42859

Technisch Adviesburo IJntec

€ 110.000  |  7,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 219
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 1-11-2022 in 1 uur volgeschreven door 219 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Technisch Adviesburo IJntec
Sector Technisch Advies
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop bedrijfspand
Datum van oprichting 21-06-2010
Website www.ijntec.nl

Leendoel

Jouke IJnema (1969) geeft sinds 2010 met zijn eenmanszaak, Technisch Adviesburo IJntec, advies op het gebied van gebouwgebonden installaties. Hij stelt onder andere Programma’s van Eisen op en voert inspecties uit met betrekking tot deze installaties. Ook is Jouke in te huren als projectbegeleider en directievoerder bij bouw- en renovatieprojecten. Technisch Adviesburo IJntec werkt zowel met traditionele ontwerptools voor HVAC en Electro (Autocad, Techline 3D, Bink) als met het innovatieve ontwerptools (Revit, Flexiline). Daarnaast geeft Jouke advies over verduurzaming van bestaande en nieuwe installaties en implementeert hij deze. Technisch Adviesburo IJntec werkt voor diverse opdrachtgevers zoals gemeenten, woningstichtingen, vastgoedontwikkelaars, architecten en installatiebedrijven. Jouke heeft een groot netwerk en werkt nauw samen met andere partijen om de klantvraag in te vullen. 
Jouke heeft de mogelijkheid gekregen om een bedrijfsunit aan te kopen aan de Jupiterweg te Leeuwarden. De totale koopsom van de bedrijfsunit bedraagt € 154.500,-, exclusief BTW. Door de aankoop van het bedrijfspand komt de huurlast van € 8.400,- per jaar te vervallen.
Er wordt een lineaire lening van € 110.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een slottermijn van € 100.000,-. De vaste rente bedraagt 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop grond € 61.800
Bouwkosten € 92.700
Verbouwing € 20.000
Totaal € 174.500
Eigen inbreng € 64.500
Collin Direct € 110.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer J.P.J. IJnema handelend onder de naam Technisch Adviesburo IJntec. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privé-vermogenspositie van de ondernemer is momenteel ruim op basis van de overwaarde op het privé woonhuis. 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 110.000,- op het te bouwen bedrijfspand met als adres Jupiterweg 21 j 2, 8938 AD te Leeuwarden, kadastraal bekend als sectie K nummer 7307 appartementsindex 2 te Leeuwarden, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De grond is op 25 juli 2022 aangekocht voor € 61.800,- exclusief BTW. De bouwkosten bedragen € 92.700,- exclusief BTW, waarmee de totale koopsom van de bedrijfsunit € 154.500,- exclusief BTW bedraagt. 
  • Men heeft de mogelijkheid om gedurende de laatste 12 maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, vervroegd af te lossen tegen zes maanden vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden), waarvan 3 maanden rente t.b.v. de investeerders en een vergoeding ter hoogte van 3 maanden ten behoeve van Collin Crowdfund. 
  • Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden van de looptijd, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de lening via Collin Crowdfund geherfinancierd wordt. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening. 
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De vervroegde aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Technisch Adviesburo IJntec is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Technisch Adviesburo IJntec. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers

De langlopende lening van € 5.500,- per 31 december 2021 betreft de aankoop van een bedrijfsvoertuig. De resterende looptijd bedraagt 24 maanden, waarin annuïtair wordt afgelost. 

De omzet in 2020 en 2021 bedroeg respectievelijk € 92.487,- en € 95.910,-. De winst- en verliesrekening 2022 is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers tot en met september 2022. Voor de maanden oktober tot en met december 2022 zijn deze cijfers gebaseerd op een prognose van de ondernemer op basis van afgesloten contracten.

Jaarcijfers

Beginbalans

Activa

  2020 2021
Vaste activa € 20.000 € 20.000
Vlottende activa € 2.500
Overige vlottende activa € 35.000 €45.000
Totaal € 55.000 € 67.500

Passiva

  2020 2021
Eigen vermogen € 44.000 € 59.000
Langlopende schulden € 7.000 € 5.500
Kortlopende schulden € 4.000 € 3.000
Totaal € 55.000 € 67.500

Winst- en verliesrekening prognose 2022

Omzet € 107.000
Bruto winst € 104.000
Kosten € 27.000
Resultaat € 77.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-97340 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-11-2022 om 14:40
investeerder-18288 heeft € 200 geïnvesteerd.
01-11-2022 om 14:38
investeerder-341261 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-11-2022 om 14:37
investeerder-66939 heeft € 100 geïnvesteerd.
01-11-2022 om 14:37
investeerder-320357 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
01-11-2022 om 14:36

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders