38834

STK Real Estate B.V.

€ 1.400.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 1073
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 24-12-2020 in 1 dag volgeschreven door 1073 investeerders

Samenvatting

De ondernemers hebben met hun logistieke bedrijf recent een grote overname gedaan van een collega logistiek bedrijf met gedeeltelijk gelijke activiteiten maar vooral ook aanvullende activiteiten. Hierdoor zijn er veel synergievoordelen te behalen. Onderdeel van de overname is ook de aankoop van een bedrijfspand voor eigen gebruik. Met deze crowdfunding wordt deze aankoop gefinancierd op basis van een LTV (Loan To Value) van 78% bij start en bij de slottermijn 56%. 

Invloed coronavirus
De nationale transportsector heeft relatief beperkt last gehad van het corona virus. Met name het vervoer voor supermarkten, DHL en GLS is nog nooit zo druk geweest. Door corona is de wereld tijdelijk dan wel permanent veranderd. Mensen zullen nog meer online gaan shoppen en meer kopen in de supermarkten. 

Financieringsbehoefte
De totale financieringsbehoefte voor de overname en de aankoop van het onroerend goed was € 3.743.000,- welke door de ondernemers zelf, de verkoper en een factormaatschappij mede gefinancierd wordt. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.400.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 1.000.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. De bedenktermijn is vier dagen, waarna de lening rentedragend wordt.

Risico
De Dun & Bradstreet score voor STK Holding B.V. en STK Real Estate B.V. is Laag Risico. De overall Collin Credit Score is Goed. 
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn STK Real Estate B.V., STK Holding B.V., Ultra transport & Logistics B.V., STK Logistics B.V., STK Fleet B.V., STK People B.V., STK Cosmetica B.V., STK Cosmetics B.V., STK Fulfilment Center B.V. en SD Group B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.400.000,- op het bedrijfspand aan de Portsmuiden 90 te Amsterdam. Het onderpand kent een marktwaarde van € 1.800.000,- volgens een recent taxatierapport met waardepeildatum 08-01-2020. 
 • De heer S. Tanrikulu en zijn echtgenote geven een gezamenlijke persoonlijke borgtocht af van € 200.000,-. Deze borgtocht heeft op dit moment grotendeels morele waarde.
 • De heer O. Aslan en zijn echtgenote geven een gezamenlijke persoonlijke borgtocht af van € 200.000,-. Deze borgtocht heeft op dit moment grotendeels materiele waarde.
 • De lening ter hoogte van € 310.000,- verstrekt door de heer O. Aslan wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de crowdfunding zullen hierop geen aflossingen plaatsvinden. De rente zal wel worden betaald.
 • De lening ter hoogte van totaal € 1.383.000,- verstrekt door de verkopende partij wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de crowdfunding zullen hierop geen aflossingen plaatsvinden. De rente zal wel worden betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de debiteuren worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund met uitzondering van de roerende zaken welke geleased zijn.
 • Men heeft de mogelijkheid om na 18 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
   

Video Pitch

Leendoel

STK Holding B.V. heeft eind juni 2020 uit strategische overwegingen besloten om de activiteiten en het wagenpark van Ultra Logistics B.V. over te nemen. Aanvullend wordt ook een pand overgenomen van de verkopende partij.

Ondernemer

Selim Tanrikulu (1991) is CEO en 50% aandeelhouder van STK Holding B.V. Selim is geboren en getogen in Purmerend. Hij heeft bedrijfsadministratie gestudeerd en is via een stage bij MAS-transport terecht gekomen in Amsterdam. De transport- en logistiekwereld beviel hem zo goed en mede door de vraag naar bezorgdiensten door o.a. de groei in de e-commerce branche is hij 2017 gestart met STK Logistics B.V. en STK Holding B.V. De kracht van Selim zit voornamelijk in creativiteit in relatie tot de operatie. Selim is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en stuurt actief op data. 

Orhan Aslan (1984), 50% aandeelhouder, heeft 11 jaar ervaring in de managementpositie binnen de discipline (internationale) transport/distributie en expeditie. Hij heeft relevante studies gedaan in de logistiek en in procesmanagement. Hij heeft gedegen kennis van logistieke processen en distributie systematiek. Verder heeft hij kennis van en ervaring met verandermanagement/projectmanagement en een stevige persoonlijkheid om de veranderingen en projecten te doen slagen. Door het toetreden van Ohran als bestuurder en aandeelhouder heeft STK Holding B.V. het managementteam versterkt. 

Naast beide heren bestaat het managementteam nog uit een CFO met onder andere meerjarige bancaire ervaring.
 

Onderneming

De strategische overname die per 1 oktober reeds is gerealiseerd stelt STK Holding B.V. en de gehele groep in staat om nieuwe en bestaande samenwerkingen aan te gaan en uit te breiden (met partijen als GLS, Peeters DGL, Agility) en een groter postcodegebied te kunnen bedienen met betere marges als gevolg doordat er betere prijsafspraken gemaakt kunnen worden met de opdrachtgevers. Het huidige verdienmodel wordt tevens aangevuld met palletdistributie, het vervoeren van diverse goederen op pallets met behulp van elektrische pompwagens, en nachtritten, het vervoeren van pallets vanuit distributiecentrum naar een ander distributiecentrum binnen het netwerk van de opdrachtgever. Ultra Logistics B.V. heeft een stevige naam opgebouwd in de transport en E-commerce en dit kan de kopende partij verder uitbouwen. 

Het onroerend goed
Het onroerend goed dateert van 1975 en betreft een bedrijfspand met kantoorruimten, opslag, werkplaats, parkeervoorzieningen en een bestraat buitenterrein. Het totale terrein betreft een oppervlakte van 2.902 m². Het pand is gelegen in de Westpoort (Westelijk Havengebeid) in Amsterdam ten zuiden van het Noordzeekanaal. De locatie, staat van onderhoud, de courantheid en verhuurbaarheid zijn als goed getaxeerd. De marktwaarde vrij van huur is in 2020 getaxeerd op € 1.800.000,- waardoor de LTV (Loan To Value) bij de start 78% en bij de slottermijn 56% bedraagt.

De activiteiten
STK Logistics B.V.: Logistieke activiteiten veelal met bestelbussen. DHL Parcel en GLS zijn grootste klanten. Deze activiteit behelst ongeveer de helft van de totale omzet. Al het werk gebeurt op basis van contracten welke halfjaarlijks worden geëvalueerd. Het verdienmodel is gedeeltelijk op uren basis en gedeeltelijk verreden kilometers. Door de toename van online bestellingen is dit een snel groeiende activiteit

Ultra Transport & Logistics B.V.: Het vervoer met trekker-oplegger combinaties, veelal tussen sorteercentra in het land. Ondernemer beschikt over een nieuw en modern wagenpark. 

STK Cosmetics B.V. en STK Cosmetica B.V.: online verkoop van cosmeticaproducten van enerzijds Sinoz waarvoor de klant de Europese distributierechten heeft en anderzijds wil men hier ook nog andere samenwerkingen aangaan met aanbieders van cosmeticaproducten.

STK Fulfilment B.V.: opslag, voorraadbeheer, orderpicken, etiketteren, verpakken en verzenden van pakketten en pallets voor derden en voor de eigen cosmetica activiteiten.

SD Group B.V. gaat over de online en offline verkoop van Carpex. STK FLeet B.V. heeft het beheer van het wagenpark en leasecontracten onder zich. STK People B.V. zoals de naam al doet vermoeden heeft het personeel opgenomen en STK Real Estate B.V. is de eigenaar van het vastgoed.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht
Overname activa/passiva/goodwill (daarnaast zijn alle lopende leasecontracten op het wagenpark omgezet/overgenomen)* € 1.200.000,-
Overname onroerend goed incl. kosten € 1.908.000,-
Werkkapitaal/kosten € 635.000,-
Totaal € 3.743.000,-
Inbreng eigen vermogen € 50.000,-
Achtergestelde lening aandeelhouder € 310.000,-
Achtergestelde lening verkoper € 1.383.000,-
Factoring € 600.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 1.400.000,-

Leenbedrag: € 1.400.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 1.000.000,-

De bedenktermijn is vier dagen, waarna de lening rentedragend wordt.

