35920

SUUS Groen en Bloem

€ 50.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 100
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-03-2020 in 1 uur volgeschreven door 100 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam SUUS Groen en Bloem Sector Detailhandel
Rechtsvorm Vennootschap onder firma Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 28-11-2019

Leendoel

Bea Kokje en dochter Suzanne willen een overname van een bloemenwinkel realiseren. Beide onderneemsters hebben al een aantal jaren ervaring binnen de bloemenbranche. Om de overname te realiseren zijn ze op zoek naar startkapitaal. Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 6,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing € 5.000
Inventaris € 25.000
Beginvoorraad € 35.000
Totaal € 65.000
Eigen middelen € 15.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren voor de financiering zijn B.F. Kokje – Spaargaren en S.B. Kokje handelend onder de naam Suzanne en Bea Kokje. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Suzanne en Bea Kokje worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het woonhuis aan de Wulpstraat 29 te Maurik verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 98.000,- en openstaande schuld van € 98.000,- . De WOZ waarde per 01-01-2019 is € 215.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Suzanne en Bea Kokje is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Suzanne en Bea Kokje. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De winst- en verliesrekening is gebaseerd op basis van de jaarcijfers 2017 en 2018 van de bloemenwinkel welke Suzanne en Bea Kokje overnemen.

Jaarcijfers

Begin balans overzicht

Activa

  2020
Vaste activa € 30.000
Vlottende activa € 35.000
Overige vlottende activa € –
Totaal € 65.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 15.000
Langlopende schulden € 50.000
Kortlopende schulden € –
Totaal € –

Winst- en verliesrekening prognose 1e jaar

Omzet € 323.000  
Bruto winst € 148.000  
Kosten € 102.000  
Resultaat € 46.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-33756 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-03-2020 om 11:15
investeerder-35998 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-03-2020 om 11:15
investeerder-109439 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-03-2020 om 11:14
investeerder-9429 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-03-2020 om 11:14
investeerder-116679 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-03-2020 om 11:14

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders