Stichting MKB Financiering opgericht

Nederland is een nieuwe brancheorganisatie van alternatieve financiers rijker: de Stichting MKB Financiering. De organisatie wil de sector verder professionaliseren en ook meer bekendheid geven aan de verschillende vormen van alternatieve financiering die er zijn.

Het is tegenwoordig voor een ondernemer soms knap lastig om de juiste financier te vinden. En met name de juiste vorm van financiering. Want er zijn de afgelopen jaren tal van nieuwe aanbieders en vormen van financiering bijgekomen. Denk alleen maar aan de sterk toegenomen populariteit van crowdfunding.

Crowdfunding-expert Ronald Kleverlaan was het afgelopen jaar betrokken bij de voorbereiding van de Stichting MKB Financiering en hij zal de komende periode het initiatief als directeur gaan leiden. “Mijn belangrijkste ambitie is dat er een duidelijke stem komt richting alle stakeholders en dat de sector verder gaat met professionaliseren”, zo schrijft hij in zijn nieuwsbrief.

10 partijen richten Stichting MKB Financiering op

De Stichting MKB Financiering is een initiatief van tien partijen uit de markt en vormen een doorsnee van het alternatieve-financieringslandschap. De club van oprichters bestaat uit Boozt24, Collin Crowdfund, Dynamic Credit, Fiduciam, Funding Circle, Fund IQ, Lendix, NPEX, Voldaan en Spotcap.

Gezamenlijk hebben ze gewerkt aan onder meer een gedragscode, waarvan een deel bestaat uit de oprichting van een centraal klachtenloket en de afspraak dat communicatie richting ondernemers correct, duidelijk en niet misleidend mag zijn.

Ook hebben de partijen onderlinge afspraken gemaakt met andere brancheverenigingen en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Die laatste is sowieso nauw betrokken bij het project. Het ministerie zal elk kwartaal de ontwikkelingen in de sector bespreken met de brancheorganisatie en zal daarnaast ook financieel bijdragen aan activiteiten om alternatieve financiering meer bekendheid te geven.

Overige partijen zullen snel aansluiten

“Tijdens dit traject is met een groot aantal andere financierders gesproken die ook hun steun hebben uitgesproken en graag wilden bijdragen. Vanwege de voortgang is besloten om te starten met deze kerngroep en na de lancering snel met de overige partijen om de tafel te gaan zitten om ook aan te sluiten”, aldus Ronald.

€5 miljard aan financiering voor 25.000 ondernemers

De oprichting van een brancheorganisatie gericht op alternatieve financiering komt op een gelegen moment. Deze markt groeit immers snel. Zo zal er dit jaar voor ongeveer één miljard euro aan financiering worden versterkt en in de komende jaar verwacht de sector nog minimaal 5 miljard euro te kunnen verstrekken aan zo’n 25.000 ondernemers. Hierdoor komt het marktaandeel binnen de mkb-financieringsmarkt van deze nieuwe financiers op ongeveer 20 procent te liggen in 2021. Volgens Ronald ligt dit percentage in sommige sectoren (micro-financiering en kleinbedrijf) waarschijnlijk al een stuk hoger.