48064

Non publieke funding

€ 685.000  |  9,0% rente  |  18 maanden  Investeerders: 472
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-03-2024 in 2 uur volgeschreven door 472 investeerders

Samenvatting

Deze lening betreft een non-publieke funding. Vandaar dat u deze pitch niet op de website van Collin kunt terugvinden. De lening wordt bij een select aantal investeerders kenbaar gemaakt. Deze pitch wordt dan ook in strikt vertrouwen met u gedeeld en het is niet toegestaan deze te delen met derden.

Financiering betreft de aankoop van de grond en de bouw van een vrijstaande woning in een nieuwbouwwijk in het centrum van Enschede. Ondernemer, Pradiep Soechitram, zal het project zelf ontwikkelen. De ondernemer heeft circa 30 jaar ervaring in het vastgoed en bouwt zowel in Nederland als internationaal. Op dit moment heeft de ondernemer vier projecten in ontwikkeling in Nederland.

De te verstrekken lening door Collin Crowdfund is gedekt middels een eerste hypotheek met een LTV (de verhouding tussen de schuld en de (markt)waarde) na realisatie van 72%, op een totaalwaarde na realisatie van € 950.000,-. Ondernemer brengt zelf € 145.000,- aan eigen middelen in. De lening wordt verder grotendeels verstrekt middels een bouwdepot.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 830.000,-. Uit eigen middelen wordt er € 145.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 685.000,-. De looptijd is 18 maanden aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag. De rente bedraagt 9,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Laag Risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende. 

 • De geldnemer is Shiqsha Investment & Project Development International B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 685.000,- op het perceel grond te Enschede kadastraal bekend als sectie C nummer 7030 te Enschede. De bouwgrond kent een huidige waarde van € 187.500,- en een waarde na realisatie, van de woning, van € 950.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 04-12-2023.
 • De heer P.P. Soechitram geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 685.000,-. Deze borgstelling is op dit moment voor ongeveer de helft materieel van aard.
 • Er wordt een depot aangehouden ter hoogte van € 447.870,80,-. Het depot wordt voor € 22.870,80 aangewend als rentedepot ten behoeve van de eerste vier maandtermijnen en voor € 425.000,- als bouwdepot ten behoeve van de verbouwing van het perceel grond te Enschede kadastraal bekend als sectie C nummer 7030 te Enschede. Het depot zal worden verpand aan de investeerders van Collin en zal als volgt worden uitgeboekt. Het depot wordt verpand aan de investeerders van Collin.
  • 25% van het bouwdepot bij heiwerkzaamheden gereed
  • 25% van het bouwdepot bij begane grondvloer gereed
  • 25% van het bouwdepot bij eerste verdieping gereed
  • 25% van het bouwdepot bij tweede verdieping gereed
 • Indien de geldnemer in de eerste 9 maanden de lening algeheel vervroegd aflost, dient geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde termijnen) 9 maanden rentevergoeding te voldoen.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 9 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

De lening wordt verstrekt voor de aankoop van de grond en de bouw van een vrijstaande woning in een nieuwbouwwijk in het centrum van Enschede.

Ondernemer

Pradiep Soechitram (1973) is na actief te zijn geweest in de horeca- en recreatie-industrie als leidinggevende bij diverse grote horeca locaties circa 30 jaar geleden gestart in het vastgoed.

Hij is toen gestart met een onderneming in vastgoed, financiën en hypotheekbemiddeling. Hij stuurde een team aan verspreid over zes kantoren in zowel Nederland, Portugal als Suriname.

In Canada zette de ondernemer zijn ondernemerschap voort door 3ES Builders Inc. op te richten, gericht op het innoveren van de bouwsector met duurzame en energie-efficiënte bouwmethoden. Zijn werk omvat de ontwikkeling van een uniek wandsysteem voor een hoogbouwcondominium in Kitchener en meerdere projecten, waaronder het bouwen van 200 woningen in Suriname.

Tegenwoordig heeft ondernemer zijn eigen unieke bouwmethode. Met deze bouwmethode ontwikkelt hij niet alleen meer in Canada, maar ook voor zichzelf en klanten in Nederland. 

