fbpx
39486

SKB Bouw

€ 135.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 259
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 1-04-2021 in 1 uur volgeschreven door 259 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam SKB Bouw
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop bedrijfsunit
Datum van oprichting 28-10-2019

Leendoel

Ondernemer Niels van Beek is sinds eind 2019 actief met zijn onderneming in de bouw. De ondernemer werkt met drie werknemers op uurbasis voor grotere aanneembedrijven. De ondernemer heeft de mogelijkheid gekregen om een bedrijfsunit aan te kopen. Hiervoor is de ondernemer op zoek naar kapitaal.

Er wordt een lineaire lening van € 135.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden met een slottermijn van € 65.000,- en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop bedrijfsunit € 110.000
Voorfinanciering BTW € 25.000
Totaal € 135.000
Collin Direct € 135.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer J.C. van Beek handelend onder de naam SKB Bouw. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De vermogenspositie in privé is op dit moment ruim, gezien de overwaarde op de eigen woning.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van SKB Bouw worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 135.000,- op de aan te kopen bedrijfsunit aan het “Bedrijventerrein Zevenhuis” te Hoorn (kadastraal bekend als sectie I, complexaanduiding 13465-A, appartementsindex 3 te Hoorn) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onderpand wordt aangekocht voor € 110.000,- (ex. BTW).

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor SKB Bouw is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognosecijfers van SKB Bouw. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
Het coronavirus heeft tot dusver geen negatieve invloed gehad op de bedrijfsactiviteiten. De (langlopende) projecten blijven doorgang vinden.

Toelichting jaarcijfers
De ondernemer zal de teruggave BTW aanwenden voor werkkapitaal. De langlopende schuld is een leaseverplichting voor een bedrijfswagen.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo concept 2020

Activa

  concept 2020
Vaste activa € 15.000
Vlottende activa € 10.000
Overige vlottende activa € 6.000
Totaal € 31.000

Passiva

  concept 2020
Eigen vermogen € –
Langlopende schulden € 14.000
Kortlopende schulden € 17.000
Totaal € 31.000

Winst- en verliesrekening concept 2020

Omzet € 312.000  
Bruto winst € 232.000  
Kosten € 196.000  
Resultaat € 36.000  

 

Winst- en verliesrekening prognose 2021

Omzet € 288.000  
Bruto winst € 274.000  
Kosten € 216.000  
Resultaat € 58.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-233532 heeft € 200 geïnvesteerd.
01-04-2021 om 14:22
investeerder-240791 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-04-2021 om 14:22
investeerder-81626 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-04-2021 om 14:21
investeerder-132501 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-04-2021 om 14:21
investeerder-29322 heeft € 500 geïnvesteerd.
01-04-2021 om 14:20

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders