35611

Schoot Verhuur & Events B.V.

€ 85.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 227
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

29 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 2-04-2020 in 9 dagen volgeschreven door 227 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Schoot Verhuur & Events B.V.
Sector Leisure / Horeca
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Verbouw onroerend goed
Datum van oprichting 27-03-2017
Website www.schootverhuur.nl

Leendoel

02-04-2020: Wijziging leningvoorwaarden Schoot Verhuur & Events B.V.

Het leningbedrag van Schoot Verhuur & Events B.V. wordt verlaagd van € 125.000,- naar € 85.000,-. De reden hiervoor is dat de ondernemer het overige gedeelte uit eigen middelen kan voldoen. Dit wordt op basis van de (geconsolideerde) jaarcijfers 2019 bevestigd.

Afgelopen week heeft de ondernemer de cijfers mogen ontvangen, waar een hogere groei in winst is behaald dan in eerste instantie gedacht. Daarnaast heeft de ondernemer de mogelijkheid om de betaling aan het aannemersbedrijf periodiek te voldoen, wat een positieve invloed heeft op de liquiditeitspositie van de onderneming. Door de verlaging van het leenbedrag wordt ook de tweede hypothecaire inschrijving verlaagt naar € 85.000,-.

Overige zaken blijven ongewijzigd. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De looptijd blijft vijf jaar.

Schoot Verhuur & Events B.V. is een bedrijf dat actief is binnen de evenementen branche. Zij bieden een full service catering en verhuur aan voor diverse evenementen en partijen. Hiermee leveren zij producten  van partytent tot bijvoorbeeld warmhoudplaat en hebben zij de mogelijkheid om de gehele catering te verzorgen. Vanwege het grote aantal producten dat zij bezitten zijn zij op zoek naar een creatieve oplossing voor meer opslagruimte in de huidige loods. Zij willen dit oplossen door een entresol te bouwen, dit is een extra tussenvloer. Hier hebben zij een financiering voor nodig. Er wordt een lineaire lening van € 125.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. De ondernemer heeft de mogelijkheid om vervroegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden ten gunste van de investeerders van Collin Crowdfund.

Financieringsbehoefte

Verbouw onroerend goed € 125.000
Collin Direct € 125.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is Schoot Verhuur & Events B.V., Van Der Schoot Onroerend Goed B.V. en Van Der Schoot Holding B.V. Door de heer S.C. van der Schoot wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Schoot Verhuur & Events B.V., Van Der Schoot Onroerend Goed B.V. en Van Der Schoot Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 125.000,- op het bedrijfspand aan de Kastanjelaan 1 te Leusden verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het bedrijfspand is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 457.000,- en openstaande schuld van € 362.500,- . Op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 26 juni 2017 heeft het onderpand een marktwaarde van € 690.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Schoot Verhuur & Events B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruikt gemaakt van de geconsolideerde historische cijfers van Schoot Verhuur & Events B.V., Van Der Schoot Onroerend Goed B.V. en Van Der Schoot Holding B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed Coronavirus
Ook Schoot Verhuur & Events B.V. wordt geraakt door het coronavirus. Ondernemer Sander van der Schoot geeft aan dat de impact van de maatregelingen nu nog niet groot is, aangezien de omzet voornamelijk behaald wordt in de zomermaanden en vooral rondom de feestdagen aan het einde van het jaar. Tevens geeft de ondernemer aan dat de liquiditeit op orde is waardoor hij de daling van omzet verwacht te kunnen opvangen. Met het bouwbedrijf welke de entresol zal bouwen heeft Sander afgesproken om maandelijks te betalen om zodoende een betere liquiditeitspositie te creëren.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 1.399.000 € 1.464.000
Vlottende activa € 332.000 € 269.000
Overige vlottende activa € 37.000 € 34.000
Totaal € 1.768.000 € 1.767.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 640.000 € 692.000
Langlopende schulden € 877.000 € 851.000
Kortlopende schulden € 251.000 € 224.000
Totaal € 1.768.000 € 1.767.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 1.520.000  
Bruto winst € 1.262.000  
Kosten € 1.210.000  
Netto winst € 52.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-5729 heeft € 200 geïnvesteerd.
02-04-2020 om 11:15
investeerder-61183 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-04-2020 om 11:14
investeerder-46815 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-04-2020 om 11:13
investeerder-110375 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-04-2020 om 11:13
investeerder-109806 heeft € 300 geïnvesteerd.
02-04-2020 om 11:10

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders