41577

Romantica sauna & wellness

€ 310.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 300
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-02-2022 in 1 uur volgeschreven door 300 investeerders

Samenvatting

Romantica Sauna & Wellness verhuurt in Valkenswaard een viertal sauna ruimtes aan klanten die het niet prettig vinden om in openbare sauna’s te recreëren. Er zijn luxe sauna’s, stoomcabines en jacuzzi’s, die op uurbasis worden verhuurd. De vier sauna’s hebben allen een eigen thema, zoals Romeins en Arabisch. De ondernemer heeft diverse investeringen (bouwkundige voorzieningen) in het huurpand gepleegd en is voornemens nog twee sauna’s in te richten voor de verhuur. De ondernemer heeft nu de mogelijkheid om het pand aan te kopen, zodat hij meer grip krijgt op de (toekomstige) investeringen. De Loan-to-Value (LTV) bedraagt 89% bij aanvang en 70% op het einde van de looptijd.

Invloed coronavirus
De sauna’s zijn in 2021 enkele maanden gesloten geweest als gevolg van het overheidsbeleid op het coronavirus. Dit heeft uiteraard grote impact gehad op de exploitatie van Romantica. Ook begin 2022 heeft men impact van de sluiting van o.a. de sauna’s. Vanaf 26 januari heeft men de deuren weer mogen openen. Men verwacht dat de impact op de exploitatie in 2022 geringer zal zijn dan in 2021. Het personeel wordt ingehuurd op uurbasis of op basis van kortlopende contracten, die inmiddels tijdens de sluiting zijn verlopen. Als de sauna gesloten is, zijn er naast de huisvestingslasten weinig andere vaste lasten.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 385.000,-. De verkoper verstrekt een lening ter hoogte van € 75.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 310.000,-. De looptijd is 60 maanden, met een slottermijn ter hoogte van € 245.000,-. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico

  • De debiteur is de heer J.M. van Tongeren handelend onder de naam Romantica sauna & wellness. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment deels materieel van aard, gezien de overwaarde in de privéwoning.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 310.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan De Vest 76C, 5555XP te Valkenswaard, kadastraal bekend als sectie F nummers 4682 en 4393 te Valkenswaard verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 350.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum d.d. 09-11-2021.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Romantica sauna & wellness worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de aankoop van het bedrijfspand in Valkenswaard.

Ondernemer

Johan van Tongeren (1959) heeft jarenlange ervaring als ondernemer in de systeembouw. In het verleden heeft hij zijn eigen afbouwbedrijf geëploiteerd, waarvan de activiteiten inmiddels op een lager pitje staan, wegens de exploitatie van Romantica. Hij neemt enkel uit zijn bestaande netwerk nog opdrachten aan, die vervolgens worden uitbesteed. Johan realiseert hierbij enkel nog marges op het doorverwijzen van deze opdrachten. Sinds 2011 is Johan gestart met het exploiteren van de privé sauna’s, waar zijn volledige focus naar uitgaat.

Onderneming

Romantica Sauna & Wellness verhuurt in Valkenswaard een viertal sauna ruimtes aan klanten die het niet prettig vinden om in openbare sauna’s te recreëren. Er zijn luxe sauna’s, stoomcabines en jacuzzi’s, die op uurbasis worden verhuurd. De vier sauna’s hebben allen een eigen thema, zoals Romeins en Arabisch. 

De ondernemer heeft diverse investeringen (bouwkundige voorzieningen) in het huurpand gepleegd en is voornemens nog twee sauna’s in te richten voor de verhuur. De ondernemer heeft nu de mogelijkheid om het pand aan te kopen, zodat hij meer grip krijgt op de (toekomstige) investeringen. Het object is in goede staat, zonder achterstallig onderhoud en kent een marktwaarde van € 350.000,- d.d. 09-11-2021 op basis van een taxatierapport. Op de begane grond betreft het 240m² praktijkruimte en 30m² kantoorruimte en op de 1e verdieping 150m² praktijkruimte. Het perceel is 411m², waarop tevens voldoende parkeergelegenheid aanwezig is. De Loan-to-Value (LTV) bedraagt 89% bij aanvang en 70% op het einde van de looptijd.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed (inclusief kosten) € 385.000,-
Totale investeringsbehoefte € 385.000,-
Lening verkoper € 75.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 310.000,-

Leenbedrag: € 310.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing, met een slottermijn ter hoogte van € 245.000,-

Op de lening vanuit de verkoper mag worden afgelost na 12 maanden na verstrekking van de lening door Collin. De rente mag wel worden betaald gedurende de looptijd. De rente en aflossing mogen pas worden voldaan, nadat de verplichtingen van de lening via Collin Crowdfund zijn voldaan. De verkoper verkrijgt een tweede hypothecaire inschrijving op het bedrijfspand.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Romantica sauna & wellness is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de cijfers over 2020, de tussentijdse cijfers 2021 en de prognose voor 2022. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit
In 2020 heeft Romantica een omzet gerealiseerd ter hoogte van € 306.000,-, met een nettowinst van € 89.000,- en een netto cashflow overschot ter hoogte van € 119.000,-. In 2021 verwacht men, ondanks de sluitingen als gevolg van het coronavirus, een omzet te behalen ter hoogte van € 201.000,- met een netto cashflow overschot van € 72.000,-, gebaseerd op de tussentijdse cijfers tot en met september 2021. In 2022 verwacht men een omzet te behalen van € 315.000,-. Deze prognose is grotendeels gebaseerd op de situatie in 2020, waarbij Romantica in 2022 nog twee extra sauna’s wil openen. Dit leidt naar verwachting tot een netto cashflow overschot na rente- en aflosverplichtingen aan de investeerders van Collin van € 58.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit voorzichtigheidshalve als Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit per ultimo 2020 bedraagt 72%, op een balanstotaal van € 240.000,-. Na financiering, gebaseerd op de balansposities per september 2021, bedraagt de solvabiliteit 45% op een balanstotaal van € 627.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer J.M. van Tongeren handelend onder de naam Romantica sauna & wellness. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment deels materieel van aard, gezien de overwaarde in de privéwoning.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 310.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan De Vest 76C, 5555XP te Valkenswaard, kadastraal bekend als sectie F nummer 4682 en 4393 te Valkenswaard verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 350.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum d.d. 09-11-2021.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Romantica sauna & wellness worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de hypothecaire inschrijving als de hoofdelijke aansprakelijkheid kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-53869 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-02-2022 om 11:28
investeerder-213598 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-02-2022 om 11:28
investeerder-38574 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-02-2022 om 11:27
investeerder-12672 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-02-2022 om 11:27
investeerder-54054 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-02-2022 om 11:26

Ondernemer

J.M. van Tongeren

Crowdfund Coach


Rick van Griensven