31452

SunnyTent

€ 400.000  |  7,5% rente  |  6 maanden  Investeerders: 339
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-12-2018 in 1 uur volgeschreven door 339 investeerders

Samenvatting

Na een eerste, succesvolle en kortlopende (6 maanden, van februari tot en met augustus 2018) crowdfundcampagne wil SunnyTent de investeerders van Collin Crowdfund de mogelijkheid bieden opnieuw te investeren in SunnyTent om de voorraad voor het seizoen 2019 te financieren.

In 2011 kocht Anton Kleemans een opzetzwembad voor zijn kinderen. Helaas bleek 2011 qua weer een slecht zwembadjaar te zijn. Bij hem ontstond daardoor het idee om er een transparante tent overheen te plaatsen. Hij wist immers dat het in een tuinbouwkas vanaf medio april tot medio september vrijwel altijd meer dan 25 graden is. Dankzij de tent wordt het zwemwater zelden koud en ook het schoonmaken (blad, vogelpoep etc.) was door de tent verleden tijd. Maandenlang was Antons zwembad the ‘place to be’ voor zijn kinderen en hun vriendjes en vriendinnetjes. Dat bracht Anton op het idee deze tent onder de merk- en bedrijfsnaam SunnyTent op de markt te brengen. De productie vindt plaats in Bosnië in de fabriek van medeaandeelhouder Ari Verhoeven. Via eigen webshops wordt de SunnyTent inmiddels in bijna heel Europa verkocht. Anton en Ari zijn allebei ervaren ondernemers in verschillende bedrijfstakken en hebben uiteenlopende kwaliteiten die elkaar goed aanvullen.

Seizoen 2018
Het seizoen 2018 pakte anders uit dan verwacht. De oorzaak van dit alles: problemen met de kwaliteit van de tentstokken. Dit leidde tot veel reclamaties van klanten, met alle gevolgen van dien. SunnyTent heeft direct een verkoopstop ingesteld om verdere merkschade te voorkomen en heeft haar klanten het afgelopen najaar voorzien van nieuwe stokken. Vanzelfsprekend heeft dit effect gehad op de financiële resultaten en reserves van de onderneming. De extra kosten zijn volledig opgevangen door de aandeelhouders met achtergestelde leningen van ruim € 400.000,- en het niet uitkeren van hun eigen managementfee.

Het voor 2019 benodigde werkkapitaal, de piekbehoefte bedraagt € 400.000,-, is dan ook niet bestemd voor het oplossen van de stokkenproblematiek van 2018, maar voor het financieren van de verkoopvoorraad voor 2019.
 
Financieringsbehoefte
De leningsaanvraag (seizoenfaciliteit) is bedoeld ter financiering van de voorraad. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 400.000,-. De looptijd is opnieuw 6 maanden met aflossing ineens aan het einde van de looptijd. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert dit bedrijf met een Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteur is SunnyTent B.V. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van SunnyTent B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De leningen van Kleemans Beheer B.V. en AV B.V. ter hoogte van respectievelijk € 292.840,- en € 128.243,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Ter borging van de solvabiliteit van SunnyTent B.V. tekenen Kleemans Beheer B.V. en AV B.V. een vermogens-instandhoudingsverklaring voor SunnyTent B.V. inzake een minimale solvabiliteit van 35%. Deze verklaring houdt in dat de aandeelhouders additioneel risicodragend vermogen in SunnyTent B.V. zullen inbrengen als de solvabiliteit van SunnyTent B.V. 35% of minder bedraagt. Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen tot en met een solvabiliteit van 40%.

Video Pitch

Leendoel

De lening is bedoeld voor de financiering van de seizoenvoorraad.

Ondernemer

Anton Kleemans (50 jaar) wilde, na circa 15 jaar succesvol actief te zijn geweest als zelfstandig ondernemer in de zakelijke dienstverlening, zich storten op totaal iets anders. Met de nodige organisatorische, financiële en marketingkennis en -ervaringen werd de consumentenmarkt het nieuwe werkgebied voor hem. Een eerder opgedaan productidee (een tent over een zwembad) werd nader uitgewerkt. Een nieuwe tent werd uitgevonden die leidde tot het product en het bedrijf SunnyTent. De afgelopen 4 jaar heeft Anton Kleemans (CEO SunnyTent B.V.) bewezen dat zijn productidee en het businessmodel goed zijn. 

Kernkwaliteiten: ondernemerschap, analytisch vermogen, intelligent, drive, commercieel, financieel, sociaal en organisatorisch sterk, perfectionisme / oog voor detail, betrouwbaarheid, openheid, ruime ervaring, empathisch en breed georiënteerd. 

Ari Verhoeven (53 jaar) heeft een aantal jaar geleden Etan Trampolines overgenomen nadat hij 22 jaar actief is geweest in de agrarische sector. Dit bedrijf houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en afzet van trampolines aan grote retailers en detailhandel. In 2014 startte hij hiervoor een eigen productiebedrijf in Bosnië, waar de productiecapaciteit groot / snel op te schalen, kundig en betaalbaar is. Sinds 3 jaar is Ari mede-aandeelhouder en CEO van SunnyTent B.V. In Bosnië worden nu zowel trampolines als SunnyTenten geproduceerd. 

Kernkwaliteiten: brede oriëntatie, sterk in het leggen en benutten van contacten, intelligent, intuïtief sterk, samenwerking zoekend en benuttend, grote lijnen niet uit het oog verliezend, never give up mentaliteit.

Onderneming

Door middel van een landelijke tv-reclamecampagne (met name op NPO 1 en 3), gecombineerd met social-media reclame en free publicity in enkele dagbladen, werd het product in 2015 bekend gemaakt bij het grote publiek in Nederland en Vlaanderen. Hierbij lag de focus op de zwembadtoepassing: altijd warm en schoon zwemwater (zónder energiekosten) en ook nog eens seizoensverlenging. De SunnyTent bleek een schot in de roos; binnen 3 maanden was 80% van de voorraad verkocht en de tevredenheid onder de klanten was groot. Gedreven door het heilige geloof in professionele reclame in combinatie met een goed product waar de markt op zit te wachten, werd gekozen voor afzet via de eigen webshops in vrijwel heel Europa. Inmiddels staat SunnyTent aan de vooravond van alweer haar 5e afzetseizoen.

Doelgroep
De doelgroep voor de SunnyTent bestaat met name uit gezinnen met kinderen tussen 6 en 13 jaar oud. 

Missie
De missie is om de klanten meer en langer plezier te laten beleven van hun zwembad en overige te overkappen zaken, door middel van de transparante tenten van SunnyTent. Daardoor ontstaan er meer buitenspeelmogelijkheden voor kinderen in een tijd van grootschalig smartphone-, tv- en spelcomputergebruik. 

Visie
Realiseren van tevreden gebruikers en ouders van gebruikers. 

Doelstelling
Over 3-5 jaar verkopen we onze tenten in nagenoeg de hele Europese Gemeenschap, de Verenigde Staten en Canada.

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen
Vergelijkbare producten zijn er niet. De sporadisch in omloop zijnde varianten scoren ondermaats op vormgeving, kwaliteit van gebruikte materialen, prijs en/of functionaliteit. Er worden op dit moment ook geen noemenswaardige nieuwe concurrenten verwacht, als gevolg van de scherpe prijsstelling (‘stay out marketing principe’) en de inmiddels door SunnyTent ingenomen sterke positie. 

Unique Selling Points (USP’s): 

  • Uniek product
  • Krachtige prijs/kwaliteitverhouding
  • Sterke klantgerichtheid en daardoor een grote klanttevredenheid

Structuur 
Anton Kleemans en Ari Verhoeven zijn via hun personal holdings Kleemans Beheer B.V. en AV B.V. ieder voor 50% aandeelhouder van SunnyTent B.V.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Voorraad € 400.000,-
Lening via Colin Crowdfund € 400.000,-

Leenbedrag: € 400.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 6 maanden, aflossing in één keer aan het einde van de looptijd

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is SunnyTent B.V. 
  • De lening van € 292.840,- door Kleemans Beheer B.V. wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund. Op de achtergestelde lening mag pas worden afgelost wanneer de solvabiliteit hoger is dan 40%, mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 40%. De rente wordt wel betaald.
  • De lening van € 128.243,- door AV B.V. wordt achtergesteld t.o.v. de lening via Collin Crowdfund. Op de achtergestelde lening mag pas worden afgelost wanneer de solvabiliteit hoger is dan 40%, mits deze aflossing niet leidt tot een solvabiliteit lager dan 40%. De rente wordt wel betaald.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van SunnyTent B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Kleemans Beheer B.V. (Dun & Bradstreet score Laag risico) en AV B.V.(Dun & Bradstreet score Verhoogd risico) geven een Vermogensinstandhoudingsverklaring af inzake een minimale solvabiliteit van 35% (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) met een minimum bedrag van € 320.000,- risicodragend vermogen in SunnyTent B.V. Deze verklaring houdt in dat de aandeelhouders additioneel risicodragend vermogen in SunnyTent B.V. zullen inbrengen als de solvabiliteit van SunnyTent B.V. 35% of minder bedraagt. Deze verklaring heeft op dit moment materiële waarde op basis van de jaarcijfers die wij van beide B.V.’s hebben ontvangen.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van SunnyTent B.V. mogen plaatsvinden zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 40% of lager is. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor SunnyTent B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit en gebaseerd op de gerealiseerde cijfers 2016, 2017 en tussentijdse cijfers tot en met september 2018 alsmede de prognose 2019 inclusief een uitgebreide liquiditeitsprognose. De Collin Credit Score overall komt uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Seizoen 2018 pakte geheel anders uit dan verwacht als gevolg van de problemen met de kwaliteit van de tentstokken. Het verlies en de extra kosten zijn volledig door de aandeelhouders opgevangen, wat veel vertrouwen geeft voor de toekomst. Voor 2018 wordt een netto cashflowoverschot verwacht van € 10.000,- (na de ingebrachte achtergestelde leningen van de aandeelhouders) bij een omzet van bijna € 1.300.000,- (score Matig). Voor 2019 wordt een netto cashflowoverschot verwacht van € 87.000,- en een omzet van ruim € 1.800.000,-. Daarnaast hebben wij een onderbouwde liquiditeitsprognose ontvangen voor het seizoen 2019. Indien deze prognose slechts voor 50% gehaald wordt, is er nog voldoende ruimte om de lening via Collin Crowdfund in juli 2019 geheel af te lossen. Aangezien de prognose nog gerealiseerd moet worden en de aandeelhouders het verlies in 2018 zelf volledig hebben opgevangen, hebben wij de score van de rentabiliteit vastgesteld op Voldoende.

Solvabiliteit
Dankzij de achterstelling van de leningen van de aandeelhouders zal de geprognosticeerde solvabiliteit per ultimo 2018 uitkomen op ruim 36% bij een balanstotaal van € 923.000,-. Wij hebben de score voor de Solvabiliteit vastgesteld op Ruim voldoende.

Liquiditeit
De geprognosticeerde current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) per ultimo 2018 komt uit op 3,2. Omdat een groot deel van de activa voorraad betreft, hebben wij de score voor de Liquiditeit voorzichtigheidshalve naar beneden vastgesteld op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-35154 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-12-2018 om 11:04
investeerder-40005 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
21-12-2018 om 11:04
investeerder-24234 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-12-2018 om 11:04
investeerder-33066 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-12-2018 om 11:04
investeerder-29275 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-12-2018 om 11:04

Ondernemer

Ari Verhoeven en Anton Kleemans

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas