37488

Slagerij Dijkema

€ 200.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 205
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 7-07-2020 in 1 uur volgeschreven door 205 investeerders

Samenvatting

Slagerij Dijkema is al sinds 25 jaar gevestigd op de huidige locatie in Winschoten. Mevrouw Gernaat- de Vries heeft de slagerij 5 jaar geleden overgenomen en exploiteert deze zaak sindsdien succesvol. Nu het (5-jarige) huurcontract verloopt krijgt zij de mogelijkheid om het pand tegen een redelijke prijs te verwerven. Het moment wordt aangewend voor een totale upgrading van de winkel waardoor het sterk aan uitstraling wint. Het bovengelegen appartement zal worden verhuurd aan een derde. De besparing van de huurkosten compenseert de kosten van de financiering.

Slagerij Dijkema is ooit opgestart door de heer Dijkema. Het bedrijf is al meer dan 25 jaar op dezelfde locatie gevestigd. Omdat Dijkema geen bedrijfsopvolging had, heeft mevrouw Gernaat-de Vries het bedrijf overgenomen. Hierdoor is de bedrijfsvoering intact gebleven. Er worden enkele specialiteiten verkocht waarvoor mensen van heinde en verre naar de winkel komen.

De onderneemster heeft bereikt dat de bestaande klandizie is gebleven. Door modernisering in de vorm van het hebben van onder andere een facebookpagina heeft de onderneemster ook langzamerhand een jonger publiek weten aan te spreken. Deze klantengroep is groeiende waardoor de continuïteit van de vaste klantengroep wordt gewaarborgd. Er is ook een bezorgservice in het leven geroepen zodat er ook kant en klare maaltijden geleverd kunnen worden. Deze bedrijfsactiviteit is ook groeiende. Ook de verhuur van barbecues is een tak waar steeds meer gebruik van wordt gemaakt.

Invloed Coronavirus
Opvallend is dat dankzij de coronacrisis de verkoop in 2020 waarschijnlijk hoger uit zal komen. In de maanden maart-april-mei werd er een omzetplus van 25 % behaald (€ 40.000,-). Als gevolg van de coronacrisis kwamen meer klanten omdat ze niet naar de ‘massale’ supermarkten wilden. De onderneemster ziet dat dit een boost heeft gegeven aan de al bestaande trend van verbreding van de vaste-klantenkring-basis.

Financieringsbehoefte
De financiering zal worden gebruikt voor de aankoop van het woonwinkel, een upgrading van het pand en de aankoop van een nieuwe winkel inventaris/inrichting. De totale investering bedraagt € 200.000,-.

De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 200.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 120.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.

Men heeft de mogelijkheid om in de laatste 6 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van drie maanden.

Risico
Dun & Bradstraat kwalificeert mevrouw Gernaat-de Vries handelend onder de naam Slagerij Dijkema als Laag risico.
De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonwinkelpand aan de Engelstilstraat 10 te Winschoten verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 192.000,- na verbouwing op basis van een recent taxatierapport met een waardepeildatum van 18 juni 2020.
  • De debiteuren zijn mevrouw G.F. Gernaat-de Vries en haar echtgenoot de heer H. de Vries. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Slagerij Dijkema worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

Mevrouw Gernaat- de Vries heeft bij de overname van de onderneming (5 jaar geleden) bedongen dat zij het pand na 5 jaar mocht aankopen. Temeer nu de noodzaak van een upgrading van de winkel speelt wil zij nu graag van dit recht gebruik maken.

Ondernemer

Mevrouw de Vries-Gernaat is vanaf jongs af aan al werkzaam binnen het bedrijf. Voordat zij de slagerij overnam heeft ze 20 jaar in dezelfde onderneming in loondienst gewerkt. De onderneemster heeft in die 25 jaar veel ervaring opgebouwd en zij kent een groot deel van het klantenbestand persoonlijk.

Onderneming

De winkel kan getypeerd worden als een ambachtelijke slagerij met eigen specialiteiten waardoor de onderneming grote lokale bekendheid geniet. De laatste tijd ziet men veel klanten van de supermarkt terugkomen naar de slagerij. Met facebookacties, het verhuren van barbecues en het bezorgen van maaltijden weet de onderneemster haar klantenbasis te verbreden. Voor de specialiteiten komen mensen uit de verre omgeving. Met ingang van dit jaar wordt er ook aan een ouderenzorg instelling geleverd.

De rechtsvorm is een Eenmanszaak met mevrouw Gernaat-de Vries als eigenaar.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 120.000,-
Verbouwing € 50.000,-
Aanschaf nieuwe inventaris € 30.000,-
Totaal € 200.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 200.000,-

Leenbedrag: € 200.000,-
Rente: 7,0 %
Looptijd: 60 maanden met een, lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 120.000,-. Men heeft de mogelijkheid om in de laatste 6 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van drie maanden. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van €200.000,- op het woonwinkelpand aan de Engelstilstraat 10 te Winschoten verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van €192.000,- na verbouwing op basis van een recent taxatierapport met een waardepeildatum van 18 juni 2020.
  • De debiteuren zijn mevrouw G.F. Gernaat-de Vries en haar echtgenoot de heer H. de Vries. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Slagerij Dijkema worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Slagerij Dijkman is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is bepaald aan de hand van aangeleverde jaarcijfers, IB aangiftes, prognoses en een recent taxatierapport. De overall credit score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
De onderneming kent een stabiele omzet van ongeveer €650.000,- per jaar. In 2019 lag de omzet -incidenteel- door een opengebroken straat- op een lager niveau van €614.000,-. Het bijbehorende netto cashflow overschot bedroeg €16.000,-. Voor 2020 en 2021 worden weer normale omzetprognoses van €652.000,- per jaar geprognosticeerd. De bijhorende netto cashflow overschotten (na privé-opname en aflossingen) bedragen dan respectievelijk €31.000,- en €39.000,-. In de nieuwe situatie compenseren de wegvallende huurlasten de rente- en aflossingsverplichtingen uit hoofde van de Collin Crowdfund lening. Wij kwalificeren hiermee de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Ultimo 2019 bedroeg het eigen vermogen €17.000,- op een balanstotaal van €75.000,-. De solvabiliteit bedroeg daarmee 22%. In 2019 zijn er incidenteel hogere privé-onttrekkingen geweest als gevolg van een verbouwing van de privé woning. In de prognose balansen treedt forse balansverlenging op door de aankoop van het woonwinkelpand. In de prognose balans ultimo 2020 bedraagt het eigen vermogen €52.000,- op een balanstotaal van €285.000,- (18%) en ultimo 2021 €98.000,- op een balanstotaal van €310.000,- (31%).

We kwalificeren hiermee de solvabiliteit als Voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van €200.000,- op het woonwinkelpand aan de Engelstilstraat 10 te Winschoten verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van €192.000,- na verbouwing op basis van een recent taxatierapport met een waardepeildatum van 18 juni 2020.
  • De debiteuren zijn mevrouw F. Gernaat-de Vries en haar echtgenoot de heer H. de Vries. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Slagerij Dijkema worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de verkregen hypothecaire inschrijving, de verpanding van roerende zaken als de privébetrokkenheid van de onderneemster en haar echtgenoot kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-67969 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-07-2020 om 10:06
investeerder-54394 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-07-2020 om 10:06
investeerder-60879 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
07-07-2020 om 10:06
investeerder-12743 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-07-2020 om 10:06
investeerder-16378 heeft € 500 geïnvesteerd.
07-07-2020 om 10:05

Ondernemer

G.F. de Vries

Crowdfund Coach


Ronald Seinen Crowdfund Coach