Persbericht, 17-06-2020

Vier organisaties roepen kabinet op om onmiddelijk tot actie over te gaan:

Stimuleer MKB financiering en activeer spaartegoed Nederlandse particulieren

  • Non bancaire financiers slaan handen ineen en willen stimulering ontsluiting spaargelden Nederlandse huishoudens;
  • Beweeg particulieren te investeren in Nederlandse MKB-bedrijven door een vrijstelling van de Vermogensrendementsheffing (VRH);
  • Stel garantieregelingen beschikbaar voor investeerders in MKB-bedrijven voor alle nonbancaire financiers;
  • Nederlandse huishoudens hebben een actueel spaarsaldo van €375 miljard;

DEN HAAG – De platformen Collin Crowdfund, NPEX-effectenbeurs, Geldvoorelkaar en Horeca Crowdfunding roepen het kabinet op om investeringen van particulieren aan het MKB te stimuleren door een vrijstelling in de vermogensredementsheffing en het beschikbaar stellen van garantieregelingen.

In een gezamenlijke ‘position paper’, gericht aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en aan het ministerie van Financiën, verzoeken de vier organisaties om op korte termijn maatregelen te nemen. Spaarders en beleggers worden hierdoor gestimuleerd om gericht te investeren in de groei van het Nederlandse MKB.

‘De Nederlandse overheid heeft voortvarend ingegrepen na de start van de Covid-19 pandemie. Diverse noodpakketten hebben gezorgd voor banenbehoud en ondersteuning van ondernemers. Nu is het zaak het herstel van de Nederlandse economie te stimuleren. Betrek de Nederlandse particulier die funding beschikbaar stelt voor financieringen aan Nederlandse MKB bedrijven in de plannen voor herstel van de verdienkracht van de Nederlandse economie’, aldus de organisaties.

De directies van de organisaties wijzen op het belang dat het kabinet de MKB-financiering ondersteunt. “Nederland is een spaarzaam land. Als de mogelijkheden voor particulieren om te lenen aan het MKB vanuit de overheid worden versterkt, kent dat grote voordelen. De verwachte recessie als gevolg van de coronacrisis zal minder diep zijn, faillissementen kunnen deels worden voorkomen en werkgelegenheid zal veiliggesteld worden. Het stimuleren om dit spaargeld te ontsluiten, vergt beperkte maar noodzakelijke hulp van de overheid.”

De directies van de organisaties schatten in dat er zo’n 40 tot 50.000 particulieren actief zijn in deze markt: “Via veelal particuliere investeerders wordt er jaarlijks zo’n €425 miljoen geïnvesteerd in het Nederlandse MKB. De investerende particulier kan daarmee een belangrijke rol innemen en de smeerolie worden van het MKB. De motor van de Nederlandse economie. Maar dan moet diezelfde particulier niet op achterstand gezet worden”.

Voorstellen:

  1. Vermogensrendementsheffing 2.0

Momenteel wordt er gewerkt aan een aanpassing van de Vermogensrendementsheffing. Deze is voorzien voor 1 januari 2022 en zal sparen aantrekkelijker maken dan investeren. Gelet op het herstel van onze economie en de rol die het Nederlands midden en kleinbedrijf daarin speelt, lijkt het ons verstandig hiervoor een een aanpassing door te voeren en daarmee niet te wachten.

Nederlandse particulieren beschikken over liquiditeit, die MKB-ondernemers hard nodig hebben voor het herstel uit de crisis. Een mooie gelegenheid om investeren in het Nederlandse MKB en daarmee vergroten van de toegankelijkheid tot financieren voor het MKB via professionele platformen, te stimuleren. Wij roepen de overheid op zo snel mogelijk, maar uiterlijk dit najaar, in het belastingplan 2021 voorstellen te doen die investeringen in MKB- ondernemingen vrijstellen van vermogensrendementsheffing.

  1. Garantieregelingen

Op dit moment wordt de investerende Nederlander voor zijn investeringen in het MKB in tegenstelling tot traditionele financiers niet door de overheid beschermd. Dit terwijl de investerende Nederlander cruciaal is voor de economie. Tijdens de vorige crisis hebben alle Nederlanders de banken gered. Ook nu blijven de Nederlanders investeren in de economie. Door hen geen garantieregelingen te geven is er geen level playing field en wordt de investerende Nederlander ontmoedigd om te investeren.

Volgens de organisaties is het nu tijd dat de overheid bepaalt dat de garantieregelingen ook op de investerende Nederlander van toepassing worden verklaard en dit kan via de non-bancaire financiers. De overheid kan garantieregelingen door de enorme aantallen investeerders niet direct aan alle investerende Nederlanders geven maar wel via de non-bancaire financiers die de garanties één op één kunnen doorzetten naar de investerende Nederlander.

De burger investeert en de overheid garandeert en samen wordt het MKB geholpen.
De Nederlandse particulier en belastingbetaler investeert en de overheid faciliteert.
Zo helpen we het MKB samen verder.
Verlicht het MKB en ontsluit de Nederlandse spaartegoeden!

Ervaringen van investeerders

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille