22491

TalentBoostAcademy

€ 150.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 147
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 16-03-2016 in 1 uur volgeschreven door 147 investeerders

Samenvatting

TalentBoostAcademy B.V. is hét platform voor het managen en ontwikkelen van talent. Met TalentBoostAcademy bouwt ieder talent een eigen talentprofiel op, blijft ieder talent duurzaam inzetbaar en zet elke organisatie talentmanagement professioneel op de kaart. TalentBoostAcademy heeft een talentmanagementsysteem ontwikkeld voor zelfstandigen en medewerkers van bedrijven: het TalentBoard. Dit is een online omgeving waar voor ieder Talent op ieder moment de actuele status van zijn of haar ontwikkeling zichtbaar is. Ontwikkelingen kunnen worden gepland en de voortgang gemeten. 

Inschrijven in het TalentBoard is gratis voor Talenten. Zij krijgen daarvoor de TalentCheck (een drietal assessments om hun talenten in kaart te brengen), hun eigen TalentBoard en toegang tot de bij TalentBoostAcademy aangesloten trainers en coaches. Zij staan klaar om Talenten te trainen, te coachen en te begeleiden bij hun groei. De training en coaching die TalentBoostAcademy aanbiedt, hebben altijd betrekking op mensvaardigheden en competenties die mensen nodig hebben om hun functie goed uit te kunnen voeren.

Het verdienmodel van TalentBoostAcademy zit in: 

 • Een percentage van de door Talenten aangekochte training en coaching. Aankopen kunnen zowel door Talenten zelf betaald worden als door hun werkgever of begeleiders naar werk vanuit trainingsbudgetten en arbeidsmarktbudgetten.
 • Een jaarlijks inschrijfbedrag dat trainers en coaches betalen voor gebruik van het TalentBoard en de daarbij horende faciliteiten.
 • Een bijdrage van bedrijven en managers die uitgenodigd worden door Talenten om mee te kijken en te sturen op ontwikkeling van hun Talenten in het TalentBoard.

TalentBoostAcademy B.V. is opgericht in 2015 als samenwerking tussen SalesBoostCompany B.V. en Smoorenburg Creative Development B.V. Emile Gabriël en Johan Bertens hebben vanuit hun persoonlijke holdings met hun gezamenlijke onderneming SalesBoostCompany B.V. 66% van de aandelen. Marcel Smoorenburg heeft via zijn persoonlijke holding Smoorenburg Creative Development 34% van de aandelen.

SalesBoostCompany gebruikt het TalentBoard al meerdere jaren succesvol voor haar eigen training- en coachingsactiviteiten die vooral op salesteams gericht zijn. Om een volgende versie van TalentBoard te ontwikkelen en open te stellen voor alle Talenten, trainers en coaches is TalentBoostAcademy opgericht.

TalentBoostAcademy is bij de totstandkoming van het businessplan en de leningaanvraag begeleid en geadviseerd door SmitsVandenBroek – Adviseurs en Accountants 

Financieringsbehoefte

De totale investeringsbehoefte is € 180.000,- voor het succesvol in de markt zetten van het TalentBoard. Er wordt € 30.000,- uit eigen middelen ingebracht en het resterende deel van € 150.000,- is de gevraagde lening via Collin. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en de rente bedraagt 8%.

Risico

Dun & Bradstreet noteert een Verhoogd risico voor TalentBoostAcademy B.V., omdat het een startende onderneming is. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren van de lening zijn TalentBoostAcademy B.V., SalesBoostCompany B.V., Gabriël Beheer B.V., Cest Beheer B.V. en Smoorenburg Creative Development B.V. Marcel Smoorenburg, Johan Bertens en Emile Gabriël geven ieder een persoonlijke borgstelling van € 50.000,- af. Er is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen t/m een solvabiliteit van 30% voor SalesBoostCompany B.V. en TalentBoostAcademy B.V.

