47740

Rolling Events

€ 150.000  |  8,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 227
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 3-04-2024 in 1 uur volgeschreven door 227 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Rolling Events
Sector Horeca
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 29-05-2009
Website www.foodtruckzuid.com

Leendoel

Ondernemer Eric de Bont exploiteert al voor vele jaren zijn onderneming Rolling Events waarbij hij foodtrucks verhuurt voor onder andere festivals, partijen en bruiloften. Daarnaast heeft Eric een vastgoedportefeuille opgebouwd, welke hij op korte termijn wenst uit te breiden. Middels deze financiering wordt voor dit doel vermogen liquide gemaakt.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 24 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 150.000
Totaal € 150.000
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De geldnemer is de heer E.J. de Bont handelend onder de naam Rolling Events. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de geldnemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard op basis van onroerend goed in de vastgoedportefeuille.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het onroerend goed aan de Molenstraat 8, 8 a en 8 b, 5014 ND Tilburg, kadastraal bekend als sectie N nummer 16415 te Tilburg, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 440.000,- en een openstaande schuld van € 436.977,47 per d.d. 31-12-2023. Het onroerend goed kent een cumulatieve waarde van € 685.000,- op basis van de WOZ-waarde met waardepeildatum 01-01-2023.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Geldnemer worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
  • Indien de geldnemer in de eerste 12 maanden de lening algeheel vervroegd aflost, dient geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde rentetermijnen) 12 maanden rentevergoeding te voldoen.
  • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Rolling Events is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de historische jaarcijfers van Rolling Events, alsmede de waarde van de hypothecaire zekerheid. De overall Collin Credit Score is Goed.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2022-2023 Rolling Events

Activa

  2022 2023
Vaste activa € 73.000 € 97.000
Vlottende activa € 32.000 € 46.000
Totaal € 105.000 € 143.000

Passiva

  2022 2023
Eigen vermogen € 53.000 € 128.000
Langlopende schulden € 17.000 € 2.000
Kortlopende schulden € 35.000 € 13.000
Totaal € 105.000 € 143.000

Winst- en verliesrekening 2022 Rolling Events

Omzet € 436.000
Bruto winst € 266.000
Kosten € 148.000
Resultaat € 118.000

Winst- en verliesrekening 2023 Rolling Events

Omzet € 345.000
Bruto winst € 238.000
Kosten € 110.000
Resultaat € 128.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
03-04-2024 om 11:05
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
03-04-2024 om 11:05
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
03-04-2024 om 11:04
investeerder-418121 heeft € 100 geïnvesteerd.
03-04-2024 om 11:04
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
03-04-2024 om 11:04

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders