39704

Stal ’t Lage Veld

€ 25.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 51
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 29-11-2022 in 1 uur volgeschreven door 51 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Stal ‘t Lage Veld
Sector Sport en recreatie
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Realiseren sanitair gebouw
Datum van oprichting 17-07-2007
Website www.paardenvakantielunteren.nl

Leendoel

Ylvie Fros exploiteert sinds 2007 haar eenmanszaak Stal ‘t Lage Veld, waar zij advies en begeleiding geeft voor mensen met paarden. Dit doet ze in de vorm van lessen en workshops. Daarnaast biedt ze ook vakantie- en trainingsarrangementen, pensionstallingen en verhuur van recreatiewoningen aan. Om de gasten van Stal ‘t Lage Veld zo goed mogelijk van dienst te zijn zou ze graag een sanitairgebouw aan willen laten leggen die bestaat uit 2 badkamers. De totale investering bedraagt € 26.500,-. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de aanleg van het sanitairgebouw.

Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden. de rente bedraagt 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan investeerders.

Financieringsbehoefte

Aanleg sanitairgebouw € 18.500
Aanvullende kosten € 8.000
Totaal € 26.500
Eigen inbreng € 1.500
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is mevrouw Y.A. Fros handelend onder de naam Stal ’t Lage Veld. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment materieel van aard en bestaat uit de overwaarde van de privéwoning.
  • Mevrouw Y.A. Fros geeft een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning met als adres: Lage Veldweg 18A, 6741 JL te Lunteren, kadastraal bekend als sectie B, nummer 1763 te Lunteren. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving. Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Op dit moment is er sprake van een ruime overwaarde in het onderpand. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 995.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 9 september 2021 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.000.000,- en openstaande schuld van € 555.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Stal ’t Lage Veld is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van historische en prognosecijfers van Stal ’t Lage Veld. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Op basis van de tussentijdse cijfers januari t/m augustus 2022 is er een omzet gerealiseerd van € 95.000,-, met een resultaat van € 18.000,- en € 12.000,- aan afschrijvingen. De langlopende schuld van Stal ‘t Lage Veld bestaat uit de restschuld van de woning. Deze wordt deels zakelijk opgenomen en deels in privé. De privé-onttrekkingen van Ylvie zijn laag. Door de aanleg van het sanitair gebouw is de verwachting dat de omzet en de winstgevendheid zullen toenemen.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021 en 31/08/2022

Activa

  2021 31/08/2022
Vaste activa € 575.000 € 581.000
Vlottende activa € 25.000 € 18.000
Overige vlottende activa € 16.000 € 3.000
Totaal € 616.000 € 601.000

Passiva

  2021 31/08/2022
Eigen vermogen € 189.000 € 202.000
Langlopende schulden € 405.000 € 396.000
Kortlopende schulden € 22.000 € 3.000
Totaal € 616.000 € 601.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 133.000
Bruto winst € 67.000
Kosten € 53.000
Resultaat € 14.000

Prognose winst- en verliesrekening 2023

Omzet € 157.000
Bruto winst € 92.000
Kosten € 49.000
Resultaat € 43.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110794 heeft € 100 geïnvesteerd.
29-11-2022 om 16:04
investeerder-65666 heeft € 200 geïnvesteerd.
29-11-2022 om 16:03
investeerder-53272 heeft € 100 geïnvesteerd.
29-11-2022 om 16:03
investeerder-355150 heeft € 800 geïnvesteerd.
29-11-2022 om 16:03
investeerder-45141 heeft € 200 geïnvesteerd.
29-11-2022 om 16:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders