29392

Spiegelkracht Hair & Beauty

€ 115.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 142
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-06-2018 in 2 uur volgeschreven door 142 investeerders

Samenvatting

Timothy Ramasray is afkomstig uit een echte kappersfamilie. Sinds 2013 is hij eigenaar van een bestaande kapsalon in Rotterdam. Deze salon is de voorbije jaren uitgegroeid tot een vertrouwd adres voor het verzorgen van het haar van de grote klantenkring die de salon heeft. Het is de bedoeling dat de huidige zaak wordt verbouwd tot een luxe Keune Ambassador salon, waar de klant terecht kan voor allerlei behandelingen die met het uiterlijk te maken hebben. De nieuwe naam Spiegelkracht doet recht aan het totale pakket aan activiteiten. Naast de bestaande salon, wordt nog een nieuwe kapsalon geopend onder de naam Kapsalon Agaat. Deze kapsalon richt zich meer op de wat meer eenvoudige knipbehandelingen. Beide zaken worden in een B.V. structuur ondergebracht, met Timothy Ramasray als 100% aandeelhouder via zijn Holding. De huidige kapsalon is nu nog een eenmanszaak.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 197.000,-. Door leverancier Keune wordt € 25.000,- beschikbaar gesteld (in de vorm van vooruitontvangen toekomstige bonussen) en de ondernemer brengt € 31.000,- aan eigen middelen in. Tevens is in de berekening van de benodigde financiering rekening gehouden met de terug te ontvangen BTW van € 26.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 115.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor deze lening zijn Timothy Ramasray Holding B.V., Spiegelkracht Hair & Beauty B.V. en Kapsalon Agaat B.V. De heer T.S.R. Ramasray geeft een persoonlijke borgstelling van € 115.000,- af, die op dit moment een moreel karakter heeft. De vader van de ondernemer, de heer R. Ramasray geeft een persoonlijke borgstellng van € 30.000,- af, die op dit moment moreel van aard is. Er wordt een overlijdensrisicoverzekering van minimaal € 115.000,- afgesloten op het leven van de heer T.S.R. Ramasray. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De inventaris en voorraad van de debiteuren wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Ten slotte geldt er een niet-onttrekkingsverklaring voor Timothy Ramasray Holding B.V. zo lang de solvabiliteit lager dan 35% is.

Leendoel

De lening wordt gebruikt voor een forse verbouwing van de bestaande salon en de inrichting van een tweede vestiging. Tevens wordt de bestaande financier Qredits afgelost en wordt er ruimte voor werkkapitaal verschaft. 

Ondernemer

Timothy Ramasray (24) is een flexibele en resultaatgerichte ondernemer. Hij heeft op jonge leeftijd al ruime ervaring in de kappersbranche opgedaan. Door het uitvoeren van administratieve werkzaamheden voor zijn moeder en zus (welke ook eigen kapsalons hadden) heeft hij de kappersbranche leren kennen. Hierbij zag Timothy kansen en mogelijkheden op onder meer financieel en marketingtechnisch vlak. Diverse hbo opleidingen op het vlak van marketing en rechten geven Timothy inzicht in de kansen die hij ziet om het rendement van een kapsalon te vergroten. Mede daarom is hij op 1 juni 2013 een eigen kapperszaak gestart. Nu wil hij zijn ambitie verder voeden door een grotere, professionele salon te starten waar de klanten eveneens terecht kunnen voor beauty- en scheerbehandelingen.

Onderneming

Kernprofiel
Binnen de huidige klantenkring zijn twee klantsegmenten te definiëren voor Spiegelkracht Hair & Beauty. De klantgroep die alleen komt voor een (eenvoudige) kappersbehandeling en de klantgroep die op zoek is naar een uitgebreide behandeling van het uiterlijk. Deze klantsegmenten zullen bediend gaan worden met twee salons op twee locaties; Kapsalon Agaat en Spiegelkracht.

Naast alle kappersbehandelingen, kunnen klanten gebruik maken van diverse beautybehandelingen, zoals schoonheidsbehandelingen, visagie, manicure, pedicure, nagels en massage. Hiernaast kunnen klanten bij Spiegelkracht terecht om zich te laten scheren door een barbier. Klanten kunnen zodoende terecht bij Kapsalon Agaat voor een knipbeurt, terwijl Spiegelkracht complementair is aan de dienstverlening van de kapsalon. 

Doelgroep
De primaire doelgroep van Spiegelkracht bestaat uit mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie van 15 tot 85 jaar, voornamelijk uit de regio Rotterdam. Deze groep komt uit verschillende delen van deze regio. Zij komen uit het midden- en hoge segment met een daarbij passend inkomen. Zij hechten veel waarde aan hun uiterlijke verzorging. De ondernemer focust zich voor een groot deel op het aantrekken van bestaande klanten die al een keer gebruik hebben gemaakt van de diensten van de huidige kapsalon (Kapsalon Hesseplaats).

Onderscheidend vermogen/concurrentiepositie
Het aantal aanbieders op de markt is fors en de concurrentie is sterk. Er is sprake van een vechtersmarkt. Geen van de spelers heeft echter een absoluut dominante positie en is in staat de markt te dicteren in termen van prijs en/of aanbod. Er is voldoende ruimte op de markt waarbij vrijwel iedereen zich richt op één deel van de markt. Het voornaamste verschil tussen de aanwezige concurrenten en Spiegelkracht is het losse aanbod van specialistische behandelingen bij de concurrentie. Spiegelkracht biedt meerdere diensten binnen hetzelfde concept aan.

Door meerdere diensten (gericht op het verzorgen van het uiterlijk) in combinatie aan te bieden kan tijd bespaard worden en kan er extra waarde toegevoegd worden. De bestaande klantenkring verzoekt regelmatig om meerdere diensten, die in de bestaande zaak niet aangeboden worden. De kapsalon als one stop shop voor uiterlijke verzorging is de trend. Met de nieuwe kapsalon Spiegelkracht wordt ingespeeld op deze trend. Door de samenwerking met Keune, als specifieke ambassadeursalon, krijgt de onderneming op diverse vlakken ook nog een extra kwaliteitslabel. Keune verleent tevens assistentie bij de marketing en opleiding van de medewerkers.

De financiering stelt de onderneming in staat om de bestaande zaak om te bouwen naar de luxe totaalformule onder de naam Spiegelkracht. Tevens is men in de gelegenheid om op een nieuwe locatie een tweede vestiging te openen onder de naam Kapsalon Agaat.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verbouwing/inventaris/bedrijfsmiddelen € 105.000,-
Voorraad € 8.000,-
BTW op investering € 26.000,-
Aflossing lening Qredits € 30.000,-
Werkkapitaal € 28.000,-
Totaal € 197.000,-
Terugontvangen BTW € 26.000,-
Storting Keune (vooruitontvangen toekomstige bonussen) € 25.000,-
Eigen inbreng € 31.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 115.000,-

Leenbedrag: € 115.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Timothy Ramasray Holding B.V., Spiegelkracht Hair & Beauty B.V. en Kapsalon Agaat B.V.
  • De heer T.S.R. Ramasray geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 115.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • De heer R. Ramasray geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 30.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Timothy Ramasray Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer T.S.R. Ramasray voor een bedrag van minimaal € 115.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Timothy Ramasray Holding B.V., Spiegelkracht Hair & Beauty B.V. en Kapsalon Agaat B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet noteert voor de bestaande kapsalon Hesseplaats/Agaat een score Laag risico. Voor de nieuwe entiteiten Spiegelkracht Hair & Beauty B.V. en Kapsalon Agaat B.V. noteert Dun & Bradstreet een Verhoogd risico. Voor Timothy Ramasray Holding B.V. wordt een score Laag risico afgegeven. Wij hanteren voor deze aanvraag de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op de voorlopige jaarcijfers van 2017 van de bestaande eenmanszaak en op de door de accountant opgestelde prognoses voor 2018 en 2019. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit
De omzet van bijna € 200.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 39.000,- (score Excellent) die in 2017 met de huidige salon behaald is, dient als basis voor de opgestelde prognoses. Hierbij is nauwkeurig gekeken naar de aanwezige klantgegevens (aantal klanten, aantal bezoeken, gemiddelde besteding, man/vrouw). Vervolgens is door de ondernemers een berekening gemaakt om te bepalen wat de klanten (bestaand en nieuw) in beide zaken gaan besteden. Uiteindelijk resulteren de opgestelde prognoses in een omzet van € 350.000,- in 2018, die naar verwachting een genormaliseerde cashflow zal opleveren van € 44.000,-. Dit is toereikend voor het voldoen van de financiële verplichtingen. In 2019 wordt een omzet begroot van € 529.000,- met een genormaliseerde kasstroom van € 128.000,-. Wij hebben de score voor Rentabiliteit op dit moment voorzichtigheidshalve op Ruim voldoende bepaald.

Solvabiliteit
Op het moment van verstrekking van de crowdfundlening is het eigen vermogen (door de eigen inbreng en de storting van Keune) € 52.000,- met een solvabiliteitsratio van 24% (score Voldoende). Mede door de extra eigen inbreng van de ondernemers en de winsttoevoeging uit het verwachte resultaat over 2018, zal de solvabiliteitspositie van 3% ultimo 2017 (score Matig) naar verwachting verbeteren tot een eigen vermogen van € 89.000,- met een solvabiliteit van 42% (score Goed) aan het einde van 2018. Gezien de groei die daarvoor nog gerealiseerd dient te worden, hebben wij de score voor de Solvabiliteit voorzichtigheidshalve op Voldoende gezet.

Liquiditeit
De current ratio ontwikkelt zich op basis van de verwachte verbetering van de liquiditeitspositie van 0,9 (Matig) in 2017 tot een current ratio in 2018 en 2019 van respectievelijk 2,1 en 3,3 (beide een score Excellent). Deze ontwikkeling wordt veroorzaakt door de toename van de liquide middelen. Gezien het feit dat deze verbetering volledig op basis van prognoses gerealiseerd moet worden, hebben wij de score voor Liquiditeit op Voldoende vastgesteld.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Alle investeerders ontvangen een waardebon voor een gratis knipbehandeling bij Spiegelkracht Hair & Beauty die geldig is tot en met 31 december 2018. 

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-56681 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-06-2018 om 11:19
investeerder-45723 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-06-2018 om 11:12
investeerder-2654 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-06-2018 om 11:10
investeerder-9601 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-06-2018 om 11:10
investeerder-50886 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-06-2018 om 11:09

Ondernemer

Timothy Ramasray

Crowdfund Coach


Peter Stout