*Het wagenpark is via financiële en operationele leases via veelal dealer gerelateerde leasemaatschappijen gefinancierd, de totale aflossingsdruk in 2021 op deze contracten is € 381.000,-

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor STK Real Estate B.V. en van STK Holding B.V. is Laag risico. Voor de andere werkmaatschappijen is dit Verhoogd Risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de gecombineerde cijfers, tussentijdse cijfers en prognoses van de twee bedrijven over 2019, 2020 en 2021. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit 
Het overnemende bedrijf had in 2019 een geconsolideerde omzet van meer dan € 2.000.000,- met een mooi resultaat. Gecombineerd hadden de twee bedrijven in 2019 een omzet van € 8.479.000,- met een netto cashflow overschot van € 459.000,-. In 2020 groeien de bedrijven door naar een verwachte omzet van € 9.871.000,- en een geprognosticeerd netto cashflow overschot van € 737.000,-. Voor 2021, wat het eerste volledige jaar na de overname is, verwacht men een omzet van € 10.858.000,- met een operationele cashflow van € 1.214.000,- en een netto cashflow overschot van € 595.000,-. We kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na overname en inclusief de achtergestelde leningen bedraagt eind 2020 naar verwachting 37% op een balanstotaal van € 6.679.000,-. Aan de activakant is de goodwill positie opgenomen. Naar verwachting zal de solvabiliteit ultimo 2021 groeien tot 40% op een balanstotaal van € 7.557.000,- door de te realiseren winsten. We kwalificeren de solvabiliteit als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn STK Real Estate B.V., STK Holding B.V., Ultra transport & Logistics B.V., STK Logistics B.V., STK Fleet B.V., STK People B.V., STK Cosmetica B.V., STK Cosmetics B.V., STK Fulfilment Center B.V. en SD Group B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.400.000,- op het bedrijfspand aan de Portsmuiden 90 te Amsterdam. Het onderpand kent een marktwaarde van € 1.800.000,- volgens een recent taxatierapport met waardepeildatum 08-01-2020. 
 • De heer S. Tanrikulu en zijn echtgenote geven een gezamenlijke persoonlijke borgtocht af van € 200.000,-. Deze borgtocht heeft op dit moment grotendeels morele waarde.
 • De heer O. Aslan en zijn echtgenote geven een gezamenlijke persoonlijke borgtocht af van € 200.000,-. Deze borgtocht heeft op dit moment grotendeels materiele waarde.
 • De lening ter hoogte van € 310.000,- verstrekt door de heer O. Aslan wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de crowdfunding zullen hierop geen aflossingen plaatsvinden. De rente zal wel worden betaald.
 • De lening ter hoogte van totaal € 1.383.000,- verstrekt door de verkopende partij wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de crowdfunding zullen hierop geen aflossingen plaatsvinden. De rente zal wel worden betaald.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de debiteuren worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund met uitzondering van de roerende zaken welke geleased zijn.
 • Men heeft de mogelijkheid om na 18 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. Aanvullend heeft de onderneming de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Door zowel de hypothecaire inschrijving, de verpanding van de roerende zaken als en de twee borgtochten kwalificeren we de zekerheid als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Goed
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-14956 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-12-2020 om 14:19
investeerder-29593 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-12-2020 om 14:19
investeerder-155137 heeft € 12.500 geïnvesteerd.
24-12-2020 om 14:14
investeerder-7214 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-12-2020 om 14:11
investeerder-38926 heeft € 10.000 geïnvesteerd.
24-12-2020 om 14:09

Ondernemer

Crowdfund Coach


Marc Kogels