38832

Rogier Dam Vastgoedfinanciering box 3

€ 235.000  |  7,5% rente  |  18 maanden  Investeerders: 313
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 10-12-2020 in 1 uur volgeschreven door 313 investeerders

Bedrijfskenmerken

Naam ondernemers Rogier Dam, Robert Dam en Angelo van Gemen
Leendoel Vastgoedfinanciering

Leendoel

Rogier Dam heeft de mogelijkheid om samen met Robert Dam (vader) en Angelo van Gemen (zwager) een pand aan te kopen aan de Dorpsweg 25 te Rockanje. Op dit moment zit er een bakker gevestigd in het pand die er na aankoop uit gaat, waarna het pand zal worden verbouwd om te worden verhuurd aan arbeidsmigranten die werkzaam zijn in de haven nabij Rockanje. Voor de aankoop van het pand is een financiering nodig.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 235.000,- verstrekt met een looptijd van 18 maanden en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. Na 12 maanden hebben de ondernemers de mogelijkheid volledig vergoedingsrentevrij vervroegd af te lossen. Daarnaast hebben de ondernemers de mogelijkheid een eenmalige aflossing van € 50.000,- te doen gedurende de looptijd van de lening bij verkoop van het appartement in Sint-Josse-ten-Node (België).

Financieringsbehoefte

Aankoop Dorpsweg 25 te Rockanje € 268.000
Overdrachtsbelasting € 8.000
Verbouwen € 150.000
Overige kosten € 13.000
Totaal € 439.000
Eigen inbreng € 54.000
Verkoopopbrengst appartement België € 150.000
Collin Direct € 235.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • De heer R.H.N. Dam (Robert)
  • De heer R.R.H. Dam (Rogier) handelend onder de naam Dam Montagewerk. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • De heer A.J. van Gemen (Angelo) handelend onder de naam FML Productions. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 235.000,- op het aan te kopen pand aan de Dorpsweg 25 te Rockanje verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De aankoopprijs van het onderpand bedraagt € 268.000,-. Uit een recent taxatierapport (19-11-2020) blijkt dat het pand op dit moment een waarde heeft van € 275.000,-. Na verbouwen en in verhuurde staat heeft het pand een waarde van € 480.000,-. Laatstgenoemde waarde is echter niet gebruikt voor de beoordeling, omdat de verbouwing pas zal plaatsvinden vlak voor of na herfinancieren van deze lening.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente. Tevens hebben zij gedurende de looptijd eenmalig de mogelijkheid € 50.000,- vergoedingsrentevrij in te lossen bij verkoop van het appartement in Sint-Josse-Ten-Node (België).

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen.

 • De score voor Expo Verkoop- en Financieringsmaatschappij B.V. (B.V. op naam van Robert, hij geniet hier inkomen uit) is Laag risico.
 • De score voor Dam Montagewerk (eenmanszaak van Rogier) is Laag risico.
 • De score voor FML Productions (eenmanszaak van Angelo) is Verhoogd risico.

Voor deze aanvraag hanteren we de score van Dam Montagewerk, omdat wij van deze rekening zullen gaan incasseren. De kwalificatie voor de financiering is daartoe Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers en tussentijdse cijfers van Dam Montagewerk en FML Productions. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Invloed corona
De ondernemingen van de ondernemers hebben tot op heden weinig negatieve gevolgen ondervonden van corona. Rogier en Angelo hebben het door corona juist extra druk in verband met het feit dat velen niet op vakantie kunnen en juist hun huis laten verfraaien en verbouwen. Robert merkt dat zijn bedrijf (in fietshelmen) ook een goed jaar heeft, omdat meer mensen tijdens corona de fiets hebben gepakt. 

De ondernemers verwachten dat de gevolgen voor de verhuur van het aan te kopen pand meevallen. Tegen de tijd dat het pand verhuurd zal worden, is de verwachting dat er al gevaccineerd kan worden. Tevens zullen er altijd arbeidsmigranten werkzaam blijven in de regio waardoor de vraag naar woonruimte blijvend is. 

Toelichting jaarcijfers
Op dit moment heeft Robert een appartement aan Willemsstraat 14 te Sint-Josse-ten-Node (België) te koop staan. Op 5 december 2020 is hier een koopovereenkomst voor getekend voor een bedrag van € 237.000,-. Dit pand is vrij van hypotheek en de passeerdatum zal rond maart zijn. Vanuit de verkoop van dit appartement kan de eenmalige vervroegde aflossing van € 50.000,- worden gedaan. De overige verkoopopbrengst zal worden gebruikt voor het verbouwen van het aan te kopen pand aan Dorpsweg 25 te Rockanje.

Rogier en Angelo zijn beiden werkzaam in de bouw. Dit maakt het mogelijk dat zij het pand veelal zelf kunnen verbouwen. Voor de beoogde verbouwing is een vergunning nodig. De gemeente heeft al laten weten bereidwillig te zijn deze vergunning af te geven wegens het tekort aan woonruimte voor de arbeidsmigranten. De formele procedure loopt echter nog. Het aan te kopen pand kent genoeg uitwijkmogelijkheden voor de exploitatie indien deze vergunning toch niet wordt afgegeven.

De ondernemers zijn van plan deze financiering later te herfinancieren bij een bank. Om deze reden is een korte looptijd gekozen en zal de financiering aflossingsvrij zijn. Zij zullen de rente voor deze financiering met zijn drieën vanuit privé betalen.

Jaarcijfers

Afloscapaciteit
Op basis van de aangeleverde gegevens kunnen de ondernemers samen voldoen aan de renteverplichting. Zij zullen de rente betalen vanuit privé. Robert heeft een salaris uit zijn besloten vennootschap en Rogier en Angelo hebben inkomsten uit de eenmanszaak. Op basis daarvan is de afloscapaciteit gesteld op Voldoende.

De verwachtte huurinkomsten voor het aan te kopen pand bedragen volgens het taxatierapport op dit moment ongeveer € 25.000,-. De lasten bedragen ongeveer € 6.000,- waardoor de netto opbrengsten rond de € 19.000,- zullen liggen. Na verbouwen zijn de verwachtte huurinkomsten volgens het taxatierapport ongeveer € 43.000,- en bedragen de lasten € 5.000,-. Echter is voor de beoordeling geen gebruik gemaakt van deze cijfers, gezien het pand pas na verbouwen kan worden verhuurd.  

Solvabiliteit
Op basis van de aangeleverde informatie blijkt dat de ondernemers reeds een bedrag van € 55.000,- zelf zullen inleggen. Ook zal na verkoop van het appartement in België een fors bedrag worden geïnvesteerd vanuit eigen middelen. De eigen vermogenspositie is daarmee gekwalificeerd op Ruim Voldoende.

Zekerheden
Voor deze financiering wordt een eerste hypotheek gevestigd op het aan te kopen pand aan Dorpsweg 25 te Rockanje. Het pand kent op dit moment een waarde van € 275.000,- volgens een recent taxatierapport met waarde peildatum 16 november 2020. Tevens zijn alle drie de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De zekerheden zijn daarmee gekwalificeerd als Ruim Voldoende.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-37478 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-12-2020 om 14:12
investeerder-109869 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-12-2020 om 14:12
investeerder-95620 heeft € 600 geïnvesteerd.
10-12-2020 om 14:12
investeerder-27726 heeft € 100 geïnvesteerd.
10-12-2020 om 14:11
investeerder-46320 heeft € 3.500 geïnvesteerd.
10-12-2020 om 14:11

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders