42714

Stichting “Socrates”

€ 250.000  |  6,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 384
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 2-08-2022 in 1 uur volgeschreven door 384 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Stichting Sociale Onderwijskundige Culturele en Rechtswetenschappelijke Activiteiten voor Tilburgse Erudiete Studenten "Socrates"
Sector Vastgoed
Rechtsvorm Stichting
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 07-04-1986

Leendoel

Stichting "Socrates" beheert onder andere het verenigingspand van studentenvereniging Plato te Tilburg. Recentelijk hebben zij een nieuw pand en bijbehorende parkeerplaatsen aangekocht aan de Schouwburgring 212 te Tilburg. Het pand en parkeerplaatsen bieden de naastgelegen studentenvereniging Plato extra kansen om haar maatschappelijke activiteiten verder uit te breiden. De financiering hiervoor hebben zij verkregen via een privé-investeerder (€ 475.000,-). De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de herfinanciering van de parkeerplaatsen en de verbouwing van de Schouwburgring 200.

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 250.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden, een slottermijn van € 250.000,- en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders. 

In verband met het passeren van de hypotheekaktes wordt de bedenktermijn mogelijk verkort tot een uiterlijke datum van 08-08-2022.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering parkeerplaatsen € 200.000
Verbouwing Schouwburgring 200 € 50.000
Totaal € 250.000
Collin Direct € 250.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur voor de financiering is Stichting Sociale Onderwijskundige Culturele en Rechtswetenschappelijke Activiteiten voor Tilburgse Erudiete Studenten "Socrates".
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op de recent aangekochte parkeerplaatsen met kadastrale gegevens: sectie P, nummer 7732 en nummer 8569 te Tilburg verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 200.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 10-03-2022.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van de recent aangekochte parkeerplaatsen met kadastrale gegevens: sectie P, nummer 7732 en sectie P, nummer 8569 te Tilburg worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het bedrijfspand aan de Schouwburgring 200, te Tilburg kadastraal bekend als sectie P, nummer 8011 te Tilburg verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 650.000,- en openstaande schuld van € 568.7510,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 1.170.000,- in de huidige verhuurde staat op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 10-03-2022. De marktwaarde na verbouwing is € 1.320.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het bedrijfspand aan de Schouwburgring 200, te Tilburg kadastraal bekend als sectie P, nummer 8011 te Tilburg worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Stichting Sociale Onderwijskundige Culturele en Rechtswetenschappelijke Activiteiten voor Tilburgse Erudiete Studenten "Socrates" is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de verwachte huuropbrengsten van Stichting Sociale Onderwijskundige Culturele en Rechtswetenschappelijke Activiteiten voor Tilburgse Erudiete Studenten "Socrates". De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De verwachte huuropbrengsten van de panden, die beheert worden door Socrates en verhuurt worden aan de studentenvereniging Plato zijn € 69.000,- per jaar.  De verwachte huuropbrensten van de parkeerplaatsen bedragen € 13.000,- per jaar.

Jaarcijfers

Verwachte huuropbrengsten

Huuropbrengsten € 82.000
Exploitatiekosten € 12.000
Rentelasten Collin € 18.000
Lasten Rabobank € 48.000
Netto cashflow € 4.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-13033 heeft € 200 geïnvesteerd.
02-08-2022 om 11:31
investeerder-49473 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-08-2022 om 11:29
investeerder-163274 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-08-2022 om 11:29
investeerder-193754 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
02-08-2022 om 11:29
investeerder-39489 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-08-2022 om 11:29

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders