37628

Sela Transport

€ 300.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 352
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-08-2020 in 6 uur volgeschreven door 352 investeerders

Samenvatting

De heer en mevrouw Karapetian kopen middels de crowdfunding een pand aan de Europaboulevard 5-7 in Winkelcentrum De Mare. Deze locatie wordt gebruikt voor het starten van een praktijk voor de Mondzorg en de plaatsing van een ING betaalautomaat. 

De heer Karapetian heeft in circa zeven jaar tijd een goedlopend bedrijf opgezet, waarbij hij begon als chauffeur in de pakketbezorging (ZZP). Inmiddels heeft hij circa 40 mensen voor zich werken en lopende contracten met instanties als PostNL en GLS. 

Mevrouw Karapetian heeft zelf gestudeerd voor mondhygiënist. Nu haar dochters enigszins zelfstandig zijn, kan mevrouw Karapetian zich richten op het starten van haar eigen praktijk. Hierom is ze voornemend om met een zakenrelatie een praktijk te starten op de aan te kopen locatie. 

De huurinkomsten uit de plaatsing van een betaalautomaat en de huurinkomsten van haar zakenrelatie voldoen nagenoeg de rente- en aflosverplichtingen van de te verstrekken financiering.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 353.700,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 300.000,- met een ondergrens van € 280.000,-. Het ontbrekende bedrag en de kosten koper worden door ondernemer uit de aangetoonde eigen middelen voldaan. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van €225.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Invloed coronavirus
Invloed van het coronavirus is beperkt. 

De heer Karapetian heeft een transportbedrijf. Als gevolg van de corona crisis is de omzet gegroeid met 40-60%. Mensen zijn meer online gaan bestellen, wat de groei van zijn onderneming sterk ten goede is gekomen.

De huurder gaat samen met mevrouw Karapetian een mondhygiëniste praktijk starten op een zichtlocatie bij de ingang van een groot winkelcentrum. Op steenworp afstand is een praktijk voor de mondzorg, een apotheek en een huisartsenpraktijk. De vraag naar mondzorg blijft stijgen door het belang van een goede uitstraling en gezondheid. Tevens is er een toenemende druk op de mondzorg vanwege de vergrijzing. Het aanbod staat onder druk. Jaarlijks stoppen driehonderd tandartsen, terwijl er tweehonderd tandartsen afstuderen. Dit heeft ook zijn uitwerking de mondhygiënisten die een groot deel van de zorg van de tandarts overnemen.

Risico
Sela Transport V.O.F. wordt gekwalificeerd als Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.
De geldende zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De debiteuren voor de financiering zijn de heer H. Karapetian en mevrouw O. Karapetian-Kabilova handelend onder de naam Sela Transport V.O.F., de heer H. Karapetian handelend onder de naam H&L Transport – Logistiek en de heer H. Karapetian en mevrouw O. Karapetian-Kabilova in privé. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 300.000,- c.q. het leenbedrag op het bedrijfspand aan de Europaboulevard 5-7 te Alkmaar gevestigd. De huidige marktwaarde met commerciële verhuur, bedraagt € 350.000,- op basis van het taxatierapport met waardepeildatum 22 juli 2020.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het aan te kopen bedrijfspand aan de Europaboulevard 5-7 te Alkmaar, worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste 24 maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden.

Leendoel

De financiering via Collin Crowdfund wordt aangewend voor de aankoop van een bedrijfspand, bestemd voor de commerciële verhuur. 

Ondernemer

Het Armeense gezin, Karapetian, is in 2002 naar Nederland gekomen als vluchtelingen.

De heer H. Karapetian (1976)
Tijdens het verblijf in diverse asielzoekerscentra heeft de heer Karapetian aan het Deltion College in Zwolle de Mbo-opleiding ‘Handel en Ondernemen’ afgerond. Tijdens zijn studie heeft hij gewerkt in de C1000 als assistent kruidenierswaren-manager. Vanaf 2013 hebben ze met het gezin een huis gehuurd in Castricum aan Zee en in 2019 aldaar een huis gekocht. 

Na de verhuizing ging de heer Karapetian aan het werk als Chauffeur (ZZP). In een aantal jaar groeide zijn bedrijf verder uit van een eenmanszaak destijds genaamd “HL Transport”, naar een VOF genaamd Sela Transport. Onlangs heeft de heer Karapetian door de groei HL-Transport B.V. opgericht. In zeven jaar tijd werken nu veertig mensen voor de bedrijven van de heer Karapetian. Zijn bedrijven hebben contracten met bedrijven als PostNL en GLS. 

In zijn vrije tijd gaat de heer Karapetian graag toeren in zijn Rover uit 1949 of zeilen op zijn jacht.

Mevrouw O. Karapetian-Kabilova (1979)
Mevrouw Karapetian heeft de Mbo-opleiding tandartsassistent gevolgd. Daarna is ze gaan werken als tandartsassistent en als assistent op de Operatiekamer in Ziekenhuizen. Ze is tegenwoordig mondhygiënist en preventie assistent.

De huurder
De huurder is een netwerkrelatie van mevrouw Karapetian. Voor de huurder is een pand gezocht om aan te kopen. Van het aan te kopen pand wordt 100m² verhuurd aan deze relatie. De overige 80m² zal gebruikt worden door mevrouw Karapetian. De gehele ruimte wordt een gedeelde praktijk voor de mondzorg. De rente en aflosverplichtingen worden nagenoeg volledig gedekt door de huurinkomsten van de betaalautomaat en de huurder.

Onderneming

Mevrouw en de heer Karapetian zijn voornemend op meer zichtlocaties en nabij zorgvoorzieningen vastgoed aan te kopen en te verhuren aan goede mondhygiënisten. De familie Karapetian beschikt over voldoende aangetoond vermogen om het niet gefinancierde deel te voldoen. 

Het object voor deze financiering betreft een winkelpand uit 1984 in winkelcentrum De Mare met voortdurende erfpacht, welke is afgekocht tot 01-06-2034, en is aangekocht als belegging waarvan de bedrijfsruimte is gewaardeerd in verhuurde staat aan een mondzorgpraktijk en een verhuur van de ruimte ten behoeve van een pinautomaat. Gezien de bestemming en de locatie heeft het pand een breed scala aan gebruiksmogelijkheden.

Het voormalige ING-kantoor van 220 m² beschikt over de volgende faciliteiten:

 • een entree middels elektrisch bedienbare schuifdeuren met sensor,
 • PIN automaat ruimte aan voorzijde,
 • technische ruimte, 
 • kantine met meterkast en pantry,
 • deur naar achter gelegen parkeerterrein en 
 • heren en dames toilet.

Er is een actieve VvE (Vereniging van Eigenaren), welke solvabel is met voldoende reserves ten behoeve van een MJOP (meerjarenonderhoudsplan).

Het winkelcentrum met 1150 gratis parkeerplaatsen en een goede bereikbaarheid met het OV (openbaar vervoer) is gelegen aan de Noord zijde van Alkmaar op korte afstand van de afslag van de Ring van Alkmaar. Het winkelcentrum biedt een compleet aanbod aan winkels voor de dagelijkse boodschappen alsmede ‘funshopping’. Het winkelcentrum heeft enige jaren geleden een grootschalige verbouwing ondergaan.

De familie Karapetian hebben Collin Crowdfund N.V. twee huurovereenkomsten aangeleverd. De eerste is een tienjarige huurovereenkomst voor de betaalautomaat van € 5.000,- per jaar. De tweede huurovereenkomst is een driejarige en aansluitend vijfjarige huurovereenkomst met een aanvangshuurprijs van € 24.000,- per jaar.
 

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht
 

Aankoop pand

€ 320.000,-

Overdrachtsbelasting € 19.200,-
Overige kosten koper € 14.500,-
Totale investeringsbehoefte € 353.700,-
Eigen inbreng  € 53.700,-
Financiering via Collin Crowdfund € 300.000,-

Leenbedrag: € 300.000,- 
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 225.000,-. 

De crowdfunding is succesvol als de ondergrens van € 280.000,- wordt behaald. Indien nodig, zal het ontbrekende deel vanuit het eigen vermogen worden bijgelegd. De LTV (Loan to Value) aan het eind van de financiering bedraagt 64%.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn de heer H. Karapetian en mevrouw O. Karapetian-Kabilova handelend onder de naam Sela Transport V.O.F., de heer H. Karapetian handelend onder de naam H&L Transport – Logistiek en de heer H. Karapetian en mevrouw O. Karapetian-Kabilova in privé. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 300.000,- c.q. het leenbedrag op het bedrijfspand aan de Europaboulevard 5-7 te Alkmaar gevestigd. De huidige marktwaarde met commerciële verhuur, bedraagt € 350.000,- op basis van het taxatierapport met waardepeildatum 22 juli 2020.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het aan te kopen bedrijfspand aan de Europaboulevard 5-7 te Alkmaar, worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om in de laatste 24 maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Sela Transport V.O.F. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers van Sela Transport V.O.F., H&L Transport, H&L Transport B.V., IB-aangifte 2019 van mevrouw en de heer Karapetian, BKR toetsing en de getekende huurovereenkomst. De overallscore is Goed.

Afloscapaciteit
Na twee en half jaar komen de huurinkomsten hoger uit dan de rente en aflossingsverplichtingen. Daarnaast is er sprake van een ruim cashflow overschot in zijn onderneming. De afloscapaciteit kwalificeren wij hiermee als Voldoende.

Solvabiliteit
In 2020 heeft ondernemer aangetoond over circa € 65.000,- op zijn privé rekening te beschikken en hadden de twee ondernemingen een gezamenlijke solvabiliteit van 58% op een balanstotaal van circa € 457.500,-. De Solvabiliteit kwalificeren wij hiermee als Goed.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De debiteuren voor de financiering zijn de heer H. Karapetian en mevrouw O. Karapetian-Kabilova handelend onder de naam Sela Transport V.O.F., de heer H. Karapetian handelend onder de naam H&L Transport – Logistiek en de heer H. Karapetian en mevrouw O. Karapetian-Kabilova in privé. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 300.000,- c.q. het leenbedrag op het bedrijfspand aan de Europaboulevard 5-7 te Alkmaar gevestigd. 
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het aan te kopen bedrijfspand aan de Europaboulevard 5-7 te Alkmaar, worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid, de verpanding van de huurpenningen als de eerste hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-24910 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-08-2020 om 15:09
investeerder-116418 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-08-2020 om 15:01
investeerder-190978 heeft € 25.000 geïnvesteerd.
17-08-2020 om 14:59
investeerder-108473 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-08-2020 om 14:57
investeerder-25859 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-08-2020 om 14:55

Reacties

Investeerder – 4234
18-08-2020 10:16
Er is/wordt een betaal automaat geplaatst. Voor wie is de schade aan het pand als deze automaat opgeblazen wordt? Als schade voor pand eigenaar is, is hij hier dan voor verzekerd en is deze verzekering door Collin gecontroleerd?

Collin Crowdfund
18-08-2020 10:24
Geachte investeerder,

De ondernemer geeft aan dat de (vervolg)schade is gedekt door ING.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Familie Karapetian

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur