28002

Tech2Com

€ 500.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 446
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 5-03-2018 in 1 uur volgeschreven door 446 investeerders

Samenvatting

Tech2com B.V. houdt zich bezig met de verkoop en remanufacturing (herfabriceren) van iPhones en iPads op een wijze waardoor ze niet van een nieuw product te onderscheiden zijn. Een remanufactured iPhone of iPad is letterlijk ‘zo goed als nieuw’, maar heeft natuurlijk een veel vriendelijker prijskaartje. Een belangrijke bijkomstigheid hierbij is dat hierdoor ook een stukje verduurzaming van de wereld wordt gerealiseerd, omdat deze kwaliteitsproducten een tweede leven krijgen. Het bedrijf is momenteel een uitgebreid partner- en reseller netwerk aan het opzetten in de belangrijkste markten van Europa, met een focus op Nederland en Duitsland, naast de al bestaande klanten als telecombedrijven en grote winkelketens en webwinkels.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 1.550.000,-. Daarvan wordt € 950.000,- gefinancierd door de Rabobank. Tevens worden eigen middelen ingebracht van € 100.000,-. Derhalve bedraagt de gevraagde financiering via Collin Crowdfund € 500.000,-, met een ondergrens van € 350.000,-. De looptijd is 48 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Zowel Tech2Com B.V. als Billmore Holding B.V. worden door Dun & Bradstreet gekwalificeerd als Laag risico. Derhalve wordt voor deze aanvraag Laag risico gehanteerd. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Tech2Com B.V. en Billmore Holding B.V. De huidige en toekomstige inventaris en voorraden worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De ondernemer R.A. Poeckling geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze heeft een moreel karakter. De minderheidsaandeelhouders geven in totaal € 250.000 aan zakelijke borgstellingen af welke lineair dalend zijn. Deze zijn volledig materieel van aard. Ten slotte is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen tot en met een solvabiliteit van 50% op het niveau van Tech2Com B.V.
 

Video Pitch

Leendoel

De financiering dient voor het automatiseren van de webshop en backoffice systemen. Tevens moet het digitale marketingteam verder uitbreiden om deze activiteiten te ondersteunen. Ten slotte worden de middelen gebruikt voor de uitbreiding van de voorraad en het voorzien in de werkkapitaalbehoefte.

Ondernemer

Rafael Poeckling (56), oprichter en CEO, is een ervaren ondernemer die in Europa op verschillende management- en ondernemersniveau ‘s heeft gewerkt. Door zijn diepgaande vakkennis van de consumentenelektronica-industrie, IT, internationale supply chain-mechanismen en door een goedkopere, zakelijke aanpak van kansen en uitdagingen te combineren, is Rafael iemand die een team van specialisten kan verzamelen en succesvol een missie kan leiden in een commerciële onderneming. Rafael is pragmatisch, actie gedreven, vasthoudend en beslissend. Tevens heeft Rafael meer dan 30 jaar ervaring in het succesvol verbinden van de bedrijfsmentaliteit van het Verre Oosten met de Europese manier van zakendoen. Door gebruik te maken van Rafael’s uitgebreide netwerk en relaties in Europa (dit omvat de meeste Europese landen), Azië en de Verenigde Staten is de onderneming in de unieke positie om een solide klantenbasis te bouwen en verder uit te breiden. 

Edwart Lichtenauer (46), Hoofd Verkoop en Operationele zaken, heeft uitgebreide commerciële leiderschapservaring in de wereldwijde IT- en telecommunicatiesector. Van toegevoegde waarde is zijn managementervaring op het gebied van verkoop, operations, call center management, strategische / commerciële planning en business development & analyse. Daarnaast heeft Edwart ruime ervaring met transformatie management binnen de operationele activiteiten van internationale sales en service organisaties. Door zijn meer dan 20 jaar ervaring in de internationale telecommunicatie en IT heeft Edwart een uitgebreid en relevant netwerk opgebouwd, die zeer interessant blijkt te zijn voor Tech2Com B.V. De heer Lichtenauer is gepassioneerd en heeft een ondernemende instelling.

Barry Roestenburg (42), bestuurslid en aandeelhouder, is vanaf 2004 mede-eigenaar van een zelfstandig opererend administratiekantoor te Loenen aan de Vecht. Het kantoor met circa 12 personen verricht haar werkzaamheden voornamelijk in het midden- en kleinbedrijf. Naast het verzorgen van de (loon)administraties, jaarrekeningen en fiscale aangiftes verrichten zij diverse advieswerkzaamheden. Daarnaast participeert hij in diverse startende ondernemingen waar hij met verschillende ondernemers in verschillende branches probeert om nieuwe initiatieven op te bouwen.

Tom Feringa (58), bestuurslid en aandeelhouder. is een ervaren fiscalist, die onder andere gedurende 15 jaar leiding heeft gegeven aan de fiscale sectie van CMS advocaten, notarissen en belastingadviseurs. De afgelopen 10 jaar heeft hij vorm gegeven aan Taxpartners Fiscalisten. Dat betreft een klein kantoor waar op hoog niveau een select gezelschap van cliënten wordt geadviseerd. Tom heeft veel ervaring met startups en begeleidt een aantal van dergelijke ondernemingen.

Onderneming

Tech2Com B.V. is begin 2017 opgericht. Na 1,5 jaar uitgebreid onderzoek te hebben gedaan concludeerde de oprichter dat de wereld van refurbished apparatuur een gigantische groei doormaakt en zeker verder geprofessionaliseerd kan worden. Door gebruik te maken van professionele fabrieksprocessen zorgt Tech2Com B.V. ervoor dat alle apparaten met één kwaliteit “als nieuw” de fabriek verlaten. Het doel is om te zorgen dat de afnemers van een refurbished apparaat het product als nieuw ervaren. Alleen dit keer is het veel voordeliger. 

Duurzaamheid
De missie is om elektronische kwaliteitsproducten nog duurzamer te maken door het een tweede leven te geven. Dit realiseren ze door middel van een gedegen remanufacturing proces waarin de gebruikte iPhones en iPads weer “als nieuw” geïntroduceerd kunnen worden bij de consument met natuurlijk een meer aantrekkelijke prijs. Het resultaat is dat er veel minder elektronisch afval wordt geproduceerd. In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen draagt zo ook Tech2Com B.V. haar steentje bij. Het motto is: Een duurzame iPhone is voor iedereen bereikbaar. Dat is goed voor iedereen.

Visie
De visie is om de remanufactured iPhones en iPads beschikbaar te maken voor de mensen die voorheen deze premium-producten niet konden betalen. 

Doelstelling
Het doel is om een uitgebreid partner- en reseller-netwerk verder uit te bouwen in Europa voor de distributie van de remanufactured iPhones en iPads. Bovendien gaan ze hun duurzame online- en after sales-organisatie verder uitbouwen om de huidige en toekomstige groeiende afzetmarkt in heel Europa van dienst te kunnen zijn.

Concurrentiepositie en onderscheidend vermogen 
Tech2com B.V. biedt als enige een volledige remanufactured iPhone en iPad aan. De producten worden op een fabrieksmatige wijze op alle cruciale punten doorgelicht en waar nodig gereviseerd. Hierdoor kent Tech2Com maar één standaard en dat is “zo goed als nieuw”. Zij gelooft daarom in de kwaliteit van haar producten en kan daardoor 24 maanden volledige garantie op de iPhone of iPad geven. Andere aanbieders bieden producten aan in meerdere kwaliteiten en zijn daardoor vaak zichtbaar tweedehands. Ook hun garantieregeling is duidelijk minder dan die van Tech2Com B.V. Bij Tech2Com B.V. weet de afnemer wat hij koopt; een apparaat dat er als nieuw uitziet en ook als zodanig functioneert.

Het techbedrijf onderscheidt zich verder doordat ze geen zware organisatie met hoge kosten hebben opgebouwd. Zij heeft namelijk een zeer ervaren, lean & mean inkoop-, verkoop- en marketingorganisatie van specialisten met gedegen kennis van de vele verschillende klanten en Europese markten. Het outsourcen van disciplines als logistiek zorgt ervoor dat ze te allen tijde snel en flexibel blijft en meegroeit met logistieke specialisten zoals DHL, Fedex of UPS. Hierdoor blijven de kosten beheersbaar en onderscheidt ze zich van de concurrenten.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop voorraad € 200.000,-
Debiteuren-/orderfinanciering € 950.000,-
Aanloopkosten € 400.000,-
Totale investering € 1.550.000,-
Eigen inbreng € 100.000,-
Rabobank* € 950.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 500.000,-

Leenbedrag: € 500.000,-, met een ondergrens van € 350.000,-.
Rentepercentage: 8%
Looptijd financiering: 48 maanden.

* De Rabobank heeft haar goedkeuring verleend voor de crowdfundfinanciering. De Rabobank verstrekt haar financiering onder de volgende voorwaarden/zekerheden:

 • Kredietlijn van € 950.000,-. De kredietruimte wordt vrijgegeven na overleg van getekende verkoopopdracht en bijbehorende inkoopopdracht.
 • Collin Crowdfund verstrekt een bedrag van € 500.000,-.
 • De debiteuren zijn Tech2Com B.V. en Billmore Holding B.V.
 • Non distribution verklaring. Dat betekent dat Tech2Com B.V. zonder schriftelijke toestemming van de bank géén dividend of een soortgelijke uitkering mag uitkeren.
 • Verpanding voorraad, inventaris en debiteuren.
 • Achterstelling van de door de aandeelhouders ingebrachte leningen van € 100.000,-.
 • Bankborgtocht van € 150.000,- door de heer Poeckling.
 • Bankborgtocht van € 70.000,- door Esox Beheer B.V.
 • Bankborgtocht van € 35.000,- door CHO8 B.V.
 • Bankborgtocht van € 35.000,- door Oliquatro Beheer B.V.
 • De volledige omzet dient over de bankrekening bij Rabobank Utrecht te lopen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Tech2Com B.V. en Billmore Holding B.V.
 • Esox Beheer B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 125.000,- en is jaarlijks lineair dalend op basis van de looptijd van vier jaar van de lening. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • CH08 B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 62.500,- en is jaarlijks lineair dalend op basis van de looptijd van vier jaar van de lening. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Oliquatro Beheer B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 62.500,- en is jaarlijks lineair dalend op basis van de looptijd van vier jaar van de lening. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • De heer Poeckling geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De lening van H&R Participaties B.V. ter hoogte van € 50.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De lening van Esox Beheer B.V. ter hoogte van € 50.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Tech2Com B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 50% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Tech2Com B.V. worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De bovenstaande financiering door de Rabobank dient doorgang te vinden.

Dun & Bradstreet
Zowel Tech2Com B.V. als Billmore Holding B.V. worden door Dun & Bradstreet gekwalificeerd als Laag risico. Derhalve wordt voor deze aanvraag de score Laag risico gehanteerd.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de conceptcijfers van 2017 en de prognoses van 2018 en 2019 waarin te zien is dat het bedrijf in een sterke groeifase zit. De prognose van 2017 wordt onderbouwd door de conceptcijfers. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Conform de conceptcijfers van 2017 is de omzet ongeveer € 500.000,- met een verwachte netto cashflow van nihil. Voor 2018 wordt een forse omzetstijging verwacht, waarbij de netto cashflow uitkomt op € 775.000,- met een aflossingsverplichting van € 125.000,- Voor 2019 stijgt de omzet en de cashflow. De omzetten zijn gebaseerd op de groeicijfers in de markt. Bij een realisatie van 60% van de geprognosticeerde omzet in 2018 kan aan de verplichtingen na financiering voldaan worden. De score komt zowel in 2018 als in 2019 uit op Excellent. We hebben de score voor de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve vastgesteld op Ruim voldoende, aangezien de prognoses nog gerealiseerd moeten worden.

Solvabiliteit
Door de achtergestelde leningen van in totaal € 100.000,- door de aandeelhouders komt de solvabiliteit eind 2017 uit op 12%. Dit geeft de score Matig. Bij realisatie van de prognoses is de solvabiliteit eind 2018 37% en stijgt in 2019 door naar 79%. Dit geeft voor 2018 de score Goed en voor 2019 de score Excellent. Omdat we te maken hebben met een startende onderneming en de prognoses nog gerealiseerd moeten worden hebben we de score voor de Solvabiliteit vastgesteld op Voldoende.

Liquiditeit
De geprognosticeerde liquiditeit van de onderneming is comfortabel. De current ratio (vlottende activa /kortlopende schulden) komt voor 2017 uit op 8,8 en voor 2018 op 4,6. Ook de quick ratio (vlottende activa minus voorraden/ kortlopende schulden) komt in 2017 boven de 8 uit. In 2018 komt de quick ratio boven de 4 uit. De inkoop voor de orders wordt gefinancierd met lang vreemd vermogen. Wanneer we dit als kortlopend vreemd vermogen kwalificeren, dan komt in 2017 de current ratio uit op 1,6, in 2018 ook op 1,6 en in 2019 op 6,1. Voor 2017 en 2018 geeft dit de score Goed en voor 2019 Excellent. Op dit moment vinden wij het acceptabel om de score voor de Liquiditeit vast te stellen op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

De volgende vouchers worden verstrekt:

 • Investeerders vanaf € 500,- krijgen € 15,- voucher korting op een geselecteerd aantal remanufactured iPhones van Tech2Com B.V. 
 • Investeerders vanaf € 10.000,- krijgen een gratis remanufactured iPhone van Tech2Com B.V. 

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-10303 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-03-2018 om 11:29
investeerder-51028 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-03-2018 om 11:29
investeerder-48317 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
05-03-2018 om 11:23
investeerder-7816 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
05-03-2018 om 11:19
investeerder-12832 heeft € 500 geïnvesteerd.
05-03-2018 om 11:19

Reacties

Investeerder – 51493
05-03-2018 14:20
Goedemorgen,

Mijn vraag is: wat vindt Apple hiervan? Werken zij mee of tegen?

Met vriendelijke groet en dank voor uw reactie.

Investeerder – 39091
05-03-2018 14:47
Beste Investeerder ,

Bedankt voor uw vraag.
Wij hebben hier geen toestemming van Apple voor nodig.

Met vriendelijke groet,
Rafael Poeckling

Investeerder – 52015
09-03-2018 16:16
Apple staat erom bekend dat zij hun producten en merknaam met kracht beschermen en daar ook zeker de middelen voor hebben. Ook is Apple zelf begonnen met het verkopen van refurbished iphones en ipads. Het lijkt mij dat Apple alles zal doen om te voorkomen dat hun producten met hun naam erop op grote schaal worden verkocht door een ander bedrijf. Hoe succesvol Apple daar mee kan zijn hangt natuurlijk af van locale wetgeving en internationale verdragen. Ik mag aannemen dat u daar terdege onderzoek naar hebt gedaan en zou het daarom waarderen als u wat uitvoeriger antwoord kunt geven op de eerdere vraag. Waarom is er geen Apple toestemming nodig om producten met hun merknaam te verkopen zonder een overeenkomst met Apple, nu en in de nabije toekomst?

R. Poeckling
09-03-2018 17:15
Beste investeerder,

Bedankt voor uw opmerking en vraag. Tech2Com werkt, net als alle andere bedrijven die Apple of andere premium merkproducten opknappen, volgens de eerste-verkoopdoctrine die de doorverkoop van handelsmerkproducten mogelijk maakt, nadat de merkhouder het product op de markt heeft gebracht. Omdat een iPhone een vooraanstaand product is, dat voor zowel innovatie als kwaliteit staat, zorgt Tech2Com ervoor dat deze producten een tweede leven krijgen. Dit wordt gerealiseerd voor een concurrerende prijs tegen de strengste kwaliteitscontroles, service en garantie en onder het wettelijke kader van de leer van de eerste verkoop.

Met vriendelijke groet,

Rafael Poeckling

Ondernemer
Rafael Poeckling
Edwart Lichtenauer
Barry Roestenburg
Tom Feringa

Crowdfund Coach


Erwin Trapman