12594

Strong Viking

€ 300.000  |  6,0% rente  |  48 maanden  |  Investeerders: 109  |  Reacties: 17
Reeds
geïnvesteerd
100%
Verlopen
inschrijftijd
97%
Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
credit score
Goed
Deze leningaanvraag is op 24-02-2015 in 18 dagen volgeschreven door 109 investeerders

Samenvatting

Zogenaamde extreme sporten nemen een steeds belangrijkere positie in binnen de (internationale-) sportmogelijkheden. Diverse afgeleide sporten groeien aan populariteit! Strong Viking Group B.V. is actief in het organiseren en realiseren van (extreme) Obstacle Runs. Deze voorzien in een grote behoefte.

Eigenaar/organisator, Jan Reijs, is mede dankzij zijn 20-jarig ondernemerschap in een relatief korte periode in staat gebleken een enorme groei te realiseren in Nederland. In samenwerking met twee ingehuurde ex-mariniers – die in de loop van 2015 via een aandelenbelang verbonden gaan worden aan Strong Viking Group B.V. – staat er inmiddels een bewezen profijtelijk business model. Partnerships met sterke merken als Red Bull, Snelle Jelle en Intersport gekoppeld aan veel media aandacht via RTL7 en partner Discovery Channel, zorgen voor een grote nationale en internationale exposure.

De ambitie van Strong Viking is om deze runs internationaal groot te maken. Het sluit aan bij de groeiende vraag in de markt voor professioneel georganiseerde evenementen. De mate van professionaliteit die Strong Viking kenmerkt, is ook in onze buurlanden opgevallen waardoor na lang parcours- en locatieonderzoek de Obstacle Run nu ook door Strong Viking georganiseerd zal worden in Duitsland en België. Ook is er concrete interesse uit China. Hiermee wordt de internationale ambitie inmiddels vorm gegeven. In 2014 werden reeds ruim 17.000 deelnemers genoteerd voor de verschillende runs.

Financieringsbehoefte

De gevraagde lening, ter financiering van de internationale groei, bedraagt € 300.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. Rentepercentage: 6%. 

Structuur

Tantor B.V. tekent mee als medeschuldenaar. Het feit dat de ondernemer reeds 20 jaar bewezen kwaliteiten heeft met een uitstekend trackrecord en de holding over een prima eigen vermogenspositie beschikt met een meer dan goed exploitatieverleden en vooruitzichten, acht Collin deze garantstelling meer dan voldoende.

Risico

In verband met het relatief korte trackrecord van de onderneming (opgericht januari 2013) wordt de goed gekapitaliseerde holding van de eigenaar, genaamd Tantor B.V., als medeschuldenaar verbonden.  

De Dun & Bradstreet-score kwalificeert een laag risico voor zowel Strong Viking Group B.V. als Tantor B.V.

De Collin Credit Score is goed voor zowel Strong Viking Group B.V. als Tantor B.V. waarbij opgemerkt wordt dat Tantor ook nog investeringen in haar onroerend goed gaat doen. De daaruit voortvloeiende verplichtingen zijn bij Collin bekend en meegenomen in de Collin Credit Score.

Leendoel

Strong Viking Group wil een lening aangaan ten behoeve van haar internationale expansie. De financiering wordt onder andere aangewend voor het opzetten van nieuwe internationale edities, marktonderzoek, marketing, personeelskosten, opleidingskosten en de aankoop van nieuwe obstacles. 

Ondernemer

Directeur/eigenaar Jan Reijs (1968), samenwonend en vader van een dochter, is al 20 jaar zelfstandig ondernemer/(extreme) sporter. Als eigenaar van Tantor B.V. bezit hij twee goed renderende Healthclubs. In mei 2013 sprak hij de ambitie uit om de beste Obstacle Run van de wereld te organiseren. Zijn missie: mensen door uitdagingen sterker maken. Focus en goede voorbereiding zijn bij een Obstacle Run van primair belang. Het zijn ook exact deze eigenschappen die hij als ondernemer en als mens bezit om succesvol te kunnen zijn en te blijven. Als persoon zit hij recht toe, recht aan in elkaar. Gedisciplineerd en recht op het doel afgaand zonder details over het hoofd te zien. Het tijdig inschakelen van externen om zijn doel te realiseren die op dezelfde lijn zitten, geeft aan dat hij weet waar zijn grenzen liggen. 

Onderneming

Strong Viking Group B.V. is opgericht op 23-01-2013 en bestaat uit een team van drie ondernemers met ervaring in bedrijfsvoering, extreme sporten en met een mariniers achtergrond. Samen hebben ze de ambitie om de beste Obstacle Run in de wereld te organiseren.

Obstacle Run is ontstaan in 1987 in Engeland, waar een Britse soldaat een 15 kilometer lange stormbaan bedacht voor zijn evenement “Tough Guy”. De afgelopen jaren is dit de snelst groeiende sport in Engeland en Amerika en inmiddels is Nederland (en daarbuiten) hard op weg diezelfde expansie door te maken. 

Strong Viking is de naam die Jan Reijs eraan gaf. Het vindt zijn oorsprong in het volk van de Vikingen. Die Vikingen kun je het best omschrijven als avonturiers, sterk, taai en uitgaande van vastberaden broederschap. Wereldveroveraars in overdrachtelijke zin die ambitie uit durven te spreken en het ook waar maken. Kwaliteiten en eigenschappen die hard nodig zijn als je mee wilt doen aan een Obstacle Run. 

Strong Viking daagt hiermee deelnemers fysiek en mentaal uit en stelt mensen in staat om zichzelf en anderen te verbeteren. De geleerde vaardigheden blijken veel deelnemers erg goed te helpen in het dagelijks leven. Grensverleggend en motiverend waarbij topkwaliteit, veiligheid en innovatie centraal staat wat parcours betreft. Dit onderscheidt Strong Viking van alle andere Obstacle Runs.

Missie
Beste Obstacle Run van de wereld organiseren.

Visie
De elementen van het oervolk de Vikingen: tough, adventurous, strong en brothers bepalen de visie van Strong Viking.

(Hoofd)Doelgroep
Sportieve mannen en vrouwen, 20-45 jaar die op zoek zijn naar een uitdaging en hun fysieke en mentale grenzen willen verleggen.

Concurrentie
Zowel in 2013 als 2014 is Strong Viking als beste Obstacle Run in Nederland verkozen. Dit was ook veelvuldig te zien op RTL 7. Inmiddels is Nederland de bakermat voor Obstacle Run in Europa. Door de enorme exposure op televisie is Strong Viking in Duitsland en België opgevallen en vinden daar dit jaar ook verschillende runs plaats. De aanmeldingen stromen letterlijk binnen. De internationale expansie is dus aanstaande en ook in China zal in 2016 de eerste Obstacle Run gaan plaatsvinden. 

In 2013 & 2014 is Strong Viking verkozen als beste Obstacle Run van Nederland. In alle zeven categorieën werd de concurrentie verslagen. Klik hier voor een compleet overzicht van de uitslag.

Het deelnemersaantal van Strong Viking in Nederland is in 2014 met meer dan 400% gestegen t.o.v. 2013. Ook concerns hebben de Obstacle Run ontdekt. De volgende partijen gingen een partnership aan met Strong Viking:

  • Red Bull
  • Discovery Channel
  • Intersport
  • Snelle Jelle 
  • Salomon

Het concept van Strong Viking heeft ook veel potentie in de zakelijke markt. De focus op teamspirit en het gezamenlijk leveren van uitzonderlijke prestaties maken de runs een effectieve HR-tool voor veel organisaties. Onder meer de landelijke politie en brandweer, maar ook bedrijven als KPN, BNP Paribas en de NS organiseerden voor hun medewerkers al deelname aan Strong Viking.

Dit geeft aan dat Strong Viking zich door zijn aanpak duidelijk onderscheidt van zijn concurrenten.

Structuur
 

Financieringsbehoefte

De opstart van het bedrijf werd door Jan Reijs zelf bekostigd vanuit zijn holding. Er zijn circa € 200.000,- aan opstartkosten gemaakt om het concept op te zetten en te laten slagen. Daarnaast is ultimo 2013 een participant bereid gevonden de allereerste kosten in 2013/2014 ter grootte van € 200.000,- mee te financieren tot het break-even point bereikt werd in 2014. Details bij Collin bekend.
De benodigde investering voor verdere internationale expansie bedraagt € 300.000,- en is als volgt onder te verdelen: 

Marketing € 70.000,-
Marktonderzoek/locatieonderzoek € 20.000,- 
Personeelskosten € 80.000,-
Bouw Obstacles € 80.000,-
Reiskosten € 15.000,-
Onvoorzien € 35.000,-
Totaal € 300.000,-

Leenbedrag: € 300.000,-
Rente: 6%
Looptijd: 48 maanden, lineaire aflossing

Cijfermatige onderbouwing
Kijkend naar de bedrijfsrisico’s kan gesteld worden dat het business model goed in elkaar zit en de heer Reijs in staat blijkt te zijn na amper twee jaar winstgevend te zijn. De kritische massa die hij nodig heeft, is inmiddels duidelijk overschreden en zorgt ervoor dat zijn permanente kosten steeds minder zwaar op de exploitatie drukken. De meeste kosten in de exploitatieopzet zijn overigens variabel.

De gedeeltelijke vooruitbetaling van deelnemers, die steeds vroeger beginnen te reserveren, zorgen ervoor dat toekomstige nieuwe locaties uiteindelijk autonoom gefinancierd kunnen worden. Afhankelijk van het tempo waarin zich dit zal voltrekken zijn risico’s dus goed te overzien.

Het is bij Collin bekend dat Tantor nog investeringen zal doen in haar onroerend goed. De mogelijke verplichtingen hieruit zijn meegenomen in de exploitatieprognoses.

Risico

Structuur

Tantor B.V. tekent mee als medeschuldenaar. Het feit dat de ondernemer reeds 20 jaar bewezen kwaliteiten heeft met een uitstekend trackrecord en de holding over een prima eigen vermogenspositie beschikt met een meer dan goed exploitatieverleden en vooruitzichten, acht Collin deze garantstelling meer dan voldoende.

D&B Scores
D&B Score van Tantor B.V.: laag risico
D&B Score van Strong Viking Group B.V.: laag risico

Collin Credit Score

Rentabiliteit
De rentabiliteit is op basis van de gerealiseerde cijfers 2013, 2014 en prognose 2015 ruim voldoende. Met betrekking tot de rentabiliteit kan gemeld worden dat de prognosecijfers 2015 realistisch zijn. De reden hiervan is dat nu al bekend is dat dit een groot gedeelte reeds bevestigde (en gedeeltelijk betaalde!) aanmeldingen betreft. 

Score rentabiliteit: Ruim Voldoende

Solvabiliteit
De solvabiliteit is berekend op basis van consolidatie met mede-debiteur Tantor B.V. De gedetailleerde cijfers laten een kerngezond bedrijf zien waarbij we opmerken dat het eigen vermogen in Tantor (solvabiliteit van 55%) in absolute getallen een veelvoud van de gevraagde lening bedraagt.

Score solvabiliteit: Excellent

Liquiditeit
De liquiditeitspositie van Strong Viking is prima. Het werkkapitaal vertegenwoordigt een ruim positief saldo.

Score liquiditeit: Excellent

Samenvattend:
Rentabiliteit: ruim voldoende
Solvabiliteit: excellent
Liquiditeit: excellent
Totaal score: goed 

Extra beloning

De kaarten voor workshop van “The Iceman”, Wim Hof, zijn inmiddels vergeven. The Iceman laat u op 28 februari 2015 ervaren dat onder extreem koude omstandigheden het lichaam helend kan werken. Wegens de grote belangstelling voor deze actie biedt Strong Viking extra toegangskaarten aan voor investeerders met een minimale investering van € 5.000,-.​

Daarnaast stelt de ondernemer twee tickets per investeerder van de Strong Viking Run naar keuze ter beschikking investeerders die € 2.000,- of meer investeren.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 5.000 geïnvesteerd.
24-02-2015 om 17:09
Anonieme investeerder heeft € 2.000 geïnvesteerd.
24-02-2015 om 16:36
Anonieme investeerder heeft € 2.000 geïnvesteerd.
24-02-2015 om 15:43
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
24-02-2015 om 15:17
Anonieme investeerder heeft € 2.000 geïnvesteerd.
24-02-2015 om 14:17

Reacties

Investeerder – 4023
09-02-2015 13:44
Hoe krijg ik inzicht in de aantallen investeerders in de categorie 3500 euro en 2000 euro ?
Alvast bedankt voor de reactie.

Collin Crowdfund
12-02-2015 12:01
De eerste 10 kaarten voor de workshop van “The Iceman”, zijn inmiddels vergeven. Wegens de grote belangstelling voor dit aanbod, biedt Strong Viking nog 10 toegangskaarten voor de eerste 10 investeerders, die meedoen met een inleg van minimaal € 5.000,-. Hiervoor zijn nog 7 toegangskaarten beschikbaar.

Voor de twee tickets van een Strong Viking Run naar keuze (bij een minimale investering van € 2.000,-) zijn nog 29 plaatsen beschikbaar.

Alle individuele investeerders die recht hebben op deze tickets worden op korte termijn door Collin Crowdfund bericht.

Investeerder – 3998
14-02-2015 12:55
En de investeerders die in aanmerking komen voor de Workshop dan wel tickets.. krijgen die bericht zodra de lening vol is?
Investeerder – 1696
13-02-2015 8:10
Sterke formule en een mooi bedrijf. Succes met de ambities!

H.M.A. Schrama
13-02-2015 17:32
Succes Vikings!

Collin Crowdfund
16-02-2015 10:48
Alle investeerders die recht hebben op twee tickets/de workshop van “The Iceman” worden inderdaad door Collin geïnformeerd wanneer de leningaanvraag is volgeschreven.

Investeerder – 3181
16-02-2015 11:35
Ik doe mee gezien het lage risico maar ben van mening dat de rente echt op een absolute bodem zit. Met het zelfde of zelfs minder risico kan ik een dergelijk rendement ook elders behalen. Hopelijk wordt deze combinatie van relatief lange looptijd en lage(re) rente geen trend binnen Collin!

Investeerder – 2949
16-02-2015 16:06
@3181 ik doe mee omdat dit een uniek project is en m.i. perfect voor crowdfunding. Deze ondernemer kan bij Collin kiezen uit een rentepercentage vanaf 4,5% gezien zijn laag risicoprofiel! Misschien laag vergeleken met andere projecten bij Collin maar qua rente nog steeds voor een MKB-er in deze lage risicoklasse en een spaarder fors boven de huidige marktrente! Geen enkel probleem met gehanteerde rente.

Investeerder – 2482
17-02-2015 13:05
In principe eens met investeerder 2949, alleen speelt het aspect van de beheervergoeding wel een grote rol. Die is minimaal 10 euro per jaar. Er zijn mensen die 500 euro investeren in dit project. Gemiddeld ontvangen zij 6% rente over 250 euro = 15 euro. Daar gaat vervolgens 10 euro beheervergoeding af zodat zij nog 5 euro rente over houden, oftewel slechts 1%!
Het is begrijpelijk dat je beheervergoeding betaald en begrijp ook dat er een minimumbedrag is maar op deze manier blijft er zo slechts 1% over van de 6% geboden rente!
Colllin wel zelf graag dat mensen spreiden en moet zich ook beseffen dat niet iedereen tienduizenden euro’s wil of kan investeren in projecten van Collin Crowdfund.

Investeerder – 2482
17-02-2015 13:06
Ik zeg in mijn vorige reactie dat er slechts 1% rente overblijft maar dit moet natuurlijk 2% zijn; zijnde 5 over over gemiddeld geïnvesteerd bedrag van 250 euro.

Investeerder – 4178
18-02-2015 15:01
Is de rente per jaar of verspreid over het hele project?

Collin Crowdfund
19-02-2015 11:39
U ontvangt maandelijks terugbetaling van rente en aflossing. Het betreft een lineaire lening.
Als u een investering heeft gedaan kunt u in “Mijn Collin” het volledige terugbetaalschema inzien.
Investeerder – 2920
19-02-2015 11:25
Ik ben nieuwsgierig naar het tot stand komen van de D&B- en de Collin Credit score voor StrongViking Group B.V., laag risico resp. goed. De (openbare) jaarrekening 2013 van deze B.V. vertoont namelijk een behoorlijk negatief eigen vermogen. Gezien de activa op deze balans verwacht ik geen aanzienlijke stille reserves.

Collin Crowdfund
19-02-2015 11:44
Graag verwijzen wij hier naar de toelichting in de pitch onder het kopje solvabiliteit:
De solvabiliteit is berekend op basis van consolidatie met mede-debiteur Tantor B.V. De gedetailleerde cijfers laten een kerngezond bedrijf zien waarbij we opmerken dat het eigen vermogen in Tantor (solvabiliteit van 55%) in absolute getallen een veelvoud van de gevraagde lening bedraagt.
Investeerder – 4248
20-02-2015 21:04
Mooie manier om op een andere wijze dichterbij je hobby te komen!
Hoeveel kaarten zijn er nog te vergeven voor een Viking run? Zijn hier beperkingen aan mbt:
– afstand
– lokatie
– verzilveringstermijn

J.P.L.M. Reijs
23-02-2015 18:07
Beste investeerder bedankt voor je reactie,
we hebben voor alle runs in 2015 tickets gereserveerd bij alle afstanden.
Dus na je investering bepaal jezelf voor welke editie je ze wilt besteden.

Mvg, Jan Reijs Strong Viking.

Investeerder – 4346
24-02-2015 15:31
Hopelijk helpt mijn kleine investering om bijvoorbeeld een deel van de reiskosten
naar Belgie of Duitsland te financieren. Ooraah Vikings !

Ondernemer

Jan Reijs

Crowdfund Coach


Tom Willaert