31676

Rustbuster

€ 75.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 106
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-02-2019 in 2 uur volgeschreven door 106 investeerders

Samenvatting

Na de eerste succesvolle campagne van mevrouw Claudia Veenendaal, wil zij de investeerders van Collin Crowdfund de mogelijkheid bieden te investeren in de verdere groei van haar bedrijf door middel van een 2e crowdfundcampagne.De activiteiten van Rustbuster bestaan uit de verkoop van gereedschappen, lasapparaten en materialen voor de old- en youngtimer hobbyist, autobedrijven, lassende MKB bedrijven en ZZP’ers.Daarnaast worden diverse workshops georganiseerd. Onder de namen IZY Gas en IZY Trade wordt een pakket industriële gassen, propaan flessen en materialen aangeboden.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 75.000,- ten behoeve van uitbreiding voorraden, personeel, investering in de webshop en werkkapitaal. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 75.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun en & Bradstreet kwalificeert Rustbuster als Laag Risico. 
De Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteur is C.H.W. Veenendaal h.o.d.n. Rustbuster, IZY Gas en IZY Trade.
Vanwege de gekozen rechtsvorm is de onderneemster hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Daarnaast wordt de voorraad en inventaris aan de investeerders van Collin Crowdfund verpand in 2e verband.
 

Leendoel

De financiering is benodigd voor uitbreiding van de voorraad, personeel, investering in de webshop en werkkapitaal.

Ondernemer

Claudia Veenendaal (1970) is ongehuwd en heeft 4 kinderen. Na de havo te hebben afgerond, ging Claudia bij haar ouders in het gasbedrijf werken en werkte daarna als financieel medewerker bij de gemeente Ede. Daarna ging ze samen met haar toenmalige man aan de slag in hun autobedrijf (15 jaar). Ze was vanaf die periode regelmatig bestuurder van old- en young timers.
Na haar echtscheiding was ze onder meer werkzaam bij een interieurbouwer en houten vloeren producent/groothandel, om in 2013 weer in de haar vertrouwde omgeving van de gaswereld te gaan werken. In 2016 startte ze voor zichzelf IZY Gas.
 
Auto’s, gas en ondernemen zitten Claudia Veenendaal in het bloed. Met deze onderneming wil ze haar passies samenbrengen. Naast het voeren van een gezond winstgevend bedrijf, wil ze graag de opgedane kennis en ervaring delen met haar klantenkring. Zij is een realistische, ervaren en ondernemende salesvrouw. Inspirerend en sociaal vaardig. Claudia staat positief in het leven en heeft een servicegerichte- en commerciële instelling. 

Onderneming

De activiteiten van Rustbuster zijn van start gegaan in 2001. Men begon met een informatieve website en het organiseren van lasworkshops. De verkoop van de benodigde gereedschappen, lasapparaten en materialen vloeide daar min of meer vanzelf uit voort. In 2005 verhuisde het bedrijf naar een pand aan de Wiltonstraat te Veenendaal en werd het een fulltime bezigheid voor de eigenaar. Momenteel bestaan de activiteiten uit de verkoop van gereedschappen, lasapparaten en materialen voor autobedrijven, ZZP’ers en old- en youngtimer hobbyisten. Daarnaast worden er diverse workshops georganiseerd. Zie ook www.rustbuster.nl. Claudia Veenendaal heeft Rustbuster in december 2017 overgenomen van de vorige eigenaar, die de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. 

Positionering en markt 
Rustbuster is een gespecialiseerde onderneming met een eigen winkel en uitgebreide webshop in een specifieke nichemarkt van gereedschappen, lasapparatuur en materialen t.b.v. de restauratie van klassieke motoren en auto’s. Daarnaast zijn nieuwe marktsegmenten: autobedrijven en agri (landbouwmachines). De webshop is nog niet geoptimaliseerd voor online marketing en biedt kansen voor potentiële en structurele omzetgroei. Dit kan worden bereikt door intensiever gebruik te maken van de effecten van SEO/SEA en social media. Daarnaast kunnen andere producten worden toegevoegd voor cross-selling, waardoor de klantwaarde en conversie kan stijgen. De webwinkel kan ook op het gebied van design en gebruiksvriendelijkheid worden verbeterd. Dat laatste is key voor toekomstige groei. 
 
Focus
De belangrijkste focus van Rustbuster is het online aanbieden van kennis, gereedschappen, lasapparatuur en materialen voor autobedrijven, ZZP’ers en de old-en youngtimer hobbyisten. Kwaliteit en service staan voorop, evenals een gemakkelijk, begrijpelijk gebruik van de website en een zo duidelijk mogelijke informatievoorziening over de geboden producten en services. Daarnaast is de focus in de fysieke winkel het gevoerde assortiment en service persoonlijk beschikbaar hebben voor de doelgroep. Onder de namen IZY Gas en IZY Trade wordt een pakket industriële gassen, propaan flessen materialen en gereedschappen aangeboden waarmee de particulier en (semi)professionele lasser veilig aan de hobby of klus kan werken. Het IZY assortiment omvat tevens een lijn terras heaters en kachels. Zie ook www.izygas.nl.

Historie
Rustbuster richt zich van oudsher op de oldtimer hobbyist. In 2011 werd door de regering een nogal ingrijpende wijziging doorgevoerd met betrekking tot de belastingvrijstelling van oldtimers. Dit heeft geleid tot een grote ‘kaalslag’ in de wereld van de oldtimers. Veel auto’s in de leeftijdscategorie van 25 tot 40 jaar zijn stilgezet of verkocht naar het buitenland. De markt biedt daarentegen op dit moment weer voldoende kansen. De rendementen op uitstaande gelden is vrijwel nihil vandaar dat particulieren/autohobbyisten weer vaker kiezen voor beleggen in old-en youngtimers en zo hun restauratie als hobby een nieuw leven inblazen. Daarnaast richt Rustbuster niet alleen op auto old- youngtimers, maar ook op bromfietsen, motoren, landbouwwerktuigen en caravans. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat ook deze oldtimers zich mogen verheugen in een groeiende belangstelling. 
 
Kansen
Om de terugloop op te vangen heeft Rustbuster meer aandacht gegeven aan potentiële klanten in België (met name Vlaanderen) en in de agrarische markt. Dit heeft, gezien de samenstelling van het klantenbestand, redelijk goed gewerkt. Met name in de ontwikkeling van de agrarische markt liggen interessante mogelijkheden. Bovenstaand marktsegment zal vooral online benaderd worden. Ten aanzien van de regionale markt biedt de synergie met het IZY gas assortiment mogelijkheden en uitdagingen. Door in de fysieke winkel het propaan en industriële gas assortiment aan te bieden zal er zeker extra verkeer ontstaan. Hierdoor zal cross selling voor de hand liggen met de andere assortimentsonderdelen. Funshopping ligt voor de hand. Vooral omdat in de regio Veenendaal propaan in flessen niet breed verkrijgbaar zijn en de (semi)professionele lassers hun industriële gassen lastig kunnen verkrijgen is ook hier een niche gevonden. 

De verkoop 
De verkoop gebeurt zowel via een webshop (www.rustbuster.nl) als een fysieke winkel in Veenendaal. Daarnaast worden op maandbasis las- en plaatwerkworkshops georganiseerd. De workshops worden in het algemeen bijgewoond door (auto) hobbyisten die individueel of in clubverband inschrijven. 
 
Concurrentie 
De onderneming is centraal in Nederland gevestigd en kent een grote, trouwe klantengroep waar cross selling, up selling en een geoptimaliseerd klanten loyaliteitsprogramma verdere kansen biedt voor structurele omzet groei. Online kent de onderneming een trouwe krantengroep uit zowel Nederland, België (Vlaanderen), Duitsland en een aantal andere Europese landen. 
 
In Veenendaal is geen leverancier van het assortiment of een belangrijk deel daarvan aan dezelfde doelgroep bekend. Regionaal zijn een aantal handelaren in oldtimers bekend die daarnaast kleinschalig materialen voor de restauratie verkopen. In Geldermalsen is VOCOR tools gevestigd. Dit bedrijf richt zich op dezelfde markt als Rustbuster> Ervaring heeft geleerd dat dit geen serieuze concurrent genoemd kan worden. Imparts in Ede runt een webshop onder de naam HANDASHOP.Met dit bedrijf heeft men een prima collegiale relatie. Er worden zelfs over en weer artikelen van elkaar betrokken.

Waarom Izy Gas en Izy Trade Rustbuster versterken: 
De omzet van Rustbuster bestaat voor 50% uit lasapparatuur en benodigdheden. Uit de cijfers blijkt dat de verkoop van industriële gassen opvallend achterblijft. Omdat IZY Gas onder andere is gespecialiseerd in deze gassen en de onderneemster deze markt heel goed kent, liggen daar veel kansen met het Koop-Ruil systeem van Supergas. Naast industriële gassen zal propaangas worden aangeboden en gepromoot. Dit gas kent vele gebruikstoepassingen in en om huis, denk onder andere aan heaters en BBQ. De meest voorkomende materialen om fles en apparaat te verbinden zijn na de overname ook verkrijgbaar in de winkel alsook online. Met name het propaangas zal verkeer op gang brengen in de fysieke winkel en zo vooral lokaal de naamsbekendheid vergroten.

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht:

Webshop  € 10.000,-
Uitbreiding voorraad  € 30.000,-
Uitbreiding personeel  € 20.000,-
Werkkapitaal  € 15.000,-
Lening via Collin Crowdfund   € 75.000,-

Leenbedrag: € 75.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Er loopt een eerdere lening via Collin Crowdfund € 200.000 met een openstaande schuld van € 150.000,-, waarvoor de verpanding van de inventaris en voorraden zijn afgegeven aan de investeerders van die campagne. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is mevrouw C.H.W. Veenendaal h.o.d.n. Rustbuster/Izy Gas/Izy Trade. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de onderneemster hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de onderneemster beperkt. 
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Rustbuster wordt in 2e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Rustbuster is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. 
De score is gebaseerd op de cijfers 2018 tot en met oktober alsmede de prognose 2018 en 2019.

Rentabiliteit
Eerdere crowdfunding Rustbuster
Voor het eerste volledige jaar 2018 is een omzet van € 850.000,- geprognosticeerd. Over 2018 is er volgens prognose een cashflow van € 34.000,-. In 2019 wordt een stijging verwacht van de cashflow naar € 46.000,- bij een vergelijkbare omzet. Dit betekent voor beide jaren een score Ruim voldoende. De kwalificatie voor de Rentabiliteit komt hiermee op Ruim voldoende.

Huidige ontwikkelingen
In 2018 heeft Rustbuster op basis van de tussentijdse cijfers 2018 t/m oktober en de prognoses voor november en december een omzet gerealiseerd van € 425.000,-, met een winst na belasting en privé van € 28.000,- en een cashflow van € 39.000,-. Dit was net niet voldoende om de aflossingsverplichtingen van € 40.000,- te dragen. 

Er zijn voor 2019 nieuwe verwachtingen opgesteld op basis van de huidige situatie. In 2019 wordt er een omzet verwacht ter hoogte van € 479.000,-. De winst na privé en fiscus wordt begroot op € 47.000,-. De verwachte cashflow ter hoogte van € 54.000,- zal voldoende zijn om aan de bestaande en nieuwe aflossingsverplichtingen te voldoen van tezamen € 52.000,-. 

We constateren dat de eerdere prognoses een te rooskleurig beeld hebben gegeven met name van de omzet die begroot werd. De bestaande webshop bleek hiervoor onvoldoende effect te sorteren. Er is voor gekozen om een nieuwe webshop te laten ontwikkelen, die voor de verdere omzetgroei moet zorgen. Aangezien deze investering niet was begroot in de eerdere campagne, heeft men nu behoefte aan extra werkkapitaal. Ondanks de tegenvallende omzet, is de onderneemster wel in staat geweest om de marges aanzienlijk te verbeteren, waardoor er een positief resultaat is gerealiseerd. Wij kwalificeren de Rentabiliteit als Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit is op dit moment 4% en zal naar verwachting in 2019 4% blijven, echter het balanstotaal zal toenemen. Daarmee kwalificeren wij de Solvabiliteit als Matig.

Liquiditeit
De nieuwe financiering wordt gevraagd ten behoeve van extra werkkapitaal, vanwege de extra investeringen in de nieuwe webshop en uitbreiding van voorraden van de hardlopers in het assortiment. De financiering geeft Rustbuster hiermee extra ruimte om de verdere groei te kunnen realiseren. Aangezien er door de nieuwe financiering extra werkkapitaal ter beschikking wordt gesteld, kwalificeren we de Liquiditeit als Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-68563 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-02-2019 om 13:40
investeerder-66017 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-02-2019 om 13:39
investeerder-30806 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-02-2019 om 13:39
investeerder-8533 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-02-2019 om 13:39
investeerder-17714 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-02-2019 om 13:39

Ondernemer

Claudia Veenendaal

Crowdfund Coach


Ies Bos