39474

Staal Holding B.V.

€ 950.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 772
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 18-03-2021 in 2 uur volgeschreven door 772 investeerders

Samenvatting

Staal Holding B.V. is een familiebedrijf dat sinds 1942 bestaat. Van oudsher verzamelt men bij particulieren en bedrijven paardenmest die men aflevert bij een mestverwerker, de mest gebruikt men bij champignonkwekerijen. De laatste jaren voegt men steeds meer het transport van andere bulkgoederen hieraan toe. Door de groei moet men verplaatsen naar een nieuwe vestiging. Hiertoe heeft men nu een grote locatie met bedrijfswoning en diverse opstallen aangekocht. De LTV (Loan To Value) is bij aanvang 69% en bij slottermijn bedraagt deze 58%.

Invloed coronavirus
Het bedrijf heeft geen last van het coronavirus. Bij klanten laadt men zelf met een eigen kraan de mest waarbij er voldoende afstand kan worden gehouden. De aanvoer van mest gaat door en ook de behoefte aan mest voor de champignonkwekerijen is onveranderd. Het totale proces is met inachtneming van de voorschriften goed uitvoerbaar.

Financieringsbehoefte
De investering inclusief bijkomende kosten bedraagt € 1.410.000,-. De ondernemer betaalt uit eigen middelen € 460.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 950.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 800.000,-. De rente bedraagt 6,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie van Staal Holding B.V. is Minimaal risico. De overall Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn Staal Holding B.V., Staal Beheer B.V. en Handel en Transport Staal B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 950.000,- op de boerderij met opstallen, mestsilo en mestsleuf aan de Wulpweg 22 in Zeewolde verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.380.000,-  op basis van een taxatierapport d.d. 12-03-2021.
 • De ondernemer, de heer G.P.C. Staal, geeft een persoonlijke borgtocht af van € 200.000,-. Deze borgtocht heeft op dit moment materiële waarde.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken (exclusief de objecten in de lease) worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om na 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
 • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

De financiering is benodigd voor de aankoop van een nieuwe bedrijfslocatie in Zeewolde. De locatie bestaat uit een bedrijfswoning met opstallen, een mestkelder en sleufsilo’s.

Ondernemer

Gerard Staal (1955) werkt samen met zijn zoons Sietse (1991) en Rutger (1993). De zoons zijn in 2019 ook als aandeelhouder toegetreden. De ondernemers maken lange dagen vanaf vroeg in de ochtend tot laat in de middag, maar altijd met veel plezier en passie. Gerard laadt met name de mest en zorgt voor de op- en overslag op de eigen locatie. De zoons en de chauffeurs in dienst rijden de mest naar de fabriek en rijden met de houtsnippers, zand, grind etc. terug om een optimale bezetting van het materieel te hebben.

Onderneming

Activiteiten
Transportonderneming Staal bestaat reeds sinds 1942 en is gespecialiseerd in het afvoeren van paardenmest. De paardenmest wordt voor zowel bij particulieren als bedrijven afgevoerd. De mest wordt weer ingezet als grondstof voor de champignonteelt. Door deze inzet mag de mest niet verontreinigd zijn en moet deze aan Europese richtlijnen voldoen. Hiervoor wordt er een mestadministratie bijgehouden. De medeaandeelhouder heeft een mestfabriek en is een grote klant voor de afname van de mest.

In totaal rijdt men, inclusief een nieuwe truck die geleverd gaat worden medio april, met vijf moderne trucks. Zowel Gerard als zijn zoons zijn chauffeur op één van deze trucks. De laatste jaren rijdt men ook steeds meer bulkgoederen zoals zand, grind en ook in toenemende mate houtsnippers voor de energiecentrales om meer spreiding te hebben en minder afhankelijk van de mest te zijn.

De huidige locatie waar ze sinds de start van het bedrijf zijn gevestigd is te klein geworden en door de groei van het bedrijf waren er te veel vervoersbewegingen voor de omgeving. Deze locatie blijft in bezit van de ondernemer.

Onroerend goed
Het aangekochte onroerend goed betreft een bedrijfswoning met opstallen. De bedrijfswoning is gebouwd in 1997 en heeft een inhoud van 1.000 m³. De woning is goed onderhouden en verkeert in goede staat. De opstallen bestaan uit diverse stallen voorheen in gebruik door een melkveebedrijf en kennen een totaal oppervlak van 3.400 m². Daarnaast is er een mestkelder en zijn er zes sleufsilo’s. Het totale perceel is 1 ha en 68 ca groot. De woning zal worden gehuurd door één van de twee zoons die mede aandeelhouder van het bedrijf is. De overige opstallen zullen voor met name mest over- en opslag maar ook opslag van zand, grind en mais grotendeels worden verhuurd aan de werkmaatschappij en daarnaast aan derden.

Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.380.000,- volgens een taxatierapport d.d. 12-03-2021. De LTV (Loan To Value) is daarmee 69% bij de start en 58% bij de slottermijn.

Juridische structuur 

Toelichting op de structuur:
In Staal Holding B.V. zitten alle activa en wordt ook het onroerend goed aangekocht. De activa worden verhuurd aan Handel en Transport Staal B.V. waar de externe omzet wordt gerealiseerd.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop vastgoed € 1.350.000,-  
Kosten koper € 60.000,-  
Totaal € 1.410.000,-  
Eigen middelen     € 460.000,- *
Lening via Collin Crowdfund € 950.000,-  

Leenbedrag: € 950.000,-
Rente: 6,0%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 800.000,-.

*De middelen zijn vrijgekomen uit verkoop van een beleggingspand in privé.

Overige financiers
Naast de crowdfunding lopen er een aantal leasecontracten voor het transportmaterieel. De aflossingen bedragen, inclusief het recent gesloten leasecontract voor een extra truck, € 135.000,- per jaar. In mei 2022 vallen er een aantal leasecontracten vrij waarbij het transportmaterieel nog in het bedrijf actief blijft. Hierdoor dalen de aflossingsverplichtingen fors.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Staal Holding B.V. is Minimaal risico. De kwalificatie voor Staal Beheer B.V. is Laag risico. De kwalificatie voor Handel en Transport Staal B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren wij de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de conceptcijfers 2020 en de prognose 2021 van Staal Holding B.V. Daarnaast zijn de cijfers 2020 en prognose 2021 van Handel en Transport Staal B.V. geanalyseerd. De overall Score is Goed.

Afloscapaciteit 
De omzet van Staal Holding B.V. bedroeg in 2020 € 410.000,- met een operationele cashflow van € 179.000,- waaruit de aflossingen op de leasecontracten konden worden betaald. Het netto cashflow overschot bedroeg € 57.000,-. Voor 2021 verwacht men verdere groei onder andere door de aanschaf van een extra nieuwe vrachtwagen. Daarnaast zal het onroerend goed worden verhuurd. In totaal verwacht men een omzet van € 558.000,- te realiseren met een operationele cashflow van € 226.000,- een netto cashflow overschot van € 76.000,-. 

In Handel en Transport Staal B.V. heeft men in 2020 een omzet van € 805.000,- gerealiseerd, vanuit deze omzet konden alle kosten die worden doorbelast door Staal Holding B.V. keurig worden betaald. Voor 2021 wordt hier mede door uitbreiding met een vrachtwagen verdere groei in omzet tot € 880.000,- verwacht. De afloscapaciteit kwalificeren we als Goed.

Solvabiliteit
Ultimo 2020 was de solvabiliteit 57% op een balanstotaal van € 1.353.000,-. Uit de verkoop van onroerend goed in privé wordt de rc-verhouding met privé afgelost waardoor er voldoende eigen middelen voor de aankoop van het onroerend goed in de B.V. zijn. Het balanstotaal in de B.V. neemt toe tot € 2.361.000,- eind 2021. De solvabiliteit zakt hierdoor naar 37%. In privé heeft ondernemer ook nog vermogensbestanddelen. We kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Staal Holding B.V., Staal Beheer B.V. en Handel en Transport Staal B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 950.000,- op de boerderij met opstallen, mestsilo en mestsleuf aan de Wulpweg 22 in Zeewolde verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.380.000,-  op basis van een taxatierapport d.d. 12-03-2021.
 • De ondernemer, de heer G.P.C. Staal, geeft een persoonlijke borgtocht af van € 200.000,-. Deze borgtocht heeft op dit moment materiële waarde.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken (exclusief de objecten in de lease) worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Men heeft de mogelijkheid om na 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.
 • Men heeft de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel de hypothecaire inschrijving als de persoonlijke borgtocht en de verpanding kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-8682 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-03-2021 om 12:39
investeerder-108983 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-03-2021 om 12:38
investeerder-75196 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-03-2021 om 12:37
investeerder-234525 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
18-03-2021 om 12:37
investeerder-210523 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
18-03-2021 om 12:37

Ondernemer

Gerard, Sietse, en Rutger Staal

Crowdfund Coach


Marc Kogels