36601

Stukadoorsbedrijf Koster B.V.

€ 75.000  |  6,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 197
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 24-06-2020 in 1 uur volgeschreven door 197 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Stukadoorsbedrijf Koster B.V.
Sector Bouw
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 24-05-2006

Leendoel

Broers Robert en Marco Koster, bestuurders van Stukadoorsbedrijf Koster B.V., zijn op zoek naar werkkapitaal. Het werkkapitaal zal gebruikt worden voor de voorfinanciering van projecten en de aanschaf van machines.

Er wordt een lineaire lening van € 75.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 6,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 75.000
Collin Direct € 75.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • Stukadoorsbedrijf Koster B.V.  
  • Koster Harlingen Beheer B.V.
  • M.R. Koster Holding B.V.
  • R.J. Koster Holding B.V.
 • Door de heer R.J. Koster wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.
 • Door de heer M.R. Koster wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 75.000,- op het bedrijfspand aan de De Vormer 17 te Harlingen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De WOZ waarde is per 2018 € 80.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Stukadoorsbedrijf Koster B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Stukadoorsbedrijf Koster B.V. De overall Collin Credit Score is Goed.

Invloed coronavirus
De ondernemers geven aan dat de coronacrisis tot dusver geen invloed heeft gehad op de bedrijfsvoering. Opdrachten blijven binnenkomen en de orderportefeuille is goed gevuld.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018-2019

Activa

  2018 2019
Vaste activa € 71.000 € 70.000
Vlottende activa € 390.000 € 381.000
Overige vlottende activa € 71.000 € 98.000
Totaal € 532.000 € 549.000

Passiva

  2018 2019
Eigen vermogen € 309.000 € 366.000
Langlopende schulden € – € –
Kortlopende schulden € 223.000 € 183.000
Totaal € 532.000 € 549.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 262.000  
Bruto winst € 229.000  
Kosten € 158.000  
Belasting € 14.000
Netto winst € 57.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-90378 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-06-2020 om 11:11
investeerder-63327 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-06-2020 om 11:10
investeerder-179326 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-06-2020 om 11:10
investeerder-38721 heeft € 200 geïnvesteerd.
24-06-2020 om 11:09
investeerder-90761 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-06-2020 om 11:09

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders