31661

Smart Decisions B.V.

€ 170.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 103
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 25-07-2019 in 1 uur volgeschreven door 103 investeerders

Samenvatting

Smart Decisions B.V. fungeert als holdingmaatschappij, eigendom van L.P.M. Fraiquin. Smart Decisions B.V. heeft een belang van 100% in Area 57 B.V. Area 57 B.V. heeft vervolgens 100% belang in Wild Mountain B.V. Smart Decisions B.V. heeft vanuit deze holding tevens nog werkzaamheden als consultant voor DJ-Matic, de voormalige werkgever van de heer Fraiquin. Op basis van afspraken zullen de komende jaren nog bepaalde gegarandeerde opbrengsten uit deze werkzaamheden voortvloeien.

Area 57 B.V. is de werkmaatschappij waarin alle exploitatie rondom event- en airsoftorganisatie plaatsvindt. Area 57 B.V. is actief sinds 2016 in Nederland, België en Duitsland. Wild Mountain B.V. betreft de exploitatie van een locatie. In 2017 heeft Wild Mountain 100% van alle aandelen verworven; de aandelen van een externe aandeelhouder zijn bij deze overname omgezet in een financiering. De activa en financieringsverplichting bevinden zich nog in deze bv. De oorspronkelijke buitenlocatie in Weert is inmiddels verruild voor een nieuwe locatie in Helenaveen, waar men de beschikking heeft over een outdoor- en indoorlocatie. Hierdoor is er ruimte om verder te groeien in de huidige airsoftactiviteiten en wordt de seizoens- en weersafhankelijkheid van de vrijetijdsbesteding weggenomen. Tevens wordt de indooracommodatie ingericht voor SpeedQB en Realstrike (real-life gaming), waardoor deze drie werelden op één locatie gebundeld worden. SpeedQB is een Amerikaans sportconcept dat wordt gespeeld met airsoftreplica’s. SpeedQB bestaat uit korte, spectaculaire wedstrijden tussen twee teams van vijf personen waarbij de vlag van de tegenpartij moet worden veroverd.

Het ondernemingsdoel is gericht op het bedenken van concepten in de breedste zin des woords, deze uitwerken tot concrete plannen en daar vervolgens handen en voeten aan geven middels een no-nonsense aanpak. Er wordt gebruik gemaakt van de huidige, vergevorderde staat van de voorhanden zijnde techniek om een verbinding te leggen tussen de ‘virtuele’ gamewereld en de echte.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 220.000,-. Er wordt € 50.000,- ingebracht door een informal investor. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 170.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

 • De debiteuren zijn Smart Decisions B.V., Area 57 B.V. en Wild Mountain B.V.
 • Bert Fraiquin geeft een persoonlijke borgstelling af voor het gehele leenbedrag. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • Bert Fraiquin geeft een negatieve hypotheekverklaring af ten behoeve van zijn woning, Krulbolruwe 2, 6218 RE te Maastricht. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis wordt afgesloten zonder toestemming van Collin Crowdfund. Op dit moment is er sprake van een beperkte overwaarde op het onderpand. Tevens wordt verklaard dat er binnen de bestaande hypothecaire inschrijvingen geen nieuwe financieringen zullen worden opgenomen zonder toestemming van Collin Crowdfund.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Smart Decisions B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) geconsolideerd 35% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) voorraad wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De activa worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund met uitzondering van het gedeelte met betrekking tot lease van bedrijfswagen en een gedeelte verpand aan een informal investor; conform opgave van de accountant zal de boekwaarde van het te verpanden gedeelte uitkomen op € 167.000,-.
 • De vordering van ondernemer Bert Fraiquin op Smart Decisions B.V., Area 57 B.V. en Wild Mountain B.V. zal tot een afgerond bedrag van € 70.000,- worden achtergesteld aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De financieringsaanvraag is bedoeld voor het opzetten van het SpeedQB netwerk voor heel Europa. SpeedQB is een Amerikaans sportconcept dat wordt gespeeld met airsoftreplica’s. SpeedQB bestaat uit korte, spectaculaire wedstrijden tussen twee teams van vijf personen waarbij de vlag van de tegenpartij moet worden veroverd. SpeedQB is een geregistreerd merk en concept, waarvoor Smart Decisions B.V. het exclusief distributeurschap voor Europa heeft verworven. De gewenste financiering van € 170.000,- is bestemd voor investering in voorraad, personeel en activa ten behoeve van de opstart van het SpeedQB distributienetwerk en de SpeedQB competities in Nederland en andere landen in Europa.

Ondernemer

Bert Fraiquin (1968) heeft in 2015 Smart Decisions B.V. opgericht. Hij is een ondernemer in hart en nieren, heeft gewoond en gewerkt in Nederland, België, Polen en Spanje. Hij was oprichter van Encore Media Systems, later overgenomen door DJ-Matic en eind vorig jaar nogmaals overgenomen door het beursgenoteerde Stingray uit Canada. Hierbij is hij vooral actief geweest in de horeca-, achtergrondmuziek-, multimedia- en entertainmentsector. In 2014 heeft hij kennis gemaakt met de airsoftsport en in 2015 is hij gestart als event-organisator, waarbij Area 57 B.V. en later Wild Mountain B.V. zijn opgericht.

Onderneming

In 2014 is Bert Fraiquin begonnen met het organiseren van airsoft evenementen vanuit Area 57 B.V. Airsoft is sinds 2013 een legale sport in Nederland. Op diverse locaties in België, Frankrijk en Nederland zijn er airsoft-events georganiseerd op een manier waarbij een intense ervaring altijd het uitgangspunt is geweest. Sinds de oprichting zijn er ruim 100.000 airsofters verwelkomd, waarbij er een netwerk van 16.000 regelmatige spelers opgebouwd is. Het aantal volgers op sociale media nadert de 5.000, en de mate van waardering voor de organisatie is, zo blijkt uit onderzoek van de NABV (Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging, de instantie die vanuit de wetgever toezicht houdt over airsoft in Nederland), overduidelijk. In het onderzoek kwam Area 57 als best gewaardeerde organisator uit de bus.

Het ondernemingsdoel is gericht op het bedenken van concepten in de breedste zin des woords, deze uitwerken tot concrete plannen en daar vervolgens handen en voeten aan geven middels een no-nonsense aanpak. We maken gebruik van de huidige, vergevorderde staat van de voorhanden zijnde techniek om een verbinding te leggen tussen de ‘virtuele’ gamewereld en de echte.

De eerste stappen op dit vlak zijn gezet na het binnenhalen van het exclusief distributeurschap van SpeedQB. SpeedQB is een Amerikaans concept dat leunt op de airsoftsport en past in de ambitie om airsoft in Nederland en daarbuiten op de kaart te zetten als een echte sport. SpeedQB wordt indoor gespeeld in teams van vijf, waarbij snelle spectaculaire actie de boventoon voert. SpeedQB heeft wereldwijd naam gemaakt via social media en de betrokkenheid van influencers. 

SpeedQB is een beschermd merk ontwikkeld in Los Angeles. Het draait voornamelijk om een eigen ‘cultuur’, waarin sportiviteit en fair play hand in hand gaan met het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige kleding en accessoires specifiek ontworpen voor de sport. In mei 2019 is het eerste Europese toernooi door Area 57 B.V. georganiseerd, waaraan zestien teams uit vijf verschillende landen hebben deelgenomen. Het toernooi is twee dagen lang via een livestream te bekijken geweest – waarbij de oprichter en belangrijkste online influencer aanwezig waren – en krijgt in Europa en daarbuiten navolging in competitievorm. SpeedQB als ‘brand’ wordt ondersteund met een eigen webshop, waarbij een gemiddelde marge van 30% wordt gerealiseerd en social mediakanalen met ruime volgersaantallen. SpeedQB-prominent DeeMoe maakte een vlog over zijn aanwezigheid in Nederland. 

De komende jaren willen we het aantal locaties in Europa waar ‘het officiële SpeedQB’ gespeeld kan en mag worden gestaag uitbreiden. Waardoor we in meerdere landen nationale competities kunnen opzetten. De top zal het uiteindelijk weer op mondiale schaal tegen elkaar opnemen. De online streaming van deze wedstrijden en toernooien zorgt voor een waardevol mediaplatform, waarbij fabrikanten van airsoft en sportartikelen een interessante nieuwe doelgroep kunnen bereiken. Parallel hieraan bouwen we ook een distributienetwerk voor de (online) verkoop van SpeedQB-artikelen uit over meer dan 25 Europese landen.

De echte verbinding tussen online games en de echte wereld willen ze echter realiseren onder de naam Realstrike. De e-sportsmarkt is een wereldwijde miljardenmarkt, en zij zijn ervan overtuigd dat een deel van die markt uit de gamestoel is te krijgen om bekende gameplay en maps ‘in het echt’ te ervaren. Onder de vlag Realstrike willen ze in verantwoord tempo een Europees netwerk van locaties uitbouwen, waarbij elke locatie volgens een bepaalde stijl zal worden gebouwd. Inmiddels is de bouw van de eerste Realstrike-locatie in Helenaveen begonnen. Parallel aan de Realstrike concepten en locaties wordt deze ook ondersteund met een webshop en fysieke verkooplocaties voor aan airsoft gerelateerde ‘gear’, zoals kleding, onderdelen, advies en samenstelling van customized replica’s, et cetera.

Organisatiestructuur

Visie en missie
Het ondernemingsdoel is gericht op het bedenken van entertainmentconcepten, deze uitwerken tot concrete (‘real world’) plannen en door een no-nonsens aanpak efficiënt realiseren. Door gebruik te maken van de huidige staat van technologie leggen we een verbinding tussen het ‘virtuele’ en het ‘echte’.

Markt
De markt waar we ons met SpeedQB op richten bestaat uit jonge mensen die een alternatief zoeken voor hun sportieve uitlaatklep in combinatie met hun passie voor (online) games. Door ons te richten op een niche binnen de airsoftsport, waarvan wij de overtuiging hebben dat deze het grootste groeipotentieel heeft, denken we onze concurrenten en ‘copy-cats’ een cruciale stap voor te zijn. Strategisch hebben we hierop voorgesorteerd nadat we in gesprek met de ontwikkelaars van het SpeedQB concept in Amerika hebben gesproken en het exclusieve recht op de distributie van dit merk binnen de Europese markt contractueel hebben afgedwongen.

Realstrike lift voor zijn ontwikkeling mee op het bestaande en uitgebouwde succes van SpeedQB in Europa, met een unieke, dynamische toevoeging op het strakker gekaderde SpeedQB.
Beide concepten, alsmede de bijbehorende productportfolio’s worden optimaal via de websites (https://speedqb.eu en https://realstrike.net) en geëigende online kanalen als Youtube en Twitch gepusht en gepromoot. SpeedQB heeft hiervoor een unieke samenwerking met wereldwijde top-influencers in de doelgroep. Hiermee wordt een potentieel miljoenenpubliek bereikt.

Concurrentiepositie
Aangezien we voor SpeedQB exclusief distributeur in Europa zijn en SpeedQB een beschermd merk is, is er (binnen Europa) geen concurrentie (en zal deze er ook niet komen). Binnen Europa worden per land, afhankelijk van de grootte, een aantal dealers gezocht die de producten mogen verkopen, enkel tegen de geldende MSRP (Manufacturer Suggested Retail Price).

De artikelen in de Realstrike webshop hebben Europees gezien wel concurrentie van grote en kleine (voornamelijk web-)winkels met een vergelijkbaar assortiment. Hier ligt de focus dan ook vooral op het ontwerpen en realiseren van de Realstrike locaties en daar omheen de online aanwezigheid, om de website en artikelen op mee te laten liften.

SWOT analyse
Sterke punten

 • Ervaring
 • Er staat al een organisatie met een klantenbestand
 • Er zijn goede overeenkomsten met de eigenaren van het SpeedQB concept in de VS, er wordt nauw samengewerkt aan het fundament van het concept in Europa en wereldwijd.

Bedreigingen

 • Copy-cats

Verdienmodel
De ondernemer wil de ervaringen en ontwikkelingen in de fysieke wereld van airsoft verleggen naar de e-sportswereld. Airsoft is niet langer de basis maar het gebruikte ‘gereedschap’, en SpeedQB is de sport waar alles in samenkomt: snelheid, spanning, techniek en tactiek. Er wordt omzet gegenereerd uit deelname aan wedstrijden en contributies, de online en fysieke verkoop van artikelen, de verkoop van commerciële ruimte aan adverteerders, zowel met fysieke reclameuitingen als met online advertising op livestreams, vlogs en andere online uitingen rondom de sport.

Financieringsbehoefte

De financiering heeft met name betrekking op de introductie van het nieuwe SpeedQB concept. Alle privé middelen zijn in de afgelopen jaren al aangewend voor investeringen in het huidige airsoft concept zoals dit nu ook staat. De financiering als ook de inbreng van een nieuwe informal investor worden aangewend voor investeringen in bepaalde activa, voorraad en werkkapitaal.

Investeringsoverzicht

Investeringen in activa € 80.000,-
Uitbreiding voorraad € 80.000,-
Werkkapitaal en liquide middelen € 60.000,-
Totaal € 220.000,-
Inbreng informal investor € 50.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 170.000,-

Leenbedrag: € 170.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Smart Decisions B.V., Area 57 B.V. en Wild Mountain B.V.
 • Bert Fraiquin geeft een persoonlijke borgstelling af voor het gehele leenbedrag. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • Bert Fraiquin geeft een negatieve hypotheekverklaring af ten behoeve van zijn woning, Krulbolruwe 2, 6218 RE te Maastricht. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis wordt afgesloten zonder toestemming van Collin Crowdfund. Op dit moment is er sprake van een beperkte overwaarde op het onderpand. Tevens wordt verklaard dat er binnen de bestaande hypothecaire inschrijvingen geen nieuwe financieringen zullen worden opgenomen zonder toestemming van Collin Crowdfund.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Smart Decisions B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) geconsolideerd 35% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) voorraad wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De activa worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund met uitzondering van het gedeelte met betrekking tot lease van bedrijfswagen en een gedeelte verpand aan een informal investor; conform opgave van de accountant zal de boekwaarde van het te verpanden gedeelte uitkomen op € 167.000,-.
 • De vordering van ondernemer Bert Fraiquin op Smart Decisions B.V., Area 57 B.V. en Wild Mountain B.V. zal tot een afgerond bedrag van € 70.000,- worden achtergesteld aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie is Verhoogd risico voor zowel Smart Decisions B.V., Area 57 B.V. en Wild Mountain B.V.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de berekening hebben wij gebruik gemaakt van de prognosecijfers 2019 en 2020 in combinatie met de concept jaarcijfers van 2018. Daarnaast hebben wij de definitieve jaarcijfers van 2017 beoordeeld. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Rentabiliteit
In 2018 werd een omzet behaald van € 260.000,- en een genormaliseerde cashflow van € 64.000,- en een netto cashflow overschot van € 44.000,-. Voor 2019 wordt een omzet verwacht van € 1.226.000,- en een genormaliseerde cashflow van € 123.000,- en een netto cashflow overschot van € 34.000,- (na aflossingen). Voor 2020 wordt een omzet verwacht van € 1.689.000,- en een genormaliseerde cashflow van € 128.000,- en een netto cashflow overschot van € 66.000,- (na aflossingen). De rentabiliteit kwalificeren wij op Voldoende.

Solvabiliteit
Per ultimo 2018 bedraagt de solvabiliteit 41% op een balanstotaal van € 295.000,- (indien de lening die wordt achtergesteld wordt meegenomen). Volgens de prognoses zal de solvabiliteit per ultimo 2019 uitkomen op 31% (voornamelijk het gevolg van stevige groei van balanstotaal door investeringen en uitbreiding werkkapitaal). Per ultimo 2020 is de solvabiliteit geprognosticeerd op ruim 40%. De solvabiliteit kwalificeren wij op Ruim Voldoende.

Liquiditeit
Door de financiering ontstaat er een stevige verruiming in de liquiditeit. De current ratio voor 2019 en 2020 komt uit op respectievelijk 1,3 en 1,6. De liquiditeit kwalificeren wij op Ruim Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Liquiditeit: Ruim Voldoende
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-77119 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
25-07-2019 om 10:15
investeerder-67261 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-07-2019 om 10:15
investeerder-7077 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-07-2019 om 10:15
investeerder-75196 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-07-2019 om 10:15
investeerder-21505 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
25-07-2019 om 10:15

Ondernemer

Bert Fraiquin

Crowdfund Coach


Jacques Smeets