31526

T.O.M. B.V.

€ 1.200.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 799
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

63 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 9-01-2019 in 9 uur volgeschreven door 799 investeerders

Samenvatting

De totale financieringsaanvraag bedraagt €1.500.000,- met een ondergrens van € 1.000.000,-. Collin Crowdfund en zusterplatform Knab Crowdfunding hebben een samenwerkingsovereenkomst. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet. De financieringsaanvraag zal initieel opengezet worden met € 1.200.000,- bij Collin Crowdfund en bij zusterplatform Knab Crowdfunding voor € 300.000,-. Om de gehele fundingcapaciteit van beide platformen zo goed mogelijk te benutten creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren. 

De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen gelden eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund.

Tom Omnichannel Management, kortweg T.O.M. is een winstgevend en snelgroeiend online en internationaal warenhuis in de vrijetijdssector voor B2B, B2C en Retail welke is opgericht in 2005. Men is actief met de verkoop van een viertal productgroepen: fietsen en accessoires, speelgoed, sport- en outdoorartikelen en overige producten zoals casual kleding, brilmode, boeken.

T.O.M. wordt bestuurd vanuit een omnichannel filosofie. Dit houdt in dat alle mogelijke offline en online kanalen elkaar versterken en ondersteunen. T.O.M. onderscheidt zich door een veel breder eigen productenassortiment vergeleken met andere bekende online warenhuizen. T.O.M. heeft tevens een eigen merk genaamd “AMIGO”. Onder dit merk ontwerpt en produceert men onder andere een unieke collectie kinderfietsen, accessoires en binnen- en buitenbanden in alle inchmaten. Men heeft momenteel meer dan 150 personeelsleden in dienst en levert in meer dan 27 landen. T.O.M. heeft samenwerkingsverbanden met onder andere Bol.com en Amazon en is inmiddels de op één na grootste klant van DHL in Nederland. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 1.500.000,- met een ondergrens van € 1.000.000,-. Via zusterplatform Knab Crowdfunding wordt er een financiering gevraagd van € 300.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.200.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn T.O.M. B.V. en T.O.M. Invest B.V. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 750.000,- verkregen op het bedrijfsmatig onroerend goed. Deze is op dit moment grotendeels materieel, gebaseerd op een recent taxatierapport. T.O.M. Holding B.V. en Rievis Investment B.V. geven een gezamenlijke zakelijke borgstelling af ter hoogte van € 500.000,- welke momenteel materieel is. Tevens zal de inventaris en voorraad van zowel T.O.M. B.V. als T.O.M. Invest B.V. in tweede c.q. derde verband worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding.

Leendoel

T.O.M. heeft extra groeikapitaal nodig om de uitbreiding van haar voorraad te financieren. Door de sterke omzetgroei is ook haar voorraadpositie gestegen.

Ondernemer

Tom te Riele (36 jaar) is CEO van T.O.M. B.V. In het verleden heeft Tom de HBO opleiding Accountmanagement behaald. Tevens heeft Tom gedurende zijn werkzaamheden voor T.O.M. verschillende masters behaald waaronder doch niet uitsluitend: Financieel management, Operationeel management en Strategisch management. Tom is te beschrijven als zakelijk, maar ook sociaal betrokken. Tom is namelijk in 2016, 2017 en 2018 benoemd tot ambassadeur van Brabants Besten. De ambassadeurs van Brabants Besten blinken uit in de manier waarop zij hun medewerkers op vernieuwende wijze inzetten en de potentie van de Brabantse bevolking te benutten. In het verleden heeft Tom als Accountmanager gewerkt bij Michelin Nederland B.V. voordat hij samen met zijn vader T.O.M. heeft opgezet. 

Ron te Riele (62 jaar) is de inkoop directeur (COP) van T.O.M. B.V. In het verleden heeft Ron MDS (middelbare detailhandel school) gehaald en diverse marketing en managementcursussen op hbo-niveau. Ron is verantwoordelijk voor het assortiment en fungeert daarnaast als adviseur/coach van zijn zoon Tom. Ron is voornamelijk actief geweest in de fietsenbranche voorafgaande het oprichten van T.O.M. B.V. Daarnaast heeft Ron in het verleden al eens een onderneming opgericht genaamd Biretco, welke een aantal jaren later is verkocht aan een investeringsmaatschappij. 

Onderneming

Historie
T.O.M. B.V. (www.tom-bv.com/over-tom/) is in 2005 opgericht door Tom en Ron te Riele. Men is begonnen met een fysieke fietsenwinkel genaamd Giga-Bikes gelegen te Tilburg. In 2009 is de eerste webwinkel gestart genaamd “Internet-Bikes”. In de loop der jaren is deze uitgebreid naar speelgoed, sport- en outdoor artikelen en overige producten zoals casual kleding, brilmode, boeken, enz. In 2013/2014 is T.O.M. een partnership aangegaan met Bol.com en Amazon. In 2018 is Giga-Bikes uitgeroepen als “Tweewielerwinkel van het jaar 2018” en heeft T.O.M. een eigen merk geïntroduceerd genaamd AMIGO.

USP’s
T.O.M. beschikt over twee eigen distributiecentra met een voorraadhoudend longtail-assortiment. Dat betekent dat al deze producten daadwerkelijk op voorraad liggen in de distributiecentra, waardoor T.O.M. geen nee hoeft te verkopen. Ook stelt het T.O.M. in staat om hierdoor een snelle levertijd te realiseren. Door zich te focussen op diverse markten kan men een longtail-assortiment samenstellen en voldoen aan de vraag naar zeer specifieke merken en productsoorten. T.O.M. beschikt per december 2018 over een voorraad van circa 113.000 unieke producten, wat er tevens voor zorgt dat men bestellingen binnen één werkdag aan de klant kan leveren.

Binnen T.O.M. vormt automatisering een grote rol. Dankzij de eigen automatisering en development afdeling binnen de bedrijfsvoering kan T.O.M. effectief en efficiënt te werk gaan en snel schakelen met leveranciers en klanten. 

T.O.M. beschikt over een groot aantal coöperatieve partners. In maar liefst 27 landen wordt het assortiment aangeboden middels gerenommeerde gratis online marktplaatsen. Daarnaast is T.O.M. partner van onder andere Bol.com, Amazon, Marktplaats, Blokker, Cdiscount, Fnac Wupti en Coolshop.com. De combinatie van de eigen websites en de coöperatieve partners leidt tot een bereik van vele miljoenen potentiële klanten per dag.

Productsegmenten
Zoals al aangegeven is de verscheidenheid aan producten divers. Onderstaand een overzicht van de reeds actieve productsegmenten:

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Voorraad private label (extra) € 1.000.000,-
Voorraad regulier (extra) € 500.000,-
Totaal € 1.500.000,-*
Lening Knab Crowdfunding € 300.000,-
Lening Collin Crowdfund € 1.200.000,-

*met een ondergrens van € 1.000.000,-. Wanneer het totale bedrag niet wordt gefund, gaat het groeitempo van T.O.M. omlaag. 

Leenbedrag: € 1.200.000,- 
Rente: 7%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

T.O.M. heeft momenteel een openstaande lening lopen bij ABN AMRO van circa € 2.830.000,- en een kredietfaciliteit van € 3.500.000,-. ABN AMRO heeft daarbij de volgende zekerheden: 

 • Een bankhypotheek in eerste verband van € 3.000.000,- plus 40% rente en kosten op Rootven 16, 18-20 5531MB te Bladel
 • Pandrecht in eerste verband op de voorraden, hierop kan de kredietlimiet aangepast worden.
 • Pandrecht in eerste verband op de vorderingen
 • Pandrecht in eerste verband op het intellectueel eigendom
 • Pandrecht in tweede verband op de bedrijfsinventaris, achter ABN AMRO Asset Based Finance N.V.
 • Pandrecht op de goederen omschreven in artikel 24 van de Algemene Bankvoorwaarden
 • Pandrecht op de vorderingen door regres en subrogatie als gevolg van de hoofdelijke verbondenheid zoals omschreven in artikel 12.3 van de ABK
 • Hoofdelijke verbondenheid van T.O.M. Holding B.V. en Rievis Investment B.V.
 • Hoofdelijke verbondenheid van T.O.M. B.V.
 • Vanaf 31 december 2019 dient het garantievermogen minimaal 25% van het gecorrigeerde balanstotaal te bedragen, conform de voorwaarden van de leningovereenkomst met ABN AMRO. Er mag alleen winst uitkeren indien het garantievermogen groter is en groter blijft dan 25% van het gecorrigeerde balanstotaal. Indien ABN AMRO besluit om deze voorwaarde te wijzigen zal Collin Crowdfund hierin meebewegen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn T.O.M. B.V. en T.O.M. Invest B.V. 
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 750.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan de Rootven 16, 18-20 5531MB te Bladel verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 3.000.000,-. Marktwaarde op basis van een taxatierapport uit september 2018 is € 3.600.000,- derhalve is de hypothecaire inschrijving op dit moment grotendeels materieel.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van T.O.M. B.V. en T.O.M. Invest B.V. wordt verpand in tweede danwel derde verband aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • T.O.M. Holding B.V. en Rievis Investment B.V. geven een gezamenlijke zakelijke borgstelling af van € 500.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor T.O.M. B.V. is Laag risico. De kwalificatie van T.O.M. Invest B.V. is minimaal risico.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op de volgende geconsolideerde gegevens: definitieve jaarcijfers van 2017, tussentijdse jaarcijfers tot en met september 2018 en de prognoses voor 2018 en 2019. De overall Collin Credit Score bedraagt Ruim voldoende.

Rentabiliteit
In 2016 is er een geconsolideerde omzet gerealiseerd van circa € 7.000.000,-. De omzet is in 2017 explosief gegroeid naar circa € 11.000.000,- met een genormaliseerde cashflow van circa € 880.000,-. Deze zal naar verwachting in 2018 naar circa € 20.000.000 doorgroeien met een genormaliseerde cashflow van € 1.100.000,-. In 2019 zal de omzet volgens prognose groeien naar circa € 34.000.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 1.500.000,-. Wij beoordelen de rentabiliteit op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De aandeelhouders hebben in 2018 een voor een bedrag van € 1.380.542 leningen omgezet in eigen vermogen (agio). Mede hierdoor bedraagt per ultimo 2018 de geprognosticeerde solvabiliteit 35% op een balanstotaal van circa € 15.500.000,-. Voor eind 2019 is, rekening houdende met een te verwachten winstgroei, de verwachting dat het eigen vermogen verder zal gaan groeien naar circa € 6.300.000,-. De solvabiliteit zal procentueel lichtelijk dalen naar 28% vanwege de stijging van het balanstotaal. Wij beoordelen de Solvabiliteit op Ruim voldoende.

Liquiditeit
In 2017 bedraagt de current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) 1,74 welke naar verwachting in 2018 zal dalen naar 1,3 en in 2019 naar 1,4 vanwege een stijging in kort vreemd vermogen. Hierdoor beoordelen wij de liquiditeit op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-13080 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-01-2019 om 19:46
investeerder-32964 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-01-2019 om 19:44
investeerder-64419 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-01-2019 om 19:37
investeerder-13847 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-01-2019 om 19:29
investeerder-7906 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-01-2019 om 19:24

Reacties

Investeerder – 22301
09-01-2019 12:12
Hoe zit het met de boetes die de ACM heeft opgelegd aan TOM?

Collin Crowdfund
09-01-2019 12:18
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.

T.O.M. B.V. herkent zich niet in hetgeen ACM hen heeft opgelegd. Zij hebben op www.tom-bv.com/nieuws uitgebreid hun reactie uiteengezet. De boete is inmiddels gehalveerd en zij verwachten in februari 2019 een positieve uitspraak. Dat zou betekenen dat de boete volledig van tafel gaat. De boete is in 2017 reeds betaald dus heeft geen financiële impact meer op T.O.M. B.V.
Verder verwijzen zij graag naar hun uitstekende onafhankelijke klanttevredenheidsscore van Trusted Shops wat een goed beeld geeft hoe T.O.M. B.V. zich focust op klanttevredenheid.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Investeerder – 22301
09-01-2019 13:03
Op de genoemde website is geen reactie te vinden.

Collin Crowdfund
09-01-2019 13:07
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.

Wanneer u op de genoemde pagina zoekt op ACM, kunt u het artikel met de reactie vinden. Hierbij voeg ik ook de link van het artikel: https://www.tom-bv.com/acm/#more-940

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Ondernemer

Tom te Riele

Crowdfund Coach


Diederick Horsten