42872

Rogier Dam Vastgoedfinanciering (box 3) 2

€ 350.000  |  7,5% rente  |  9 maanden  Investeerders: 331
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-09-2022 in 1 uur volgeschreven door 331 investeerders

Samenvatting

In 2019 hebben Rogier (zoon) en Robert Dam (vader) en Angelo van Gemen (zwager) middels een lening bij Collin Crowdfund, het onroerend goed aan de Dorpsweg 25 te Rockanje aangekocht. Het initiële plan was om het pand te verbouwen en te verhuren aan arbeidsmigranten die werkzaam zijn in de haven nabij Rockanje. De gemeente heeft de vergunning niet verleend, waardoor het initiële plan niet tot uitvoer is gebracht. Met deze financieringscampagne wordt verzocht om de bestaande lening te herfinancieren. Robert Dam heeft het naastgelegen pand aan de Dorpsweg 31 te Rockanje met eigen middelen aangekocht. Dit pand wordt op dit moment verbouwd tot een tweetal appartementen en er worden parkeerplaatsen gerealiseerd. Daarnaast wordt er verzocht om aanvullend werkkapitaal om de verbouwing van de Dorpsweg 31 te Rockanje af te ronden en het pand aan de Dorpsweg 25 te Rockanje te slopen en bouwklaar te maken. Tot op heden is er altijd aan de renteverplichtingen voldaan. De Loan to Value gebaseerd op de aankoopwaarden Dorpsweg 25 (€ 268.000,-) en Dorpsweg 31 (€ 305.000,-) te Rockanje bedraagt 61%. Deze lening zal naar verwachting worden afgelost door middel van een herfinanciering of door verkoop van het onroerend goed.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 350.000, -. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 350.000, -. De looptijd is 9 maanden aflossingsvrij. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is niet van toepassing, aangezien het een Box 3 financiering betreft. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn 
  • Gedam Bouw B.V.
  • Expo Verkoop- en Financieringsmaatschappij B.V. 
  • A.J. van Gemen Beheer B.V. 
  • R.R.H. Dam Beheer B.V.
  • De heer A.J. van Gemen, geboren op 12-01-1992 te Amsterdam. 
  • De heer R.R.H. Dam, geboren op 28-01-1994 te Almere.
  • De heer R.H.N. Dam, geboren op 12-05-1953 te Amsterdam.
 • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund behoudt de bestaande eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 235.000,- op het pand aan de Dorpsweg 25, 3235 AE te Rockanje, kadastraal bekend als sectie C nummer 2192, te Rockanje, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het pand is in 2020 aangekocht voor een bedrag ter hoogte van € 268.000,-. De bestaande lening zal worden geherfinancierd, waardoor deze hypothecaire inschrijving volledig toekomt in het kader van deze financieringscampagne. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op het pand aan de Dorpsweg 31, 3235 AE te Rockanje, kadastraal bekend als sectie C nummer 4049 en 4742 te Rockanje, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het pand is in 2022 aangekocht met eigen middelen voor € 305.000,- door de heer R.H.N. Dam.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de panden Dorpsweg 25, 3235 AE te Rockanje, kadastraal bekend als sectie C nummer 2192, te Rockanje en Dorpsweg 31, 3235 AE te Rockanje, kadastraal bekend als sectie C nummer 4049 en 4742 te Rockanje, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden).

Leendoel

Een gedeelte van de lening wordt aangewend om de bestaande lening bij Collin Crowdfund met leningnummer 38832 af te lossen. Het resterende bedrag wordt aangewend om de verbouwing van de Dorpsweg 31 te Rockanje af te ronden en het pand aan de Dorpsweg 25 te Rockanje te slopen en bouwklaar te maken.

Ondernemer

Rogier Dam en Angelo van Gemen hebben samen bouwbedrijf Gedam Bouw B.V. en zijn actief in installatie, bouw en techniek. Dit maakt het mogelijk dat zij de panden veelal zelf kunnen verbouwen. Robert Dam is de vader van Rogier en is partner in een onderneming gespecialiseerd in de productie van sluitsystemen voor fietshelmen en caps voor de ruitersport.

Onderneming

A.J. Van Gemen Beheer B.V. en R.H.H. Dam Beheer B.V. zijn eigenaar van Gedam Bouw B.V. 
Angelo van Gemen is voor 100% eigenaar van A.J. van Gemen beheer B.V. 
Rogier Dam is voor 100% eigenaar van R.H.H. Dam Beheer B.V. 
Robert Dam is voor 100% eigenaar van Expo Verkoop- en Fiinancieringsmaatschappij B.V. 

De panden zijn in privé bezit waardoor de ondernemers ook hoofdelijk mee verbonden worden in de financieringsaanvraag. Rogier en Angelo hebben beiden 1/4 van Dorpsweg 25 in bezit, Robert heeft 1/2 deel in bezit. Tevens is Robert 100% eigenaar van het pand aan de Dorpsweg 31. 

Met de financiering wordt de huidige lening bij Collin Crowdfund afgelost en wordt de verbouwing aan de Dorpsweg 31 afgerond. Het laatste deel van de financiering wordt aangewend om Dorpsweg 25 te slopen en bouwklaar te maken. 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering van de bestaande lening bij Collin Crowdfund € 235.000, –
Verbouwing Dorpsweg 31 € 70.000, –
Slopen en bouw klaar maken Dorpsweg 25 € 45.000, –
Totale investering  € 350.000,-
Lening via Collin Crowdfund  € 350.000,-

Leenbedrag: € 350.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 9 maanden, aflossingsvrij, gevolgd door een slottermijn van € 350.000, –

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. 

 • De kwalificatie voor Gedam Bouw B.V. is Verhoogd risico.
 • De kwalificatie voor Expo Verkoop- en Financieringsmaatschappij B.V. is Laag risico.
 • De kwalificatie voor A.J. van Gemen B.V. is Laag risico.
 • De kwalificatie voor R.H.H Dam Beheer B.V. is Laag risico.

Aangezien het een Box 3 financiering betreft is de Dun & Bradstreet kwalificatie niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is voornamelijk gebaseerd op de aankoopprijzen van het onroerend goed en het kunnen voldoen aan de renteverplichtingen. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
Een deel van de financiering (€ 75.000 ,-) wordt aangewend om het pand aan de Dorpsweg 31 te verbouwen. De verbouwing is in december 2022 naar verwachting gereed volgens Rogier, Robert en Angelo, op dat moment zijn er twee appartementen gerealiseerd. Beide appartementen gaan naar verwachting voor minimaal € 1.500, – per appartement per maand verhuurd worden aan expats werkzaam op de Maasvlakte. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de appartementen verkocht worden. Vanuit deze huur of verkoop opbrengst worden de toekomstige betalingsverplichtingen aan Collin voldaan. Tot het moment van verhuur of verkoop wordt de rente vanuit privé en de bedrijven voldaan. Wij kwalificeren de afloscapaciteit op Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit gebaseerd op de aankoopwaarde van Dorpsweg 25 (€ 268.000,-) en Dorpsweg 31 (€ 305.000,-) te Rockanje, waar ten behoeve van de Collin investeerders hypotheek op wordt gevestigd. De Solvabiliteit bedraagt 39%. We kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn 
  • Gedam Bouw B.V.
  • Expo Verkoop- en financieringsmaatschappij B.V. 
  • A.J. van Gemen Beheer B.V. 
  • R.R.H. Dam Beheer B.V.
  • De heer A.J. van Gemen, geboren op 12-01-1992 te Amsterdam. 
  • De heer R.R.H. Dam, geboren op 28-01-1994 te Almere.
  • De heer R.H.N. Dam, geboren op 12-05-1953 te Amsterdam.
 • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund behoudt de bestaande eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 235.000,- op het pand aan de Dorpsweg 25, 3235 AE te Rockanje, kadastraal bekend als sectie C nummer 2192, te Rockanje, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het pand is in 2020 aangekocht voor een bedrag ter hoogte van € 268.000,-. De bestaande lening zal worden geherfinancierd, waardoor deze hypothecaire inschrijving volledig toekomt in het kader van deze financieringscampagne. 
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op het pand aan de Dorpsweg 31, 3235 AE te Rockanje, kadastraal bekend als sectie C nummer 4049 en 4742 te Rockanje, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het pand is in 2022 aangekocht met eigen middelen voor € 305.000,- door de heer R.H.N. Dam.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de panden Dorpsweg 25, 3235 AE te Rockanje, kadastraal bekend als sectie C nummer 2192, te Rockanje en Dorpsweg 31, 3235 AE te Rockanje, kadastraal bekend als sectie C nummer 4049 en 4742 te Rockanje, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 6 maanden conform de Algemene voorwaarden).

Door de eerste hypothecaire inschrijvingen op Dorpsweg 25 en Dorpsweg 31, de verpanding van de huurpenningen en de hoofdelijke aansprakelijkheid kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-217598 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
09-09-2022 om 10:07
investeerder-34019 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-09-2022 om 10:07
investeerder-326990 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-09-2022 om 10:07
investeerder-10608 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-09-2022 om 10:07
investeerder-108870 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-09-2022 om 10:07

Ondernemer

Rogier Dam, Robert Dam en Angelo van Gemen

Crowdfund Coach


Niels Vrinds