27016

Take A Seat Please

€ 65.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 91
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-07-2017 in 1 uur volgeschreven door 91 investeerders

Samenvatting

Voor een goed beeld van het verhaal van de onderneming Take A Seat Please B.V. verwijzen wij u graag naar de bijgesloten videopitch.

Take A Seat Please B.V. is een onderneming die actief is in het ontwerpen, produceren en distribueren van design eetkamerstoelen. De stoelen (gestoffeerd of ongestoffeerd) zijn geproduceerd van powder coated staal en geschikt voor zowel binnen als buiten. De uitstraling van de stoelen is luchtig met een comfortabele zithouding. Op dit moment zijn er vier verschillende modellen die onlangs gepresenteerd zijn op de Vakbeurs Woonindustrie 2017 te Nieuwegein. Hier zijn de stoelen positief ontvangen door zowel consumenten, dealers, collega-fabrikanten als de projectmarkt. De onderneming is onlangs opgestart door Hugo van Vlokhoven (57 jaar) en wordt geëxploiteerd in een B.V.-structuur. De investeringen ten behoeve van de opstart zijn door de onderneming zelf gefinancierd. Inmiddels is de eerste order binnen en zijn er meerdere toezeggingen gedaan, waarvoor dan ook een eerste voorraad aangekocht dient te worden. Voor deze aankoop, alsmede de inrichting van een showroom, wordt financiering gevraagd.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 65.000,-. De looptijd is 48 maanden, waarvan de eerste 4 maanden aflossingsvrij, en daarna lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet geeft voor dit bedrijf een Verhoogd risico aan. De Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteur voor de financiering is Take A Seat Please B.V. De ondernemer geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 65.000,-. welke op dit moment van morele waarde is. Daarnaast worden de huidige en toekomstige voorraad en inventaris van de onderneming verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Tenslotte is er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten voor een bedrag van € 90.000,- op het leven van de ondernemer. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 

Video Pitch

Leendoel

De financiering is benodigd om de eerste voorraden te kunnen bestellen die een levertijd hebben van 3 à 4 maanden, waarvan de eerste toezeggingen inmiddels binnen zijn. Daarnaast gaat men een uitgebreid marketingconcept uitrollen met onder andere een website. Tenslotte gaat men de inrichting verzorgen van de showroom in de Woonindustrie te Nieuwegein.

Ondernemer

Hugo van Vlokhoven (57 jaar) heeft de laatste 5 jaar gewerkt als directeur van Montis B.V. Dit is een modern meubelmerk en actief als ontwerper en producent van design stoelen. Bij Montis heeft Hugo verschillende facetten van het bedrijf doorlopen. Mede door deze ervaring kan Hugo buigen op bewezen trackrecord in de meubelbranche. Hugo heeft een duidelijk beeld gekregen van de markt waardoor hij weet hoe je tot succesvolle verkoop komt. Voor zijn periode bij Montis heeft hij onder andere 10 jaar ervaring opgedaan als productiemanager bij ACER en Lips Textielservice. Hugo is te omschrijven als een intelligente, gedreven en analytische people manager. Bij de bedrijven waarbij hij als manager heeft gewerkt heeft Hugo meer productiviteit per medewerker weten te realiseren, terwijl gelijktijdig de arbeidsvreugde groter werd. Hugo zal zich vooral bezighouden met verkoop en de dagelijkse gang van zaken.

Lars Snellaars (37 jaar) is de huisontwerper van Take A Seat Please en is de rechterhand van Hugo. Hij is een opkomend topontwerper die vanwege zijn succesvolle concepten op dit moment door vele topmerken erkend wordt. Lars wil dat het door hem ontworpen product aanslaat. Dit blijkt mede uit het feit dat hij in het 1ste jaar geen kosten doorberekent. Pas nadat het product aan is geslagen zal hij als art director een fee in rekening brengen. 

Onderneming

Take A Seat Please B.V. ontwerpt, produceert en distribueert designmeubelen. Specialisatie ligt daarbij op zelf ontwikkelde eetkamerstoelen voor zowel binnen als buiten. Kenmerk is de luchtige en simpele uitstraling van de stoelen met veel zitcomfort. De missie van het bedrijf is om een bekend meubelmerk te worden, gespecialiseerd in eetkamerstoelen met een unieke uitstraling. Hiervoor is men momenteel bezig om een groot dealernetwerk op te zetten en te bezoeken. Inmiddels is de eerste order van 70 stoelen binnen, inclusief een vervolgorder voor volgend jaar. Ook zijn er meerdere toezeggingen gedaan. Ook de eerste projectinrichters en architecten hebben verregaande interesse getoond. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de website waar nu al enkele modellen op getoond worden. Het is de bedoeling dat er zo snel mogelijk via de webshop bestellingen geplaatst kunnen worden. De doelstelling is om binnen 5 jaar een serieuze marktpartij te zijn in Nederland, België, Duitsland, Scandinavië, Zwitserland en Oostenrijk.

Onderscheidend vermogen
Het onderscheidend vermogen in de markt is een stoel met een uniek design voor een lage prijs. Het design van Take A Seat Please behoort tot het hogere segment en is ontworpen op basis van het principe less is more. De stoelen zijn stapelbaar en zijn geschikt voor zowel binnen als buiten. De prijs behoort echter tot het middensegment. Er is sprake van een eenduidig prijsbeleid met 1 vaste prijs voor een gestoffeerde stoel en 1 vaste prijs voor een ongestoffeerde stoel. 

Productie
De productie van de stoelen vindt plaats in India via het agentschap “Something Else India” bij drie fabrikanten. Men is constant in gesprek met het agentschap en de fabrikanten om de noodzakelijke kwaliteit te kunnen waarborgen. Men zal minimaal twee keer per jaar de fabrieken bezoeken. De hoezen van de gestoffeerde modellen worden in Tilburg gemaakt.

De doelgroep van de onderneming is het jonge gezin in de leeftijd tussen de 30 en 40 jaar, met gevoel voor stijl en design en die uiting willen geven aan hun identiteit. De doelgroep verdient minimaal 1 tot 2 x modaal.

Structuur
De onderneming wordt sinds 5 juli 2017 geëxploiteerd in een B.V.-constructie. Daarvoor werd de onderneming geëxploiteerd in een eenmanszaak van Hugo. 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Ontwikkeling concept in afgelopen jaar € 70.000,-.
Voorraad stoelen € 40.000,-
Marketing en doorontwikkelen webshop € 10.000,-
Werkkapitaal € 15.000,-
Totale investeringsbehoefte € 135.000,-
Aandeelhouders € 70.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 65.000,-

Leenbedrag: € 65.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 48 maanden, waarvan de eerste 4 maanden aflossingsvrij en daarna lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden
  • De debiteur is Take A Seat Please B.V.
  • De heer H.W.B. van Vlokhoven geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 65.000,- Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • De huidige en toekomstige inventaris en voorraad van Take A Seat Please B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er is een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer H.W.B. van Vlokhoven ter hoogte van € 90.000,- met een looptijd van 12 jaar. De verzekering zal worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft een Verhoogd risico aan voor de Take A Seat Please B.V., mede omdat de B.V. pas onlangs is opgericht. De eenmanszaak, waarin de activiteiten voorheen werden geëxploiteerd kent een Laag risico. Voor deze aanvragen hanteren wij de kwalificatie Verhoogd risico. 
 
Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is mede gebaseerd op een businessplan, een rentabiliteitsprognoses over de eerste 3 jaren en een liquiditeitsprognose. De overall Collin Credit Score is Voldoende.
 
Rentabiliteit
De prognose is gebaseerd op een minimaal te verwachten afzet op basis van getoonde interesse na diverse gesprekken met potentiële afnemers (Nederlandse dealers). De prognose is behoudend opgesteld en gaat uit van een aanloopperiode van 1,5 jaar. Deze periode staat in het teken van alle potentiële dealers bezoeken en het verkrijgen van orders. In jaar 1 komt de verkoop wat later op gang, rekening houdende met een leveringstijd van 4 maanden voor de eerste voorraad. Er wordt een omzet verwacht van € 264.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 3.000,-. Hierdoor ontstaat er in jaar 1 een verwacht netto cashflow tekort van € 11.000,-. Dit aanloopverlies is opgenomen in het investerings- en financieringsplan. In jaar 2 is er sprake van een genormaliseerde exploitatie met een verwachte omzet van € 409.000,-. De verwachte genormaliseerde cashflow komt uit op € 27.000,-. Wat naar verwachting resteert is een beperkt netto cashflow overschot van € 1.000,-, wat mede wordt veroorzaakt omdat er in de prognose wordt uitgegaan van een aanloopperiode van in totaal 1,5 jaar. In jaar 3 bedraagt de verwachte omzet ruim € 1 miljoen met een genormaliseerde cashflow van € 119.000,- en een netto cashflow overschot van € 101.000,-. Wij beoordelen de Rentabiliteit als Voldoende.
 
Solvabiliteit
De solvabiliteit op de openingsbalans van Take A Seat Please B.V. bedraagt 40% op een balanstotaal van € 109.000,-. In de eerste 1,5 jaar zal het eigen vermogen naar verwachting iets dalen door de geprognosticeerde aanloopperiode. Vervolgens zal het eigen vermogen aansterken naar een solvabiliteit per ultimo jaar 2 van ruim 50% op een balanstotaal van € 114.000,-. Wij beoordelen de Solvabiliteit voorzichtigheidshalve op Ruim voldoende.
 
Liquiditeit
Doordat in het financieringsplan is opgenomen het overbruggen van de aanloopperiode van 1,5 jaar is de Liquiditeit in de eerste 3 jaren van een Voldoende niveau. De current ratio (verhouding vlottend actief versus vlottend passief) op de openingsbalans komt uit op 8,6. Ook de jaren erna zijn de liquiditeiten van een voldoende niveau om aan kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen. Wij beoordelen de Liquiditeit op Voldoende.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Iedere investeerder krijgt 30% korting op zijn aankopen gedurende de gehele looptijd van de financiering. De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-38247 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-07-2017 om 10:08
investeerder-5048 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-07-2017 om 10:08
investeerder-38222 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-07-2017 om 10:08
investeerder-38988 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-07-2017 om 10:08
investeerder-30045 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-07-2017 om 10:08

Ondernemer
Lars Snellaars
Hugo van Vlokhoven

Crowdfund Coach


Jeroen Poort