31911

RSB B.V.

€ 350.000  |  6,5% rente  |  69 maanden  
Reeds
geïnvesteerd

- %

Verlopen
inschrijftijd

- %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende

Samenvatting

De financieringsaanvraag wordt voor € 350.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 140.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.

RSB bestaat sinds 1995 en is een gespecialiseerd glazenwassers- en gevelreinigingsbedrijf voor de zakelijke markt met een landelijke dekking. De activiteiten van RSB zijn zeer divers en bestaan uit:

 • glasbewassing van zakelijk onroerend goed
 • schoonmaakdiensten van werkplekken
 • gevelreiniging en bescherming voor zakelijke panden
 • huismeestersdiensten
 • receptiediensten
 • specialistische reinigingen

Het klantenbestand bestaat veelal uit landelijke vastgoedbeheerders. De meesten van hen zijn reeds jarenlang klant. Men gaat nu investeren in een eigen bedrijfspand wat wordt gebouwd in het Eurokwartier te Nieuw-Vennep ter vervanging van het huurpand welke nu in gebruik is.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 490.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 350.000,- en via Knab Crowdfunding € 140.000,-. De looptijd is 69 maanden waarvan de eerste 9 maanden aflossingsvrij in verband met de bouwperiode. De slottermijn bedraagt € 200.000,-, pro rato verdeeld over beide platformen. De ondernemer heeft in dit geval de mogelijkheid om in de laatste 6 maanden voor einddatum, de lening volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van 3 maanden. De rente bedraagt 6,5% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Debiteuren van de financiering zijn RSB B.V., R.S.B. Facility Service B.V. en R.S.B. Holding B.V. Dun & Bradstreet kwalificeert RSB B.V. en R.S.B. Facility Service B.V. als Verhoogd risico. De kwalificatie van R.S.B. Holding B.V. is Laag risico. De heer J.W. Roubos geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft momenteel een materiële waarde. Er wordt een hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 490.000,- als eerste in rang verkregen op het te realiseren bedrijfspand aan het Eurokwartier te Nieuw-Vennep, kadastraal bekend als sectie AN nummer 1351, ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Ook wordt er een hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- als tweede in rang verkregen op de woning aan de Kruisweg 586 te Hoofddorp.

Leendoel

De onderneming heeft een bedrijfspand in het te realiseren project Eurokwartier te Nieuw-Vennep gekocht. Naast de financiering van dit onroerend goed wordt er een kortlopende werkkapitaalfinanciering met hoge aflossingsdruk geherfinancierd.

Ondernemer

De heer J.W. Roubos (64) is oprichter en volledig eigenaar van het bedrijf. Hij is het gezicht van het bedrijf en hij is zelf nog zeer actief in het relatiebeheer van bestaande klanten en de acquisitie van nieuwe klanten. Hij wil nog minimaal een aantal jaren door met het bedrijf. In die jaren wil hij goede opvolging zoeken en het bedrijf voorbereiden op een mogelijke verkoop. 

Onderneming

RSB bestaat sinds 1995 en is een gespecialiseerd glazenwassers- en gevelreinigingsbedrijf voor de zakelijke markt met een landelijke dekking. 

De belangrijkste klanten zijn landelijk opererende vastgoedbeheerders. Jarenlange klanten zijn onder andere Ahold, Colliers, Office Today, DHVM, Garbe, LRC Group, Savills, BNP Paribas Real Estate, MVGM en Ping Properties.

De activiteiten van RSB zijn zeer divers en bestaan uit:

 • glasbewassing van zakelijk onroerend goed
 • schoonmaakdiensten van werkplekken
 • gevelreiniging en bescherming voor zakelijke panden
 • huismeestersdiensten
 • receptiediensten
 • specialistische reinigingen.

De cultuur die RSB wil uitstralen is gebaseerd op samenwerking, goede communicatie, innovatie en duurzaamheid. Dit dient bereikt te worden middels een professionele houding met daarbij toewijding en zorg vanuit de medewerkers. Het bedrijf heeft VCA, ISO 9001 en SVS certificeringen.

Het personeelsbestand wordt regelmatig getraind en gecoacht, onder andere op communicatievaardigheden. De gemiddelde leeftijd is 37 jaar en het ziekteverzuim is de laatste 3 jaren met gemiddeld 2% laag te noemen.

Onroerend goed
Tot heden is men gevestigd in een huurpand. Men gaat nu investeren in een zakelijk pand als onderdeel van het realiseren Eurokwartier in Nieuw-Vennep. Hier worden 22 moderne duurzame multifunctionele bedrijfsunits gebouwd. Eurokwartier is gelegen in het Business park Nieuw-Vennep Zuid. Het betreft een van de grotere units in het pand met 127 m2 bouwoppervlak begane grond, 65 m2 eerste verdieping en 127 m2 tweede verdieping.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop te bouwen bedrijfspand &   € 340.000,-
Kosten afbouw (wordt vanuit eigen personeel gedaan)  € 75.000,-
Herfinanciering kortlopende lening  € 150.000,-
Totaal

 € 565.000,-

Eigen middelen € 75.000,-
Lening via Knab Crowdfunding   € 140.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 350.000,-

Leenbedrag: € 350.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 69 maanden, waarvan de eerste 9 maanden aflossingsvrij in verband met de bouwperiode en daarna lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 200.000,-, pro rato verdeeld over beide platformen.

De kortlopende werkkapitaalfinanciering kende een hoge aflossingsdruk op basis van een looptijd van 24 maanden. Door deze te herfinancieren ontstaat er veel meer ruimte in de operationele cashflow en de liquiditeit.

Het bedrijf maakt gebruik van een factoringovereenkomst met ING Commercial Finance en daarnaast is er nog een hypothecaire lening met restant hoofdsom van € 119.000,- met een aflossing van € 10.000,- per jaar. Ten slotte zijn er nog een aantal financiële leasecontracten.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn RSB B.V., R.S.B. Facility Service B.V. en R.S.B. Holding B.V.;
 • De heer J.W. Roubos geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving verkregen ter hoogte van € 490.000,- op het te realiseren bedrijfspand aan het Eurokwartier te Nieuw-Vennep, kadastraal bekend als sectie AN nummer 1351. Dit ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Na realisatie en afbouw kent het onroerend goed een geschatte waarde van € 400.000,-. er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- verkregen op de woning aan de Kruisweg 586 te Hoofddorp. De eerste hypothecaire inschrijving betreft € 250.000,- en een restantfinanciering van € 119.000. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 287.000,- op basis van een onafhankelijke waardebepaling.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor R.S.B. Holding B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor RSB B.V. en R.S.B. Facility Services B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de definitieve geconsolideerde jaarcijfers van 2017, de voorlopige jaarcijfers van 2018 en de prognose voor 2019

Rentabiliteit
Het bedrijf kent een omzet van € 5.410.000,- in 2017 welke is gegroeid tot € 5.927.000,- in 2018. Voor 2019 verwacht men dat de omzet gelijk blijft ten opzichte van 2018 en richt men zich meer op kostenbesparingen. Het bedrijf werkt op basis van contracten voor langere periodes. De uiteindelijke rendementen zijn relatief beperkt, dit komt mede door de hoge beloning van de ondernemer. De operationele cashflow bedroeg € 112.000,- in 2017 en € 106.000,- in 2018. Voor 2019 wordt een groei in deze cashflow verwacht tot € 154.000,-. De cashflow over voorgaande jaren zou ruim voldoende zijn voor de verplichtingen na (her)financiering. Aangezien door de herfinanciering de aflossingsverplichtingen fors lager worden en de nieuwbouw ter vervanging is van een huurpand met circa. € 40.000,- huurlasten per jaar zal de operationele cashflow verder worden ontlast. We kwalificeren de rentabiliteit als Ruim Voldoende

Solvabiliteit
De solvabiliteit ultimo 2017 is matig met 3% op een balans van € 2.159.000,-. Wel zit er € 170.000,- aan stille reserve in het beleggingspand op de balans. Per ultimo 2018 bedraagt de solvabiliteit 3%. De ondernemer is echter vermogend in privé wat deze posities compenseert. Mede door de stille reserve en de privé vermogenspositie kwalificeren we de solvabiliteit Voldoende.

Liquiditeit
De liquiditeit is voor het bedrijf van groot belang. De debiteurenpositie bedraagt gemiddeld rond de € 900.000,- welke met een factoringovereenkomst wordt bevoorschot. De current ratio per ultimo 2018 is matig. Echter door de herfinanciering zal de liquiditeit verbeteren. De liquiditeit kwalificeren we als Voldoende

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Ondernemer

J.W. Roubos

Crowdfund Coach


Marc Kogels