47145

Non publieke funding

€ 250.000  |  9,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 259
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-03-2024 in 2 uur volgeschreven door 259 investeerders

Samenvatting

Deze lening betreft een non-publieke funding. Vandaar dat u deze pitch niet op de website van Collin kunt terugvinden. De lening wordt bij een select aantal investeerders kenbaar gemaakt. Deze pitch wordt dan ook in strikt vertrouwen met u gedeeld en het is niet toegestaan deze te delen met derden.

Taal Holding B.V. en haar werkmaatschappijen hebben als activiteit het vervoeren van vrachten, pakketten of documenten naar elke plaats in Nederland en in Europa. 

Eigenaar Michel Taal wil werkkapitaal verkrijgen dat benodigd is als overbrugging voor het tijdelijk aantrekken van extra liquiditeit door een tegenvallend jaar 2023. 
De jaren hiervoor zijn er goede resultaten behaald en dit wordt ook voor 2024 weer verwacht.

Er wordt een financiering gevraagd met als zekerheid een gezamenlijke borgstelling afgegeven door Michel Taal en zijn partner Mirjam Taal-Hulsbergen. Deze borgstelling is op dit materieel van aard op basis van overwaarde op de privéwoning, alsmede op de vastgoedportefeuille. Ook wordt er een negatieve hypotheekverklaring afgegeven op het verhuurd onroerend goed.

De financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,-. De gezamenlijke overwaarde op het vastgoed in privé (inclusief eigen woonhuis) bedraagt € 653.670,23.  

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 36 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 100.000,-. De rente bedraagt 9,0% per jaar gedurende de gehele looptijd.
Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De gestelde zekerheden en voorwaarden zijn:

 • De geldnemers zijn Taal Holding B.V., Mila Rental B.V. en Mila Transport B.V. 
 • De heer M. Taal en zijn partner M. Taal-Hulsbergen geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op de eigen woning in privé, alsmede de overwaarde op het verhuurde onroerend goed.
 • De heer M. Taal geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het appartement met als adres: Acaciastraat 14 en 14 a, 4814 HH te Breda, kadastraal bekend als sectie E complexaanduiding 8916 appartementsindex 3 en 4 te Breda. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het appartement mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een waarde van € 525.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 16-11-2022 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 341.900,- en een openstaande schuld van € 339.445,- per d.d. 05-03-2024. 
 • De heer M. Taal geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het appartement met als adres: Erasmusplein 10 B, 4834 AD te Breda, kadastraal bekend als sectie I complexaanduiding 9627 appartementsindex 4 te Ginneken. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het appartement mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een waarde van € 375.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 10-06-2022 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 240.000,- en een openstaande schuld van € 240.000,- per d.d. 05-03-2024. 
 • De heer M. Taal en mevrouw M. Taal-Hulsbergen geven een negatieve hypotheekverklaring af op de woning met als adres: Oosterhoutseweg 27, 4847 TA te Teteringen, kadastraal bekend als sectie C nummer 859 te Teteringen. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de woning mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een waarde van € 290.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 01-11-2022 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 186.000,- en een openstaande schuld van € 184.140,- per d.d. 05-03-2024. 
 • De heer M. Taal en mevrouw M. Taal-Hulsbergen geven een negatieve hypotheekverklaring af op het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres: Gilzeweg 17, 4854 SE te Bavel, kadastraal bekend als sectie M nummer 1162 te Nieuw-Ginneken. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het onroerend goed mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed is in 2022 aangekocht voor € 1.900.000,- en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.900.000,- en een openstaande schuld van € 1.821.624,- per d.d. 05-03-2024.
 • Bij verkoop van onderstaand onroerend goed wordt er afgelost op de lening. Bij de vervroegde aflossing wordt er een maand vergoedingsrente voldaan:
  • Acaciastraat 14 en 14 a, 4814 HH te Breda dient € 100.000,- afgelost te worden
  • Erasmusplein 10 B, 4834 AD te Breda dient € 60.000,- afgelost te worden
  • Oosterhoutseweg 27, 4847 TA te Teteringen dient € 90.000,- afgelost te worden
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om eenmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

Het doel van de lening is het verkrijgen van werkkapitaal, dat benodigd is als overbrugging voor het tijdelijk aantrekken van extra liquiditeit door een tegenvallend 2023.

Ondernemer

Michel Taal (1983) is eigenaar van diverse entiteiten en heeft sinds 8 jaar zijn eigen transportbedrijf Mila Transport B.V.

Naast het transportbedrijf bezitten Michel en zijn partner drie verhuurde woningen. Verder is het pand waarin het transportbedrijf gevestigd is ook in eigendom en gedeeltelijk verhuurd. 

De drie verhuurde panden zijn in 2004 en 2022 aangekocht. Het bedrijfspand is tevens in 2022 aangekocht.
De gezamenlijke overwaarde op het vastgoed in privé (inclusief eigen woonhuis) bedraagt € 653.670,23. 

Onderneming

Taal Holding B.V. is de holdingmaatschappij van Michel en opgericht in maart 2017. Mila Transport B.V. en Mila Rental B.V. zijn de werkmaatschappijen die voor 100% in eigendom zijn van Taal Holding B.V.

De werkmaatschappijen hebben als activiteit het vervoeren van vrachten, pakketten of documenten naar elke plaats in Nederland en in Europa.

Wat 8 jaar geleden begon als een onderneming met één busje is uitgegroeid naar een bedrijf wat inmiddels 20 diverse auto’s op de weg heeft en een personeelsbestand van circa 30 medewerkers heeft.

Op basis van de geconsolideerde jaarcijfers 2021 en 2022 laat Taal Holding B.V. mooie winsten zien. In 2023 zijn er echter veel kosten gemaakt, onder andere door onderhoud aan het pand. Tevens zijn er advocaatkosten gemaakt in verband met de herbestemming van locatie Mila Transport B.V. Verder is in 2023 het personeel technisch voorgesorteerd op een overname van een ander transportbedrijf, echter is dit na maanden van onderhandeling helaas niet doorgegaan. Dit heeft ervoor gezorgd dat 2023 een negatief resultaat laat zien. Michel wil nu extra werkkapitaal verkrijgen zodat de onderneming weer kan toewerken naar positieve resultaten, zoals dat in de voorgaande jaren ook is gerealiseerd.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 250.000,-
Totale investering € 250.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 9,0%
Looptijd: 36 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 100.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Taal Holding B.V., Mila Rental B.V. en Mila Transport B.V. is Laag Risico. Voor deze aanvraag hanteren we de dan ook de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op de geconsolideerde jaarcijfers op het niveau van Taal Holding B.V. van 2021, 2022 en concept 2023, alsmede de geconsolideerde prognosecijfers voor 2024. Bij de beoordeling is ook de overwaarde op het onroerend goed in privé meegenomen. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Afloscapaciteit 
Op basis van de geconsolideerde jaarcijfers 2021 en 2022 laat Taal Holding B.V. netto winsten zien van 
€ 313.000 respectievelijk € 452.000,-. In 2023 zijn er veel kosten gemaakt door onderhoud aan het bedrijfspand. Tevens zijn er advocaatkosten gemaakt in verband met de herbestemming van locatie Mila Transport B.V. Verder is in 2023 het personeel technisch voorgesorteerd op een overname van een ander transportbedrijf, echter is dit na maanden van onderhandeling helaas niet doorgegaan. Hierdoor laat 2023 een resultaat zien van -/- € 176.000,-. Op basis van de aangeleverde geconsolideerde prognosecijfers van 2024 blijkt dat er een omzet verwacht wordt van € 3.000.000,- en een netto winst van € 160.000,-. Het verwachte netto cashflowoverschot na aflossingsverplichtingen bedraagt € 54.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
De balans per 31-12-2023 kent een eigen vermogen van € 952.000,- op een balanstotaal van € 2.185.000,-. De solvabiliteit bedraagt daarmee 44%. Inclusief de Collin lening van Collin bedraagt de solvabiliteit 39%. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn Taal Holding B.V., Mila Rental B.V. en Mila Transport B.V. 
 • De heer M. Taal en zijn partner M. Taal-Hulsbergen geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op de eigen woning in privé, alsmede de overwaarde op het verhuurde onroerend goed.
 • De heer M. Taal geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het appartement met als adres: Acaciastraat 14 en 14 a, 4814 HH te Breda, kadastraal bekend als sectie E complexaanduiding 8916 appartementsindex 3 en 4 te Breda. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het appartement mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een waarde van € 525.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 16-11-2022 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 341.900,- en een openstaande schuld van € 339.445,- per d.d. 05-03-2024. 
 • De heer M. Taal geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het appartement met als adres: Erasmusplein 10 B, 4834 AD te Breda, kadastraal bekend als sectie I complexaanduiding 9627 appartementsindex 4 te Ginneken. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het appartement mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een waarde van € 375.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 10-06-2022 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 240.000,- en een openstaande schuld van € 240.000,- per d.d. 05-03-2024. 
 • De heer M. Taal en mevrouw M. Taal-Hulsbergen geven een negatieve hypotheekverklaring af op de woning met als adres: Oosterhoutseweg 27, 4847 TA te Teteringen, kadastraal bekend als sectie C nummer 859 te Teteringen. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de woning mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed kent een waarde van € 290.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 01-11-2022 en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 186.000,- en een openstaande schuld van € 184.140,- per d.d. 05-03-2024. 
 • De heer M. Taal en mevrouw M. Taal-Hulsbergen geven een negatieve hypotheekverklaring af op het bedrijfsmatig onroerend goed met als adres: Gilzeweg 17, 4854 SE te Bavel, kadastraal bekend als sectie M nummer 1162 te Nieuw-Ginneken. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het onroerend goed mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Het onroerend goed is in 2022 aangekocht voor € 1.900.000,- en is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 1.900.000,- en een openstaande schuld van € 1.821.624,- per d.d. 05-03-2024.
 • Bij verkoop van onderstaand onroerend goed wordt er afgelost op de lening. Bij de vervroegde aflossing wordt er een maand vergoedingsrente voldaan:
  • Acaciastraat 14 en 14 a, 4814 HH te Breda dient € 100.000,- afgelost te worden
  • Erasmusplein 10 B, 4834 AD te Breda dient € 60.000,- afgelost te worden
  • Oosterhoutseweg 27, 4847 TA te Teteringen dient € 90.000,- afgelost te worden
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om eenmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel de borgstelling als de negatieve hypotheekverklaringen kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
20-03-2024 om 11:31
investeerder-137949 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
20-03-2024 om 11:29
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
20-03-2024 om 11:29
investeerder-380460 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-03-2024 om 11:29
investeerder-5689 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-03-2024 om 11:27

Ondernemer

Crowdfund Coach


Juliët Postma