39791

Tandtechnisch Laboratorium Revodent Keramiek v.o.f.

€ 380.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 305
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 4-06-2021 in 1 uur volgeschreven door 305 investeerders

Samenvatting

Revodent is een tandtechnisch laboratorium dat werkt met de modernste technieken op het gebied van tandheelkundige voorzieningen zoals natuurgetrouwe gebitsprothesen en esthetische kronen. De specialisaties zijn CAD CAM (topmerk Zirkonzahn) en implantologie. Er wordt voornamelijk in opdracht van tandartsen gewerkt.

Dit familiebedrijf is al vele jaren actief en heeft een kwalitatief goed netwerk opgebouwd. Onderscheidend is de combinatie van het werken met een topmerk en jonge ervaren mensen die goed zijn opgeleid. 

Dennis van Geel heeft de algemene leiding en hij is samen met moeder en broer Robbert vennoot van het bedrijf. Naast de vennoten zijn drie mensen in vaste dienst werkzaam bij het bedrijf. 

Invloed coronavirus
Ondanks corona heeft het bedrijf in 2020 door kunnen werken en heeft een goed resultaat behaald, in 2021 wordt zelfs nog een verbetering van omzet en winst verwacht.

Financieringsbehoefte
Het betreft de herfinanciering van de lening bij de huisbankier waarvoor € 380.000,- benodigd is.

De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 380.000,-. De looptijd is 60 maanden met een slottermijn van € 220.000,-. De rente bedraagt 7% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreetkwalificatie voor Tandtechnisch Laboratorium Revodent V.O.F. is Verhoogd risico en de overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 380.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan Concordialaan 10 a, 4847 NZ te Etten-Leur verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 360.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 17 april 2020 opgesteld door een TMI gekwalificeerde taxateur.
 • De debiteuren zijn de heren D. en R. van Geel en mevrouw A.C. van Geel-de Vos h/o Tandtechnisch Laboratorium Revodent Keramiek V.O.F. en de heer T. van Geel
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Tandtechnisch laboratorium Revodent Keramiek V.O.F. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Objecten die elders geleased zijn vallen buiten de verpanding.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Tandtechnisch laboratorium Revodent Keramiek V.O.F. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De heer R. Van Geel geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis Molenstraat 84, 4701 JV te Roosendaal. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op Molenstraat 84, 4701 JV te Roosendaal wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op dit moment is er sprake van een beperkte overwaarde in het onderpand.
 • De heer D. Van Geel geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis Molenstraat 84 a, 4701 JV te Roosendaal. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op Molenstraat 84 a, 4701 JV te Roosendaal wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op dit moment is er sprake van een beperkte overwaarde in het onderpand.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders. 
 • Aanvullend hebben de ondernemers de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

Bij de huidige bankier is de contractuele looptijd van de lening vervallen en de bank wil de financiering niet verlengen, omdat de gevraagde financiering niet meer binnen het beleid past. Hierom is ondernemer op zoek gegaan naar een andere financier.

Ondernemer

Dennis van Geel (41) heeft de algemene leiding en is gespecialiseerd op kroon en brugwerk. Na zijn havo opleiding heeft hij twee jaar HBO bedrijfskader gevolgd en vervolgens de opleiding Marcus Verbeek Marketing (Nima A en B). 

Robbert van Geel (36) is in bezit van de volgende diploma's: mavo, internationale groothandel (MBO), IVT opleiding. Hij geeft leiding aan de prothese afdeling.

Moeder A.C. van Geel-de Vos (66 en is al aan het afbouwen) ondersteunt de andere vennoten met diverse werkzaamheden.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
Revodent is een tandtechnisch laboratorium dat werkt met de modernste technieken op het gebied van tandheelkundige voorzieningen zoals natuurlijke gebitsprothesen en esthetische kronen. De specialisaties zijn CAD CAM (topmerk Zirkonzahn) en implantologie. Er wordt voornamelijk in opdracht van tandartsen gewerkt.

Het bedrijf heeft inmiddels een kwalitatief goed netwerk en een bestendig verdienmodel opgebouwd. Het klantenbestand bestaat voornamelijk uit behandelaars die midden in hun carrière staan en kwaliteit als belangrijk criterium voor goede zorg voorstaan.

Visie
Toonaangevend in de branche zijn voor de bovenkant van de markt.

Missie
Kwalitatief hoogstaande cosmetische en esthetische werkstukken maken.

Onderscheidend vermogen
Er wordt gewerkt met het topmerk Zirkonzahn. In combinatie met de overwegend jonge en ervaren mensen in de organisatie, die opgegroeid zijn met de oude en nieuwe technieken, is Revodent onderscheidend in de markt.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aflossing huidige lening bij huisbankier € 380.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 380.000,-

Leenbedrag: € 380.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 220.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Tandtechnisch Laboratorium Revodent Keramiek V.O.F. is Verhoogd risico.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de jaarcijfers 2020 en prognoses 2021 en 2022.
De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit
In coronajaar 2020 was de omzet € 528.000,- en kwam het netto cashflow overschot uit op € 70.000,-. Voor 2021 is, na herfinanciering, op basis van een gelijkblijvende exploitatie als in 2020 een netto cashflow overschot van € 60.000,- geprognosticeerd bij een verwachte omzet van € 528.000,-. De prognoses zijn gebaseerd op de bestaande rendabele exploitatie. Wij hebben de score voor de afloscapaciteit vastgesteld op Goed.

Solvabiliteit
Als gevolg van enkele (incidentele) financiële tegenvallers in het verleden is de solvabiliteit destijds onderuit gegaan en nog steeds licht negatief, rekening houdend met een stille reserve in het pand.
Op basis van de exploitatie van de afgelopen jaren en prognoses voor de komende jaren zal de solvabiliteit zich naar verwachting verbeteren. Omdat er nog sprake is van een negatieve solvabiliteit hebben wij de score vastgesteld op Matig. 

Zekerheden en voorwaarden

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 380.000,- op het bedrijfsmatig onroerend goed aan Concordialaan 10 a, 4847 NZ te Etten-Leur verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 360.000,- op basis van een taxatierapport d.d. 17 april 2020 opgesteld door een TMI gekwalificeerde taxateur.
 • De debiteuren zijn de heren D. en R. van Geel en mevrouw A.C. van Geel-de Vos h/o Tandtechnisch Laboratorium Revodent Keramiek V.O.F. en de heer T. van Geel.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Tandtechnisch laboratorium Revodent Keramiek V.O.F. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Objecten die elders geleased zijn vallen buiten de verpanding.
 • De (huidige en toekomstige) vorderingen van Tandtechnisch laboratorium Revodent Keramiek V.O.F. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
 • De heer R. Van Geel geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis Molenstraat 84, 4701 JV te Roosendaal. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op Molenstraat 84, 4701 JV te Roosendaal wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op dit moment is er sprake van een beperkte overwaarde in het onderpand.
 • De heer D. Van Geel geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis Molenstraat 84 a, 4701 JV te Roosendaal. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op Molenstraat 84 a, 4701 JV te Roosendaal wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op dit moment is er sprake van een beperkte overwaarde in het onderpand.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om gedurende de laatste 24 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen drie maanden vergoedingsrente voor de investeerders.
 • Aanvullend hebben de ondernemers de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom extra af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door zowel de hypothecaire inschrijving, verpanding roerende zaken als de negatieve hypotheekverklaringen kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende. 

Samenvattend
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Matig
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-60303 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
04-06-2021 om 11:20
investeerder-3961 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-06-2021 om 11:20
investeerder-109423 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-06-2021 om 11:19
investeerder-91591 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-06-2021 om 11:19
investeerder-246815 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-06-2021 om 11:19

Reacties

Investeerder – 2612
04-06-2021 14:29
Wat is de reden dat de solvabiliteit erg laag ligt voor zo een goed lopend bedrijf dat al jaren aktief is? Zijn er in het verleden betalings problemen geweest bij de bank? Vr Gr K.

Collin Crowdfund
04-06-2021 14:49
Beste investeerder,

De solvabiliteit bij dit bedrijf is matig als gevolg van uitgelopen investeringen bij aankoop van het pand waardoor de rentabiliteit onder druk is gekomen. Hierdoor is destijds ingeteerd op het eigen vermogen. Het heeft enige tijd in beslag genomen om de rentabiliteit op het huidige gezonde niveau te brengen. Naar verwachting zal de solvabiliteit zich binnen de komende twee jaar herstellen en op een voldoende niveau bevinden.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 45417
07-06-2021 15:19
Vanwege de gekozen rechtsvorm verwacht ik dat de vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het leenbedrag in prive. Normaal vermelden jullie dit. Nu niet. In hoeverre is de situatie hier anders? Vriendelijke groet, Sjoerd

Collin Crowdfund
07-06-2021 15:29
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.

In de pitch staan als eigenaren van de V.O.F. de heren D., R. van Geel en mevrouw A.C. van Geel-de Vos vermeld. Daarnaast zal de heer T. van Geel de overeenkomsten ook ondertekenen. Zij zijn alle 4 hoofdelijk aansprakelijk voor de lening via Collin Crowdfund.

Met vriendelijke groet, Collin Crowdfund

Ondernemer

D. van Geel

R. van Geel

A.C. van Geel – de Vos

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas