42830

Stiefgoed Formule

€ 90.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 187
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-09-2022 in 1 uur volgeschreven door 187 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Stiefgoed Formule
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 01-01-2019
Website www.stiefgoed.nl

Leendoel

Patricia Heije exploiteert sinds 2019 de eenmanszaak Stiefgoed Formule, dit doet zij als franchisegever. Met de Stiefgoed Formule coacht zij samengestelde gezinnen. Daarnaast leidt Stiefgoed zorgprofessionals op tot gelicenseerde Stiefgoedcoaches die zich onderscheiden in kennis, kunde, toewijding en ervaring op het gebied van hulpverlening aan samengestelde gezinnen. De focus ligt daarbij op 3 fases: voorbereiding (op samenwonen), moeilijkheden (met het kind, gezin of de relatie) en onderhoud (van balans en harmonie). Patricia wil de franchiseformule stoppen en de onderneming in een nieuw jasje gieten. De franchisenemers zijn hiermee akkoord en stappen ook over op het nieuwe model. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd als werkkapitaal om een nieuwe website op te zetten, een applicatie op te zetten, Stiefcoaches op te leiden en een marketingcampagne te starten. 

Er wordt een lineaire lening van € 90.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, een aflossingsvrije periode van 12 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 150.000
Totaal € 150.000
Eigen inbreng € 60.000
Collin Direct € 90.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is mevrouw P.W. Heije handelend onder de naam Stiefgoed Formule. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer grotendeels materieel gebaseerd op de overwaarde in de woning.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 90.000,- op het woonhuis aan de Albionstraat 10, 5047 SJ te Tilburg, kadastraal bekend als sectie AE nummer 335 te Tilburg verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 400.000,- en openstaande schuld van € 399.459,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 464.000,- op basis van de WOZ-waarde per 1 januari 2021.
  • De partner van mevrouw P.W. Heije, de heer M.A.M.M. Jansen, geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 90.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels een materiële waarde gebaseerd op de overwaarde in de woning.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Stiefgoed Formule worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de concept jaarcijfers 2021 en de prognose cijfers 2022 en 2023 van Stiefgoed Formule. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
In 2021 is er een omzet gerealiseerd van € 136.300,- met een resultaat van € 19.352,-. Het geprognosticeerde verlies in 2022 komt voort uit kosten voor gedane en de beoogde investeringen. In 2023 verwacht de ondernemer dat de omzet zal stijgen door het uitgeven van abonnement licenties, die in 2022 naar verwachting enkel in de laatste 2 maanden omzet zullen genereren. 

De looninkomsten van de partner van Patricia Heije zijn toereikend genoeg om in de levensbehoeften van beiden te kunnen voorzien.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2021

Activa

  2021
Vaste activa € 10.000
Vlottende activa € 8.000
Overige vlottende activa € 30.000
Totaal € 48.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 7.000
Langlopende schulden € 22.000
Kortlopende schulden € 19.000
Totaal € 48.000

Winst- en verliesrekening prognose 2022
 

Omzet € 88.000
Bruto winst € 78.000
Kosten € 115.000
Resultaat € -37.000

 

Winst- en verliesrekening prognose 2023
 

Omzet € 169.000
Bruto winst € 159.000
Kosten € 105.000
Resultaat € 54.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-246072 heeft € 200 geïnvesteerd.
12-09-2022 om 16:31
investeerder-26880 heeft € 100 geïnvesteerd.
12-09-2022 om 16:29
investeerder-241246 heeft € 100 geïnvesteerd.
12-09-2022 om 16:28
investeerder-102533 heeft € 100 geïnvesteerd.
12-09-2022 om 16:28
investeerder-110822 heeft € 300 geïnvesteerd.
12-09-2022 om 16:27

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders