fbpx
38864

Schoenmode Notten

€ 415.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 229
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

4 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 6-01-2021 in 1 dag volgeschreven door 229 investeerders

Samenvatting

Schoenmode Notten, een familiebedrijf dat 70 jaar geleden is opgericht door de ouders van Maurice Notten, betreft een detailhandel in dames- en herenschoenen. De roots van het bedrijf hebben altijd in het Limburgse Elsloo gelegen. In 1998 heeft Maurice de onderneming van zijn ouders overgenomen in de vorm van een eenmanszaak. Tot eind 2019 werden er tevens kinderschoenen verkocht.

Aan het eind van 2019 heeft schoenmode Notten afscheid genomen van de kinderschoenen vanwege de lage marge. De winkel is begin 2020 prachtig verbouwd waarbij de kinderschoenwinkel is omgebouwd en aangetrokken bij de dames- en herenschoenenwinkel. Notten is de kwaliteitsschoenenzaak in een groot geografisch gebied rondom Elsloo.

Maurice Notten (1969) heeft met succes de mds (middelbare detailhandelsschool) doorlopen. Na de afronding van zijn opleiding heeft hij eerst gewerkt bij Durlinger als vervangend filiaalmanager. In 1992 is hij in het bedrijf van zijn ouders gekomen in 1998 heeft hij de winkel overgenomen. In 2000 is het pand van de buren erbij gekocht.

Invloed coronavirus
Juist door Corona worden grote steden gemeden door de consument. Het lokale winkelen neemt sterk toe en daar profiteren de kleinere steden en dorpen van. Schoenmode Notten zet veiligheid voorop, door met respect met de corona-regels om te gaan en de veiligheid van de klanten en het personeel voorop te stellen. Notten heeft door corona uiteraard een ander jaar gehad dan normaal gesproken. Het omzetverlies in de eerst lockdown is in de zomermaanden grotendeels hersteld. De consument geeft als ze gaan winkelen gemiddeld meer geld uit dan voorheen. In de schoenenbranche was de gemiddelde omzetdaling t/m november 2020 9,4% (bron: Inretail/GfK Shoescan), dit is natuurlijk vervelend maar niet dramatisch.

De huidige harde lockdown heeft uiteraard consequenties voor de omzet, echter is januari in de schoenhandel een relatief rustige periode. De verwachting is dat na de huidige lockdown eveneens dezelfde inhaaleffect ontstaat als na de eerste lockdown. 

Schoenmode Notten maakt gebruik van de bestaande overheidssteunmaatregelen.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 415.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 415.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing in 59 maanden en een slottermijn van € 315.000,- in de 60ste maand. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. Let op: per 1 januari 2021 is de bedenktermijn van 14 dagen naar 4 dagen gegaan.

Risico
De Dun & Bradstreet-kwalificatie voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 415.000,- op de winkelpanden met bovenwoningen aan de Dorine Verschureplein 2 & 3 te Elsloo verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een gezamenlijke WOZ-waarde van € 545.000,-.
  • De debiteur is de heer M.L.M. Notten. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer beperkt.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Schoenmode Notten worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Leendoel

De lening zal worden aangewend ter herfinanciering van het pand en de voorraden. Dit omdat Schoenmode Noten zijn totale positie wil herfinancieren, waarmee de maandelijkse financiële verplichtingen worden gereduceerd en er een ontspanning van de liquiditeitspositie wordt gerealiseerd.

Ondernemer

Maurice Notten (1969) heeft met succes de mds (middelbare detailhandelsschool) doorlopen. Na de afronding van zijn opleiding heeft hij eerst elders gewerkt als vervangend filiaalmanager.

In 1992 is hij in het bedrijf van zijn ouders gekomen in 1998 heeft hij de winkel overgenomen. In 2000 is het pand van de buren erbij gekocht.

Maurice Notten omschrijft zichzelf als een echte verkoper die het liefst op de winkelvloer staat en met de verkoop van de schoenen bezig is. Hij heeft een goed gevoel voor de inkoop.

Onderneming

Schoenmode Notten, een familiebedrijf dat 70 jaar geleden is opgericht door de ouders van Maurice, betreft een detailhandel in dames- en herenschoenen. De roots van het bedrijf hebben altijd in het Limburgse Elsloo gelegen. In 1998 heeft Maurice de onderneming van zijn ouders overgenomen in de vorm van een eenmanszaak. Tot eind 2019 werden er tevens kinderschoenen verkocht.

Maurice verricht samen met zijn zus, die als werkneemster in het bedrijf actief is, de inkoop. Buiten zijn zus zijn er nog drie parttime verkoopsters in dienst.

Schoenmode Notten is aangesloten bij inkoopcombinatie GMS. De heer Notten is zeer actief met de inkoop en weet door ervaring een interessant assortiment samen te stellen. Waarbij hij een aantal basismerken heeft, maar daaromheen sterk wisselt met merken. Het aanbod valt te omschrijven als modieuze kwaliteitsschoenen.

Aan het eind van 2019 heeft schoenmode Notten afscheid genomen van de kinderschoenen vanwege de lage marge. De winkel is begin 2020 prachtig verbouwd waarbij de kinderschoenwinkel is omgebouwd en aangetrokken bij de dames- en herenschoenenwinkel. Notten wil de kwaliteitsschoenenzaak worden in een groot geografisch gebied rondom Elsloo.

Schoenmode Notten richt zich op 50+ klant, dit is de doelgroep die pasvorm, duurzaamheid en persoonlijk advies belangrijk vindt. Dit is ook een doelgroep waar relatief veel meer voetklachten voorkomen en schoenen met een goede pasvorm belangrijk zijn. Dit zijn meestal ook trouwe consumenten.

De heer Notten wil de komende jaren weer op hetzelfde omzetniveau komen als met de kinderschoenen.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering panden € 415.000,-
Totale investering € 415.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 415.000,-

Leenbedrag: € 415.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 315.000,-. 
Let op: per 1 januari 2021 is de bedenktermijn van 14 dagen naar 4 dagen gegaan.

Op basis van de WOZ-waardes is bij start de Loan To Value (LTV) 76% en bij slottermijn is deze 58%.

Overige financiers:
Met de inkoopcombinatie is als crediteur een doorlopende betaaltermijn van 2 à 3 maanden bedongen. Zij hebben momenteel een tweede verpanding op de bedrijfsvoorraden en een tweederangs hypothecaire inschrijving van € 150.000,- op de panden. Zij zullen het de investeerders van Collin Crowdfund, door rangwisseling, toestaan eerste in rang te worden voor zowel de verpanding der roerende zaken als voor de hypothecaire inschrijving.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Schoenmode Notten is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd of de jaarcijfers over 2019, de tussentijdse cijfers tot en met juli 2020 en de prognose over 2020 en 2021. De overall score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit
In 2019 was de omzet € 804.000,- met een negatief netto cashflow overschot van € 5.000,-. In 2020 verwacht men een door corona verlaagde omzet van € 675.000,-. Het netto cashflow overschot zal ultimo 2020 naar verwachting € 8.000,- bedragen, mede door matiging van de privé-onttrekkingen door de verkoop van de eigen woning met bijbehorende lasten. Voor 2021 verwacht men een marginale omzetstijging naar € 725.000,- met een netto cashflow overschot van € 21.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit was ultimo 2019 -35%, met een negatief eigen vermogen van € 144.000,- op een balanstotaal van € 407.000,-. In 2020 verwacht men deze licht te kunnen verbeteren naar -32% met een geprognosticeerd negatief eigen vermogen aan het einde van 2020 van € 136.000,- op een balanstotaal van € 425.000,-. Ultimo 2021 verwacht men een negatieve solvabiliteit van 27% met een negatief eigen vermogen van € 114.000,- op een balanstotaal van € 426.000,-. Dit alles is niet rekening houdend met de stille reserve van € 350.000,- in het onroerend goed. Indien hier wel rekening mee gehouden wordt, dan resteert er een huidig positief eigen vermogen van zo’n € 200.000,-. Door de aanwezige stille reserve kwalificeren wij de Solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 415.000,- op de winkelpanden met bovenwoningen aan de Dorine Verschureplein 2 & 3 te Elsloo verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een gezamenlijke WOZ-waarde van € 545.000,-.
  • De debiteur is de heer M.L.M. Notten. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer beperkt.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Schoenmode Notten worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Door zowel de hypothecaire inschrijving, de hoofdelijke aansprakelijkheid en de verpanding kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-221571 heeft € 155.000 geïnvesteerd.
06-01-2021 om 19:17
investeerder-51858 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
06-01-2021 om 17:09
investeerder-95275 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-01-2021 om 15:50
investeerder-6746 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
06-01-2021 om 14:48
investeerder-74888 heeft € 500 geïnvesteerd.
06-01-2021 om 14:36

Reacties

Investeerder – 2612
05-01-2021 13:52
Ik begrijp dat de WOZ waarde over het algemeen lager wordt ingeschat dan de taxatiewaarde van nu en zal het pand waarschijnlijk meer waard zijn dan 545 K. Maar hoe zit het met de staat van onderhoud. Is dat ook goed te noemen?

Collin Crowdfund
05-01-2021 14:04
Beste investeerder,

De staat van onderhoud is inderdaad goed te noemen, de winkel is in het begin van 2020 nog verbouwd waarbij de kinderschoenwinkel is omgebouwd en samengevoegd bij de dames- en herenschoenenwinkel. Ook vanaf de straatzijde geven de panden een goed onderhouden indruk. Een lokale taxateur heeft de waarde geschat op € 600.000,-, hier is echter geen volledig taxatierapport van beschikbaar. Daarom is er voor de pitch gekozen de WOZ-waarde te vermelden.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Investeerder – 8626
06-01-2021 10:57
Waarom wordt er slechts een inschrijving van € 415.000,- genomen terwijl de waarde van het OG beduidend hoger ligt. Nu zijn oplopende kosten en niet betaalde rente mogelijk niet of onvoldoende gedekt. Graag een toelichting.

Collin Crowdfund
06-01-2021 11:09
Beste investeerder,

In onze standaardhypotheekakte is reeds een vermeerdering ten behoeve van rente en kosten opgenomen van 40%. Mocht het in deze casus onverhoopt leiden tot een default, dan kan Collin Crowdfund ten behoeve van de investeerders in dit geval dus maximaal € 581.000,- middels deze hypothecaire inschrijving verhalen.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Investeerder – 8626
06-01-2021 13:27
Dank voor uw toelichting. Ik verzoek u om deze 40% ook altijd te vermelden. Deze extra zekerheid is uiteindelijk ook de werkelijke inschrijving en biedt een beter beeld van het werkelijke risico.
Collin Crowdfund
06-01-2021 13:48
Beste investeerder,

Dank u voor deze suggestie. Wij zullen uw voorstel intern overleggen en zullen u terugkoppeling geven van de uitkomst hiervan.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Investeerder – 8626
06-01-2021 11:33
Waar is de lopende financiering nu ondergebracht en tegen welke condities? Wat zijn de voordelen voor de ondernemer om over te sluiten naar Collin? Waarom wordt er niet gekozen voor een reguliere vastgoedfinancier welke tegen lagere rentes dit mogelijk obv OG financiering kan realiseren?

Collin Crowdfund
06-01-2021 12:01
Beste investeerder,

De lopende, te herfinancieren financieringen zijn nu bij verschillende partijen ondergebracht: huisbankier ING, een pin-voorschot van EMF, een informal investor en crediteuren. Door de huidige voorwaarden en condities te herfinancieren kunnen de maandelijkse financiële verplichtingen worden gereduceerd en kan er dus een ontspanning van de liquiditeitspositie worden gerealiseerd. Veel reguliere vastgoedfinanciers focussen zich op commercieel verhuurd vastgoed. In dit geval worden zowel het winkelgedeelte op de begane grond evenals de bovenliggende woningen zelf gebruikt. Mede door deze combinatie heeft men voor een financiering via Collin Crowdfund gekozen.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Ondernemer

M. Notten

Crowdfund Coach


Martin Laurijssen