Video Pitch

Leendoel

Om het TalentBoard succesvol in de markt te zetten is geld nodig voor:

 • Ontwikkeling van de software voor grootschalig gebruik. De software wordt neergezet als online platform. Voor deze ontwikkeling is een bedrag van € 130.000,- nodig.
 • Uitrol van een marketingcampagne voor Talenten en Bedrijven. Voor deze campagne, die bestaat uit het lanceren van het platform, advertenties, mail en social mediacampagnes is een bedrag van € 50.000,- nodig.

Ondernemer

TalentBoostAcademy is een besloten vennootschap met aandeelhouders:

Emile Gabriël en Johan Bertens hebben vanuit hun persoonlijke holdings met hun gezamenlijke onderneming SalesBoostCompany B.V. 66% van de aandelen; Marcel Smoorenburg heeft namens zijn persoonlijke holding Smoorenburg Creative Development 34% van de aandelen

Over Johan Bertens 
De passie van Johan voor talentontwikkeling begon met het geven van leiderschapstrainingen bij Defensie. Daarna heeft hij onder meer binnen AEGON, Achmea en Dun & Bradstreet op operationeel, tactisch en strategisch niveau sales bedreven. Daarmee heeft hij het fundament gelegd van de TalentBoostAcademy visie op talentontwikkeling. Naast zijn plezier, creativiteit en ondernemerschap draagt hij voortdurend bij aan het verder ontwikkelen van de TalentBoostAcademy. Johan is verantwoordelijk voor sales, marketing en samenwerking met trainingsbedrijven en coaches.  

Over Emile Gabriël
Zijn jarenlange sales-, trainings- en coachingservaringen hebben Emile gemotiveerd om met een (inter)nationale klant een uniek talent programma(academy) en dashboard (resultaten monitor) te ontwikkelen waar vaardigheden, gedrag en competenties, cultuur, kennis en resultaten bij elkaar komen. Een gevalideerd programma waarin resultaten en ontwikkelingen van professionals objectief worden gemeten. Dit programma is de basis geworden voor TalentBoostAcademy. Emile is binnen TalentBoostAcademy verantwoordelijk voor methodieken en de (wetenschappelijke) basis van het ontwikkelmodel.

Over Marcel Smoorenburg
33 jaar geleden is Marcel begonnen in de IT en altijd gefascineerd geweest en gebleven door softwareontwikkeling. Via meerdere werkgevers zoals CAP Gemini, ATOS Origin, CMG en KPN is hij zowel werkzaam geweest in ontwikkeling, levering en management van software als ook in sales en marketing. Hij heeft altijd gewerkt vanuit passie voor innovatie en mensen met de ambitie om alles uit mensen te halen wat er in zit. Als salesmanager heeft hij veel ervaring opgedaan met talentmanagement en talentontwikkeling. Binnen TalentBoostAcademy is Marcel verantwoordelijk voor het algemeen management en de systeemontwikkeling.

Onderneming

TalentBoostAcademy heeft de missie om talentontwikkeling van individuele medewerkers en zelfstandigen te stimuleren en optimaal te begeleiden. Zo wil zij zorgen voor borging van talentontwikkeling binnen de doelstellingen en ambities van het Talent. Zie onze website: www.talentboost.academy

Wij willen binnen 3 tot 5 jaar één van de grootste, zo niet de grootste, indirecte aanbieder zijn van trainingen en coaching voor de zakelijke markt. Zo willen we een waardevolle aanvulling zijn in de regie op ontwikkelingen vanuit het bedrijf en het individu (het Talent!), die ook zelf verantwoordelijk is voor duurzame ontwikkeling en daarmee zijn inzetbaarheid.

Wij zijn tevreden wanneer we beschikken over meer dan 20.000 talentprofielen en jaarlijks kunnen rapporteren over de groei die deze mensen hebben gehad in de afgelopen 12 maanden. Daarnaast zijn we tevreden als de kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling van trainers en coaches ligt op +8% gemeten groei van het Talent en 3,5 sterren vanuit de waardering van het Talent voor de training of coaching.

We hebben eind 2019 een personeelsbestand van 16 medewerkers (FTE), waarvan 5 softwareontwikkelaars. De meeste mensen zullen in beheer en administratie werkzaam zijn.

Onze propositie is uniek in de markt: er zijn geen concurrerende oplossingen. Wel zijn er bedrijven die delen van de oplossing hebben. Deze zijn echter alle gericht op bedrijven en niet op individuen. 

Onze propositie gaat uit van zeven stappen: 

 1. gratis inschrijving;
 2. uitvoeren van de TalentCheck;
 3. bepalen van de ambitie;
 4. creëren van het ontwikkelplan om de ambitie te gaan verwezenlijken;
 5. stap voor stap de ontwikkeling doornemen samen met zelf gekozen trainers en coaches;
 6. feedback verzamelen;
 7. de ontwikkeling zichtbaar maken in het eigen, unieke Talentprofiel!

We kunnen met TalentBoostAcademy een vliegende start maken:

 • Er zijn al meerdere Talenten die gebruik maken van TalentBoard via SalesBoostCompany. Deze Talenten worden overgenomen in TalentBoard van TalentBoostAcademy. Daarnaast gaan we nieuwe marketingmodellen inzetten om Talenten aan ons te binden: door een persoonlijke uitnodiging, publicatie van inschrijvingen op LinkedIn, gebruik maken van het netwerk van onze Talenten.
 • De netwerken van de ondernemers zijn groot en divers van samenstelling. We hebben inmiddels contacten met alle doelgroepen: ondernemers, individuele talenten, organisaties voor toetreders op de arbeidsmarkt en organisaties die op zoek zijn naar een werkende oplossing voor talent management voor hun bedrijf.
 • Na een korte advertentie op een van de trainers- en coachesnetwerken hebben zich inmiddels tientallen trainings- en coachingsbedrijven gemeld die mee gaan doen als aanbieder van hun diensten aan onze Talenten.

De groei van TalentBoostAcademy zien we als volgt:

Stap 1: TalentBoard doorontwikkelen en online brengen. We schrijven de Talenten en trainers en coaches in en gaan van start. De marketing zal vooral gericht zijn op het werven van Talenten via sociale media, mond-tot-mond reclame en op het werven van bedrijven die talentmanagement willen ontwikkelen binnen hun bedrijf.

Stap 2: Groeien door functionaliteit. TalentBoard zal de komende jaren groeien door inzet van nieuwe functionaliteiten: 

 • Er komt een carrière-ontwikkelingsplatform waar Talenten op basis van hun talentprofiel een nieuwe baan kunnen zoeken binnen bij ons aangesloten bedrijven en recruitmentpartijen.
 • Er komt een bedrijvenmodule waarmee voor bedrijven specifieke rollen en ambities kunnen worden ingezet voor het eigen personeel, maar ook voor werving en selectie. Hieromheen wordt een groep mensen ingezet als TalentBoost-adviseur die zich gaat richten op HR-afdelingen en afdelingsmanagement waar talentmanagement en -ontwikkeling ingevoerd gaan worden. Hierbij worden alle betrokken medewerkers ingeschreven als Talent en krijgen zij allen een jaarlijks budget van hun werkgever voor training en coaching die zij op basis van hun ontwikkelplan inzetten binnen TalentBoostAcademy.

Stap 3: Groeien door internationalisering. Zodra het concept vaste voet aan de grond heeft in Nederland (> 10.000 ingeschreven Talenten), zullen we beginnen met het benaderen van andere markten. We kiezen hier voor een franchisemodel waarin we het concept en systeem aanbieden aan partijen die in het buitenland een eigen TalentBoostAcademy willen opzetten. 

We hebben een flexibele kostenstructuur waarbij in vrijwel alle kostenposten een rechtstreeks verband is tussen de hoogte van de kosten en de gerealiseerde omzet, omdat deze gekoppeld is aan het aantal ingeschreven Talenten. We sturen heel actief op de balans tussen Talenten enerzijds en trainers en coaches anderzijds zodat we voor iedere competentie en vaardigheid die een Talent wil ontwikkelen een gevarieerd en kwalitatief goed aanbod kunnen leveren.

Structuur

organigram

Financieringsbehoefte

TalentBoostAcademy heeft voor de ontwikkeling en lancering van onze dienst in totaal € 180.000,- nodig.

Investeringsoverzicht

Softwareontwikkeling TalentBoard

€ 95.000,-

Software inkoop/aanpassing voor training en coaching administratie

€ 35.000,-

Marketingcampagne (1 jaar), o.a. promotiemateriaal, HR-meetings, social media, incentiveprogramma

€ 50.000,-

Totaal

€ 180.000,-

Eigen inbreng

€ 30.000,-

Lening via Collin

€ 150.000,-

Risico

De debiteuren van de lening zijn TalentBoostAcademy B.V., SalesBoostCompany B.V., Gabriël Beheer B.V., Cest Beheer B.V. en Smoorenburg Creative Development B.V.

In samenwerking met SmitsVandenBroek Adviseurs en Accountants in de persoon van Bert Bogie is het bedrijfsplan voor de komende jaren uitgewerkt en financieel onderbouwd. SmitsVandenBroek heeft een ruime ervaring in het beoordelen en begeleiden van crowdfundtrajecten en heeft tot nu toe een 100% succesrate met de geplaatste aanvragen en nog geen defaults gehad bij de door hun begeleide projecten.

Zekerheden

 • Marcel Smoorenburg, Johan Bertens en Emile Gabriël geven ieder een persoonlijke borgstelling van € 50.000,- af. In totaal betekent dit een borgstelling van € 150.000,-. Zij hebben allemaal de afgelopen jaren laten zien voldoende inkomen te kunnen genereren om, indien onverhoopt noodzakelijk, invulling te kunnen geven aan deze borgstellingen.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van SalesBoostCompany B.V. en TalentBoostAcademy B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet noteert een Verhoogd risico voor TalentBoostAcademy B.V., omdat het een startende onderneming is.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is op basis van de prognoses 2016 en 2017 uit het goed onderbouwde bedrijfsplan bepaald en komt overall uit op Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De omzetverwachting voor het eerste jaar is € 2.000.000,-. De verwachte marge biedt meer dan genoeg ruimte om de softwareontwikkeling te bekostigen, rente en aflossing te betalen en de management fee en licentiekosten af te dragen. Op basis van het plan is de rentabiliteitsscore voor 2016 Goed. Mocht er sprake zijn van een tragere start van de onderneming en dus lagere omzet, dan zijn de inkoopkosten navenant lager en zal er geen afdracht van management fee en licentiekosten zijn. Voorzichtigheidshalve wordt uitgegaan van Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Naar verwachting is de solvabiliteit eind 2016 18% van het totale vermogen van ruim € 260.000,-. Bij realisatie van de prognose stijgt het eigen vermogen in 2017 naar ruim 50% op een balanstotaal van circa € 1.500.000,-. Buiten de lening via Collin is er geen andere financiering met vreemd vermogen.
Voorzichtigheidshalve wordt uitgegaan van de solvabiliteitsscore voor 2016 en deze is Voldoende.

Liquiditeit
De verwachte current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) voor 2016 is 1,6 en voor 2017 2,4, beide Excellent. Gezien het startende karakter van de onderneming wordt de score voorzichtigheidshalve afgewaardeerd naar Goed

Samenvattend:
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Goed
Overall score: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
16-03-2016 om 11:21
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
16-03-2016 om 11:21
Anonieme investeerder heeft € 2.500 geïnvesteerd.
16-03-2016 om 11:21
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
16-03-2016 om 11:21
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
16-03-2016 om 11:20

Ondernemer
Johan Bertens
Emile Gabriël
Marcel Smoorenburg

Crowdfund Coach


Guus Oerlemans