Onderneming

Onderneming
De onderneming bestaat sinds 2012 en is gespecialiseerd in de bouw van onroerend goed en is tevens intermediair voor het financieren van bouwprojecten.

De huidige portefeuille van de onderneming bestaat op dit moment uit 4 projecten, bestaande uit: 

 • Den Haag; Appartementencomplex bestaande uit 11 appartementen
 • Den Haag; Appartementencomplex bestaande uit 8 appartementen
 • Enschede; Bouw van 2 woningen
 • Enschede; Bouw van de woning waar financiering voor wordt gevraagd

Organogram

Projectontwikkeling: De Coöperatie 12, Enschede
De villa wordt ontwikkeld op een perceel (eigen grond) van 233 m2 in een nieuwbouwwijk in het centrum van Enschede. Deze wijk bestaat uit diverse vrijstaande woningen en is goed bereikbaar en op korte afstand van het centrum van Enschede. De woning van 212 m2 zal bestaan uit een woonkamer, 4 slaapkamers en 3 badkamers.
 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop grond De Coöperatie 12, Enschede € 210.000,-
Kosten Koper € 50.000,-
Bouwkosten € 450.000,-
BTW € 95.000,-
Rentedepot € 25.000,-
Financieringsbehoefte € 830.000,-
Eigen inbreng € 145.000,-
Financiering Collin Crowdfund 685.000,-

Leenbedrag: € 685.000,-
Rente: 9%
Looptijd: 18 maanden, volledig aflossingsvrij

Overige financiers:
Er is enkel sprake van lease van zes vervoersmiddelen.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Shiqsha Investment & Project Development International B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op basis van de jaarcijfers 2022 opgesteld door de accountant, kolommenbalans 2023, IB aangifte 2022, taxatierapport, kadasterinformatie en de bouwspecificatie vanuit ondernemer. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit
De omzet van de onderneming op basis van 2023 bedroeg € 1.478.000,- met een netto cashflowoverschot van € 214.000,-. In 2024 wordt minimaal een zelfde omzet en cashflowoverschot geprognotiseerd, daarnaast is er voor de eerste vier maanden een rentedepot. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit ultimo 2023 bedroeg 40% op een balanstotaal van € 866.000,-. De solvabiliteit van de onderneming na financiering bedraagt 30% op een balanstotaal van € 513.000,-. van 
€ 1.721.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is Shiqsha Investment & Project Development International B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 685.000,- op het perceel grond te Enschede kadastraal bekend als sectie C nummer 7030 te Enschede. De bouwgrond kent een huidige waarde van € 187.500,- en een waarde na realisatie, van de woning, van € 950.000,- op basis van een taxatierapport met als waardepeildatum 04-12-2023.
 • De heer P.P. Soechitram geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 685.000,-. Deze borgstelling is op dit moment voor ongeveer de helft materieel van aard.
 • Er wordt een depot aangehouden ter hoogte van € 447.870,80,-. Het depot wordt voor € 22.870,80 aangewend als rentedepot ten behoeve van de eerste vier maandtermijnen en voor € 425.000,- als bouwdepot ten behoeve van de verbouwing van het perceel grond te Enschede kadastraal bekend als sectie C nummer 7030 te Enschede. Het depot zal worden verpand aan de investeerders van Collin en zal als volgt worden uitgeboekt. Het depot wordt verpand aan de investeerders van Collin.
  • 25% van het bouwdepot bij heiwerkzaamheden gereed
  • 25% van het bouwdepot bij begane grondvloer gereed
  • 25% van het bouwdepot bij eerste verdieping gereed
  • 25% van het bouwdepot bij tweede verdieping gereed
 • Indien de geldnemer in de eerste 9 maanden de lening algeheel vervroegd aflost, dient geldnemer te allen tijde in totaliteit (inclusief reeds betaalde termijnen) 9 maanden rentevergoeding te voldoen.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste 9 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel de eerste hypotheek op het onroerend goed, als de materiele borg van de ondernemer kwalificeren wij de zekerheden als Ruim Voldoende. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Ruim Voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-409151 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-03-2024 om 12:11
investeerder-12966 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-03-2024 om 12:10
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
27-03-2024 om 12:09
investeerder-409343 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-03-2024 om 12:09
investeerder-108696 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-03-2024 om 12:08

Ondernemer

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur