voor beide partijen. In totaal zijn er dan ook slechts twee boekingen volledig geannuleerd in maart/april, als gevolg van de RIVM maatregelen tot 6 april 2020. Er zijn namelijk ook gasten die hun verblijf/vakantie in deze periode gewoon door laten gaan, wat volgens Corné en Petra absoluut veilig is omdat ze zich houden aan de maatregelen vanuit het RIVM en er daarnaast extra hygiëne- en veiligheidsmaatregelen genomen worden. Zo wordt er extra grondig gepoetst en worden de gastenverblijven gedesinfecteerd door een plaagdierenbestrijding bedrijf, waarvan video’s zijn geplaatst op hun website.
De invloed van het coronavirus op de prognose van 2020 zal naar verwachting voor een gedeelte worden bepaald door de RIVM maatregelen die vanaf 6 april a.s. gelden. In het scenario dat ze gewoon open mogen blijven, zal het coronavirus nauwelijks invloed op de prognose hebben. Ride by the Sea heeft veel jaarlijks terugkerende gasten en daarnaast zullen veel Nederlanders vanwege het wereldwijde coronaprobleem vakantie vieren in eigen land, dat juist een kans biedt om in het hoogseizoen (mei-juni-juli-augustus) extra omzet te draaien. Op dezelfde manier zijn Corné en Petra ook door de kredietcrisis (in de jaren vanaf 2008) gekomen, toen mensen ook meer in eigen land op vakantie gingen. Er is door Collin en ondernemers Corné en Petra goed nagedacht over het eventuele scenario dat Ride by the Sea wel tijdelijk dicht zou moeten vanwege nieuwe RIVM maatregelen. In dat geval worden geen betalingsproblemen verwacht om de volgende redenen:

 • In de prognose 2020 was reeds rekening gehouden met de oplevering van het “Guesthouse” medio mei en bijbehorende omzet vanaf juni 2020.
 • Zowel Rabobank als Collin hanteren een aflossingsvrije periode van zes maanden vanwege de nieuwbouw en mogelijke corona invloed. De looptijd van de Collin lening betreft derhalve 63 maanden in plaats van de gebruikelijke 60 maanden.
 • Mocht het coronavirus en bijbehorende RIVM maatregelen langer duren, waardoor gedeeltelijke omzetderving in 2020: Corné en Petra beschikken over een ruim voldoende buffer om 2020 zowel zakelijk als privé door te komen.
 • Corné heeft een goed inkomen middels vaste dienstbetrekking bij de Luchtmacht waar het gezin ruim van kan leven en er derhalve geen privé onttrekkingen uit Ride by the Sea plaats hoeven vinden.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 110.000,-. De looptijd is 63 maanden waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 57 maanden. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Ride by the Sea V.O.F. als Laag risico. De Collin Credit Score is overall Ruim voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

 • De debiteuren zijn mevrouw P. Nieuwkerk-Minnaar en de heer C.W. Nieuwkerk ten deze handelend onder de naam Ride by the Sea V.O.F. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim. 
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 110.000,- op het recreatieterrein inclusief accommodaties en woonhuis aan de Wielemakersbaan 6 te Koudekerke gevestigd met een voorbelasting van € 1.000.000,- door Rabobank en een getaxeerde marktwaarde van € 1.745.000 na verbouwing d.d. 05-02-2020. 
   

Leendoel

De lening wordt gebruikt voor de bouw van het nieuwe “Guesthouse” op het terrein van Ride by the Sea. 

Ondernemer

Petra Nieuwkerk-Minnaar (1970) is haar loopbaan begonnen als zweminstructrice en is later als paardentrainster en -instructrice haar passie voor paarden achterna gegaan. Toen Petra en haar man Corné vervolgens vijftien jaar geleden de kans kregen om de accommodatie met gastenverblijven over te nemen van de toenmalige eigenaar kwam voor Petra haar droom uit. Petra hielp tijdens haar jeugd al met de paarden en het begeleiden van buitenritten op deze locatie, welke door Petra en Corné is omgedoopt tot Ride by the Sea. Petra is de drijvende kracht achter Ride by the Sea en eerste aanspreekpunt voor hun gasten. Ze heeft een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, veel doorzettingsvermogen en weet de juiste sfeer te creëren, dat een belangrijke succesfactor is binnen Ride by the Sea. 

Corné Nieuwkerk (1973) heeft zijn roots in een klein agrarisch bedrijf te Noord-Brabant liggen en is sinds 2002 werkzaam binnen de Koninklijke Luchtmacht. Corné heeft afgelopen 15 jaar ruimschoots bewezen dat hij het ondernemerschap uitstekend kan combineren met zijn dienstbetrekking bij defensie. Corné houdt de administratie en financiën bij en is daarnaast verantwoordelijk voor het onderhoud van het complex. Hij heeft net als Petra een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, is een harde werker en is sterk in plannen en organiseren.

Petra en Corné zijn gehuwd, hebben samen drie kinderen en beschikken over verschillende kwaliteiten die elkaar uitstekend aanvullen. 

Onderneming

Ride by the Sea is een familiebedrijf voor recreatieve verhuur van gastenverblijven vlakbij de Zeeuwse duinen, strand, zee en bosgebied. Het complex is centraal gelegen op Walcheren, tussen Koudekerke en Dishoek en beschikt over verschillende sfeervolle gastenverblijven: een authentiek “Zeeuws Boeren Huisje”, het “Appartement” en de groepsaccommodaties “Chalet” en “Guesthouse”. Medio mei 2020 worden de deuren van het nieuwe “Guesthouse” met een capaciteit van 22 gasten geopend. 

Door het ontwerp van het nieuwe “Guesthouse” en de verschillende vertrekken die met elkaar geschakeld en van elkaar gescheiden kunnen worden, biedt Ride by the Sea maximale flexibiliteit aan iedere groepsgrootte tot 42 personen. Ride by the Sea richt zich met de gastenverblijven op verschillende doelgroepen: gezinnen, families, vriendengroepen, mensen met een beperking, bedrijven (die gebruik kunnen maken van een vergaderlocatie/ruimte voor seminars) en daarnaast ook gasten met honden. Doelgroepen ten aanzien van de paardenfaciliteiten zijn maneges, recreatieve groepen en individuen.

Op het complex bevindt zich een heuse Westernranch met een manege, paddocks en 12 binnen stallen zodat gasten hun eigen paard mee op vakantie kunnen nemen. De saloon in de grote schuur is een ontmoetingsruimte waar gasten gebruik kunnen maken van een ontbijt, rustig een boek kunnen lezen, spelletjes kunnen spelen of om gewoon een gezellig praatje te maken met gastvrouw Petra en gastheer Corné. Daarnaast wordt deze ruimte regelmatig gehuurd voor feesten en partijen. 

Verdienmodel
Historisch gezien bestaat de omzet voor 85% uit de verhuur van de accommodaties, voor 10% uit horecaomzet en de overige 5% betreft manege activiteiten. Vanaf 2021 wordt het verdienmodel uitgebreid met een behoefte die Petra en Corné zelf hebben gesignaleerd ten aanzien van deskundige zorg aan mensen met een eetstoornis. Als ervaringsdeskundigen weten de ondernemers dat paarden effectief ingezet kunnen worden om mensen te coachen en op een krachtige manier zorg kunnen bieden aan mensen met een eetstoornis. Ondernemers laten met deze ideeën zien dat zij nadenken over de toekomst van Ride by the Sea. Het nieuwe “Guesthouse” sluit daar uitstekend bij aan. 

Juridische Structuur
 
 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Nieuwbouw “Guesthouse” (exclusief btw)  € 480.000,-
Totaal € 480.000,-
Eigen inbreng € 30.000,-
Financiering Rabobank  € 340.000,-
Lening via Collin Crowdfund  € 110.000,-

 

Leenbedrag: € 110.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 63 maanden, waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij, gevolgd door 57 maandelijkse aflossingen, op lineaire basis.

De ondernemers hebben de mogelijkheid om na een looptijd van 36 maanden de lening volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van drie maanden (i.p.v. zes maanden conform de Algemene Voorwaarden). 

Overige financiers
Huisbankier Rabobank heeft reeds een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.000.000,- op het onroerend goed en blijft met de nieuwe leningen als volgt binnen het totale obligo van € 1.000.000,-:

 • Rabobank bestaande zakelijke lening van € 495.000,- met een jaarlijkse aflossing van € 30.000,-
 • Rabobank nieuwe zakelijke lening van € 170.000,- met een jaarlijkse aflossing van € 17.000,-
 • Rabobank nieuwe zakelijke lening van € 170.000,- aflossingsvrij.
 • Rabobank bestaande woonhuisfinanciering van € 158.614,- 

De hypothecaire inschrijving van € 1.000.000,- en de totale schuld wordt door Rabobank niet verhoogd. Daarnaast heeft de Rabobank pandrecht op alle huidige en toekomstige inventaris en transportmiddelen. Verder zijn de ondernemers beide hoofdelijk aansprakelijk voor bovenstaande leningen verstrekt door Rabobank.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn mevrouw P. Nieuwkerk-Minnaar en de heer C.W. Nieuwkerk ten deze handelend onder de naam Ride by the Sea V.O.F. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim. 
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 110.000,- op het recreatieterrein inclusief accommodaties en woonhuis aan de Wielemakersbaan 6 te Koudekerke gevestigd met een voorbelasting van € 1.000.000,- door Rabobank en een getaxeerde marktwaarde van € 1.745.000 na verbouwing d.d. 05-02-2020.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Ride by the Sea V.O.F. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers 2018, de voorlopige cijfers 2019 en de prognosecijfers 2020. De overall Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
In 2018 bedroeg de omzet € 190.000,- met een netto cashflow overschot van € 12.000,-. De omzet is in 2019 licht gedaald, conform de voorlopige cijfers, naar € 169.000,- dat aanwijsbaar is te wijten aan de sloop van het oude “Guesthouse” in het laatste kwartaal van dit boekjaar. Ondanks de lagere omzet en reeds gemaakte kosten ten aanzien van de nieuwbouw is 2019 afgesloten met een netto cashflow overschot van € 11.000,-. Komende jaren wordt een omzetgroei verwacht door de toegenomen capaciteit van het aantal gasten, marktconforme aanpassing van de tarieven en vanaf 2021 uitbreiding van het verdienmodel middels paardencoaching. In 2020 wordt een omzet geprognosticeerd van € 225.000,- met een netto cashflow overschot van € 22.000,-. Wij kwalificeren de score voor afloscapaciteit op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit bedroeg 21% eind 2018 op een balanstotaal van € 698.000,- en 22% eind 2019, conform de voorlopige cijfers, op een balanstotaal van € 662.000,-. Ultimo 2020 komt de solvabiliteit naar verwachting uit op 13% op een balanstotaal van € 1.112.000,-. Opgemerkt dient te worden dat hierbij geen rekening is gehouden met de aanzienlijke aanwezige stille reserve door de hogere marktwaarde van het onroerend goed ten opzichte van de boekwaarde. Indien het eigen vermogen wordt gecorrigeerd op basis van de stille reserve bedraagt de solvabiliteit 43,5% ultimo 2020 op een balanstotaal van € 1.612.000,-. Wij kwalificeren de score voor solvabiliteit op Ruim voldoende.
 
Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De debiteuren zijn mevrouw P. Nieuwkerk-Minnaar en de heer C.W. Nieuwkerk ten deze handelend onder de naam Ride by the Sea V.O.F. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim. 
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 110.000,- op het recreatieterrein inclusief accommodaties en woonhuis aan de Wielemakersbaan 6 te Koudekerke gevestigd met een voorbelasting van € 1.000.000,- door Rabobank en een getaxeerde marktwaarde van € 1.745.000 na verbouwing d.d. 05-02-2020.

Door zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemers als de tweede hypothecaire inschrijving van € 110.000,- op het onroerend goed aan de Wielemakersbaan 6 te Koudekerke kwalificeren wij de zekerheden als Zeer goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Zeer goed
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Als extra beloning bieden Petra en Corné van Ride by the Sea alle investeerders de mogelijkheid om tegen aantrekkelijke kortingen een verblijf te boeken in één van de vakantiehuizen, inclusief het nieuwe “Guesthouse” dat medio mei 2020 geopend wordt. Het volledige aanbod vakantiehuizen is te bekijken via www.ridebythesea.nl . 

De kortingen die eenmalig geboden worden:

 • Investering vanaf € 500,-
10%
 • Investering vanaf € 1.000,-
15%
 • Investering vanaf € 10.000,-
25%

 De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-109620 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-03-2020 om 10:17
investeerder-50128 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-03-2020 om 10:16
investeerder-59442 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-03-2020 om 10:15
investeerder-110601 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
30-03-2020 om 10:15
investeerder-65666 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-03-2020 om 10:15

Ondernemer

Corné Nieuwkerk

Petra Nieuwkerk-Minnaar

Crowdfund Coach


Brian von Kriegenbergh