40667

Slijterij Bergweg

€ 150.000  |  6,0% rente  |  120 maanden  Investeerders: 240
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-08-2021 in 1 uur volgeschreven door 240 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Slijterij Bergweg
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop onroerend goed
Datum van oprichting 21-07-2005

Leendoel

Slijterij Bergweg is een slijterij gevestigd in Rotterdam. De slijterij wordt al vele jaren door de heer A.J. Ramautar geëxploiteerd. De ondernemer heeft de mogelijkheid gekregen om het huidige huurpand (tegen gunstige voorwaarden) aan te kopen. Voor de aankoop is een financiering benodigd.

Er wordt een lineaire lening van € 150.000,- verstrekt met een looptijd van 120 maanden een vaste rente van 6,0% per jaar en een slottermijn van € 50.000,-. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop huidige huurpand € 150.000
Bijkomende kosten € 15.000
Totaal € 165.000
Eigen inbreng € 15.000
Collin Direct € 150.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer A.J. Ramautar handelend onder de naam Slijterij Bergweg. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment van morele waarde.
  • Er wordt een persoonlijke borgstelling door mevrouw P.A. Panday afgegeven ter hoogte van het leenbedrag. De waarde van de borgstelling is op dit moment grotendeels moreel.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Slijterij Bergweg worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 150.000,- op het aan te kopen bedrijfspand aan de Bergweg 278B, 3035BT te Rotterdam (kadastraal bekend als sectie X, complexaanduiding 5048 A en appartementsindex 1 te Rotterdam) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het bedrijfspand is wordt aangekocht voor € 150.000,-. Op basis van een recent taxatierapport met waarde peildatum 17 mei 2021 heeft het bedrijfspand een marktwaarde van € 210.000,-. Omdat de ondernemer al jarenlang (goed) huurder is van het bedrijfspand is met de verhuurder een gunstige verkoopprijs overeengekomen.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Slijterij Bergweg is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Slijterij Bergweg. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
Tijdens de lockdowns afgelopen jaar mochten slijterijen ‘gewoon’ openblijven. De invloed van de coronapandemie op de bedrijfsactiviteiten en de omzet en het resultaat is tot dusver beperkt gebleven.

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schuld op de balans 2020 betreft de aanschaf van een bedrijfswagen.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019-2020

Activa

  2019 2020
Vaste activa € 20.000 € 49.000
Vlottende activa € 24.000 € 22.000
Overige vlottende activa € 6.000 € 10.000
Totaal € 50.000 € 81.000

Passiva

  2019 2020
Eigen vermogen € 40.000 € 50.000
Langlopende schulden € – € 23.000
Kortlopende schulden € 10.000 € 8.000
Totaal € 50.000 € 81.000

Winst- en verliesrekening 2020

Omzet € 170.000  
Bruto winst € 79.000  
Kosten € 33.000  
Resultaat € 46.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-237243 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-08-2021 om 14:50
investeerder-246814 heeft € 200 geïnvesteerd.
17-08-2021 om 14:43
investeerder-189702 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-08-2021 om 14:42
investeerder-66040 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-08-2021 om 14:41
investeerder-110771 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-08-2021 om 14:40

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders