34314

Stichting Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

€ 75.000  |  9,5% rente  |  6 maanden  Investeerders: 92
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

2 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-12-2019 in 1 uur volgeschreven door 92 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Stichting Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
Sector Gezondheid
Rechtsvorm Stichting
Leendoel ICT aanpassing/werkkapitaal
Datum van oprichting 02-01-2012
Website www.de-nfg.nl

Leendoel

Stichting Nederlandse Federatie Gezondheidszorg is een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor professionals werkzaam in het complementaire psychosociale werkveld. Daarbij zijn zij de spil in het web tussen zorgverzekeraars, de koepelorganisaties en de politiek. De stichting bewaakt de kwaliteit van de zorg en ondersteund ondernemers in het werkveld. Zij willen een verbetering doorvoeren binnen hun systeem en daar hebben zij een kortstondige financiering voor nodig. Er wordt een lening van € 75.000,- verstrekt met een looptijd van 6 maanden en een vaste rente van 9,5% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders, de aflossing zal vanaf de 4e maand in drie termijnen van € 25.000,- worden voldaan.

Financieringsbehoefte

ICT aanpassing/werkkapitaal € 75.000
Collin Direct € 75.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is Stichting van Nederlandse federatie Gezondheidszorg. Door de bestuurder heer D.R.S. Denkers wordt er een borgstelling afgegeven ter hoogte van € 50.000,-. Door bestuurder mevrouw C.A. Huijink-Jansen wordt er een borgstelling afgegeven ter hoogte van € 25.000,-. Beide borgstellingen zijn materieel van aard. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Stichting van Nederlandse federatie Gezondheidszorg worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Stichting van Nederlandse federatie Gezondheidszorg is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruikt gemaakt van de historische cijfers van Stichting van Nederlandse federatie Gezondheidszorg. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018 (concept)
Vaste activa € 42.000 € 38.000
Vlottende activa € 16.000 € 33.000
Overige vlottende activa € 47.000 € 78.000
Totaal € 105.000 € 149.000

Passiva

  2017 2018 (concept)
Eigen vermogen € 44.000 € 88.000
Langlopende schulden € – € –
Kortlopende schulden € 61.000 € 61.000
Totaal € 105.000 € 149.000

Winst- en verliesrekening 2018 en P2020

  2018   P2020
Omzet € 679.000   € 760.000
Brutowinst € 462.000   € 503.000
Kosten € 414.000   € 391.000
Belasting € 4.000   € 10.000
Nettowinst € 44.000   € 102.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-64906 heeft € 200 geïnvesteerd.
16-12-2019 om 10:14
investeerder-65794 heeft € 200 geïnvesteerd.
16-12-2019 om 10:12
investeerder-96004 heeft € 500 geïnvesteerd.
16-12-2019 om 10:11
investeerder-11492 heeft € 300 geïnvesteerd.
16-12-2019 om 10:10
investeerder-110202 heeft € 400 geïnvesteerd.
16-12-2019 om 10:10

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders