25916

Technocon

€ 500.000  |  7,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 469
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

5 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-01-2017 in 1 uur volgeschreven door 469 investeerders

Samenvatting

Technocon B.V., gevestigd in Zaltbommel, levert dienstverlening op het gebied van voertuigbeveiliging, rittenregistratie en wagenparkbeheer. Technocon heeft zijn oorsprong in de automotive sector, maar heeft zich de laatste jaren verbreed op het gebied van fleetmanagement. De onderneming richt zich vooral op bedrijven met een eigen wagenpark en op (mobiele) kapitaalgoederen die diefstalgevoelig zijn. Denk hierbij ook aan particulieren met diefstalgevoelige auto's, boten, motoren, etc. Technocon is marktleider in de Nederlandse automotive beveiligingsmarkt. Een markt waarin de eisen aan beveiliging door verzekeraars toenemen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de toenemende geavanceerde technieken waarover criminelen beschikken om beveiligingssystemen te omzeilen. De producten en diensten van Technocon voldoen aan de strengste certificeringseisen.

Patrick Horst (45 jaar) is vanaf 2012 CEO van het bedrijf en op dit moment voor circa 40% aandeelhouder. Hij heeft in de afgelopen jaren aantoonbaar succes gerealiseerd en een duidelijke visie en koers uitgezet voor de toekomst. Dit is terug te zien in de financiële performance van het bedrijf. Hij wordt nu in de gelegenheid gesteld om het volledige eigendom van Technocon te verwerven en naar eigen inzicht de visie verder vorm te geven. 

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 3.349.174,-. Hiervan wordt € 849.174,- uit eigen beschikbare middelen door Technocon B.V. gefinancierd en € 800.000,- als achtergestelde lening door de verkopende aandeelhouders. De Rabobank financiert € 1.200.000,-. De resterende € 500.000,- is de gevraagde financiering via Collin Crowdfund. De looptijd is 48 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet noteert voor alle entiteiten in de Technocon Groep een Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn Technocon B.V., Melstone B.V. en THENEST B.V. De lening ter hoogte van € 800.000,- van de verkopende aandeelhouders wordt achtergesteld ten opzichte van de Collin investeerders. De bestaande lening ter hoogte van € 132.105,- van Patrick Horst (CEO) wordt eveneens achtergesteld. Patrick Horst geeft een persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 250.000,- en er is een geconsolideerde niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen op 30%. Tenslotte is er een negatieve hypotheekverklaring overeengekomen welke betrekking heeft op de woning van Patrick Horst.

Video Pitch

Leendoel

De financiering is benodigd om de aandelen over te nemen van de verkopende aandeelhouders, waarmee Patrick Horst 100% van de aandelen van Technocon verwerft. Hiermee wordt hij enig aandeelhouder van Technocon.

Ondernemer

Patrick Horst (45 jaar) is ongehuwd en heeft 2 kinderen. Patrick heeft in 1991 een hbo-opleiding Management & Technologie afgerond. Na zijn opleiding is hij als ondernemer van start gegaan met een bedrijf dat de inbouw verzorgde van mobiele telefonie, autoalarm, cruise control, navigatie en track & trace. Tot 2010 is hij 50% eigenaar geweest van AVL Systems om vervolgens in 2012 als CEO toe te treden tot Technocon. Patrick kent deze branche door en door. Een passie van Patrick is wedstrijdzeilen en hij ondersteunt vanuit Technocon diverse zeilteams. Deze zeilteams worden ingezet voor promotionele campagnes van Technocon, voor ondersteuning van marketing en naamsbekendheid van de bedrijven Technocon en Moving Intelligence (merknaam).

Patrick is te kenmerken als iemand met een sterke ondernemersgeest. Hij weet grote afnemers uit aan Technocon te binden. Daarnaast is hij in staat de juiste mensen om zich heen te verzamelen, te delegeren, kwaliteiten van anderen te benutten en heeft hij bewezen sturing te kunnen geven aan een groeiende organisatie.

Onderneming

Historie
Technocon B.V. is opgericht in 1999 en heeft zich vanaf de start toegelegd op de ontwikkeling van hoogwaardige technologische oplossingen voor het opsporen van voertuigen na diefstal. Als eerste product heeft Technocon in 2002 de ‘Retreever’ geïntroduceerd. Een technologisch hoogstandje waarmee men gestolen voertuigen kan traceren. De retreever is goedgekeurd door TNO en gecertificeerd door de Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging (SCM).

In 2005 werd het eerste volledig toegewijde ritregistratie systeem geïntroduceerd: de ‘Tripmarker’. Op basis van de inmiddels bewezen technieken uit de beveiligingsmarkt, werd een sluitende rittenregistratie bijgehouden die toegankelijk was via de door Technocon zelf ontwikkelde ‘Online Service’-omgeving. In 2009 is vervolgens de opgedane kennis uit de voorgaande ontwikkeltrajecten ingezet om de basis te leggen voor een nieuwe productrange voor zowel beveiliging als wagenparkbeheer, gekoppeld aan één platform waar klanten op flexibele wijze zelf kunnen kiezen welke dienstverlening zij wensen af te nemen. Dit was de eerste aanzet voor het huidige ‘Moving Intelligence’-platform. In de jaren voorafgaand aan de komst van Patrick was er sprake van een gebrek aan heldere visie en stond de winstgevendheid onder druk. Vanaf 2012 is dit hersteld, waarbij Technocon een speler van formaat is gebleken met een zeer gezonde rentabiliteit.

Technocon hanteert de merknaam Moving Intelligence en beschikt over een brede range van innovatieve producten op het gebied van beveiliging, track & trace, rittenregistratie en opsporing van ontvreemde objecten. De ontwikkeling van zowel de hard- als software vindt in eigen huis plaats. De hardware wordt door vaste partners in Nederland geproduceerd. De assemblage en distributie vindt vanuit Technocon plaats. Het Moving Intelligence platform stelt klanten in staat realtime inzage te verkrijgen in de status van het object of het wagenpark. 

Missie en visie
De missie van Technocon luidt: "Technocon biedt comfort, veiligheid en efficiency door inzicht te geven in alles wat beweegt". De ondersteunende slogan in de communicatie is: "Elke beweging onder controle".

De kernwaarden van Technocon zijn Betrouwbaar, Expert, Teamwork, Rechtvaardig, Ambitieus en Plezier. In de praktijk is dit merkbaar doordat Technocon hoge eisen stelt aan haar producten en diensten. Gebruikmakend van haar expertise tilt zij de lat constant voor zichzelf naar een hoger niveau. 
Het team dat hiervoor zorgt is een mooie mix van leeftijd en ervaring, verdeeld over de gebieden technology, sales, marketing, operations en finance. Op een leuke maar gedreven wijze zetten zij gezamenlijk haar kennis en ambities in om de positie als marktleider verder te verstevigen en er als betrouwbare expert voor haar klanten te zijn. Met de waarden betrouwbaar en rechtvaardig staat Technocon bekend in de markt. 

Visie en strategie
In een markt waar technologie, en de ontwikkeling daarvan, een belangrijke bouwsteen is, heeft Technocon een duidelijke visie: “Technocon biedt vooruitstrevende producten en diensten, voor mens en mobiliteit. Het doel is, gebruikmakend van een gezamenlijke passie, dé expert te zijn op het gebied van technische en strategische oplossingen die leiden tot efficiency en ontzorgen van de klant.”

Uit onderzoek van Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging (SCM) blijkt dat Technocon met een marktaandeel van 53% marktleider is op de Nederlandse track & trace beveiligingsmarkt. Technocon wil haar toonaangevende positie op de Nederlands markt verder uitbouwen. In de afgelopen jaren (vanaf 2012) heeft zij hard gewerkt aan technologische innovatie, partnerships met belangrijke stakeholders, kwalitatieve versterking van het team en fors geïnvesteerd in schaalbaarheid voor de toekomst. De strategie is erop gericht om eenduidigheid te creëren in het aandeelhouderschap. Dit is met deze overname geëffectueerd. Daarnaast wil men in 2017 een eerste stap maken naar internationalisering, waarbij vooral wordt ingezet op wederverkopers in Europa die zowel de hardware als de dienstverlening van het Moving Intelligence platform in gaan zetten voor hun relaties. Technocon ambieert geen start van eigen buitenlandse vestigingen die van scratch af aan de markt moeten veroveren. Er wordt gewerkt aan verdere diversificatie van product/markt combinaties, door met het Moving Intelligence -platform een bredere invulling te geven aan de toenemende behoefte aan fleetmanagement en de beveiliging van kapitaalintensieve goederen. Op autonome wijze wordt een beheersbare groeistrategie gevolgd, waarbij er voldoende kasstroom beschikbaar is om te kunnen blijven investeren in productontwikkeling en de organisatie. Ook na de overnamefinanciering is er voldoende kasstroom om de verwachte groei te kunnen financieren.

Markt
De afzetmarkt van Technocon concentreert zich op de Automotive sector. Op importeursniveau zijn dit onder andere;

 • Mercedes Benz Nederland
 • Pon’s Automobielhandel, met merken als Volkswagen, Audi, Seat en Skoda
 • BMW Group Nederland
 • Volvo Cars Nederland
 • High-end merken zoals Lamborghini en Bentley

Naast importeurs levert Technocon aan diverse verzekeraars en leasemaatschappijen. Buiten de automotive levert Technocon aan afnemers die over een eigen wagenpark beschikken, zoals Heineken, Kuehne + Nagel en Otto Work Force. Een grote potentie is aanwezig in de markt van mobiele kapitaalgoederen. Denk hierbij aan machines op het gebied van grondbewerking, wegenbouw, intern transport, maar ook aan duurdere aggregaten, pompen en containers met waardevolle goederen.

Concurrentiepositie
Fleetmanagement
De fleetmanagement markt is een ander type markt als gekeken wordt naar het aantal aanbieders, maar ook naar de verdeling van deze markt. In totaal zijn er een 60-tal professionele spelers op deze markt actief met in totaal 75 oplossingen die ingezet worden voor het registreren van ritten, live volgen en/of volledig wagenparkbeheer. Slechts een deel van deze partijen (30%), is net als Technocon lid van de Stichting Keurmerk Ritregistratie Systemen en heeft een oplossing die voldoet aan de richtlijnen van het Keurmerk RRS. Op slechts 25% van alle beschikbare oplossingen is ook daadwerkelijk een Keurmerk RRS afgegeven.

Beveiligingsmarkt
Het marktaandeel van de diverse marktpartijen in de beveiligingsmarkt kan worden vastgesteld aan de hand van de afgifte van voertuigcertificaten per leverancier. Het marktaandeel van Technocon bedraagt 52,7% in 2016.

Quality en Maintainance
Technocon levert systemen en diensten die moeten voldoen aan de eisen van de certificerende instanties. Het voldoen aan deze eisen is een voorwaarde om te kunnen leveren aan verzekeraars, leasemaatschappijen, importeurs, inbouwbedrijven en overige gebruikers. Technocon kiest daarbij voor een proactieve houding en wil vanuit haar eigen missie en kernwaarden, haar producten, diensten, processen en procedures door onafhankelijke instanties laten beoordelen en waar mogelijk certificeren.
Technocon beschikt over de volgende certificeringen;

 • KIWA-NCP certificering keurmerk ‘Beveiliging mobiele objecten en personen (K21023)’.
 • SCM certificeringen. Technocon ontwikkelt in eigen huis en laat haar innovaties beoordelen door onafhankelijke experts. Op deze zelf ontwikkelde productenrange (zie www.movingintelligence.com) is certificering verleend.
 • Technocon B.V. is een KIWA/SCM erkend inbouwbedrijf voor zowel personenauto’s als voertuigvolgsystemen.
 • Technocon B.V. is lid van de Stichting Keurmerk Rit Registratie Systemen en daarnaast ook in het bezit van het Keurmerk van deze stichting. 
 • Technocon B.V. beschikt over een POB vergunning en voldoet aan de verplichte eisen uit de wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus zodat Technocon opsporingswerkzaamheden mag verrichten voor gestolen objecten. 
 • Technocon B.V. is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens en committeert zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Zowel het platform als producten zijn zeer streng beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden toegang kunnen krijgen tot persoons- en objectgegevens.

Structuur

De onderneming wordt in een meervoudige B.V.-constructie geëxploiteerd. De daadwerkelijke activiteiten van de onderneming vinden volledig plaats in de werkmaatschappij Technocon B.V.. Melstone B.V. fungeert als een tussenholding en THENEST B.V. is de persoonlijke holding van Patrick Horst. Er is sprake van een fiscale eenheid. 

Financieringsbehoefte

De persoonlijke holding, THENEST B.V., koopt het aandelenpakket van 60,73% over van de verkopende aandeelhouders. Feitelijk is het THENEST B.V. die de financiering aangaat. Echter, de entiteiten in de groep vallen onder één fiscale eenheid en worden als één geheel gezien.
 
Investeringsoverzicht

Overname aandelen € 3.000.000,-
Herfinancieren leningen Melstone B.V. € 349.174,-
Totale investeringsbehoefte  € 3.349.174,-
Eigen middelen Technocon B.V. €849.174,-
Achtergestelde lening oud- aandeelhouders € 800.000,-
Rabobank* € 1.200.000,-
Lening via Collin Crowdfund  € 500.000,-

Leenbedrag: € 500.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

* Rabobank heeft haar goedkeuring verleend voor deze overnamefinanciering. De Rabobank verstrekt haar lening met een looptijd van 60 maanden. De bedongen zekerheden zijn:

 • Staatsgarantie
 • 1ste pandrecht op inventaris, voorraden en debiteuren
 • Particuliere borgstelling van Patrick Horst ter hoogte van € 150.000,- welke wordt gesecureerd met een 1ste hypotheek van € 200.000,- op de verhuurde woning in privé
 • 1ste pandrecht op aandelen van Melstone B.V. in Technocon B.V.
 • 1ste pandrecht op spaargelden van Technocon B.V. ter hoogte van € 400.000,-

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Technocon B.V., Melstone B.V. en THENEST B.V.
 • Patrick Horst geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • De lening van de verkopende aandeelhouders met een looptijd van 72 maanden ter hoogte van € 800.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Op deze lening zal pas vanaf 01-01-2020 worden afgelost. De rente wordt wel betaald. 
 • De lening van Patrick Horst (DGA) ter hoogte van € 132.105,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er niet worden afgelost. De rente wordt wel betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van THENEST B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.
 • Er is een negatieve hypotheekverklaring overeengekomen op de verhuurde woning welke in bezit is van Patrick Horst. Deze houdt in dat er zonder toestemming van Collin Crowdfund geen extra hypotheek op de woning gevestigd mag worden. De Rabobank zal een 1ste hypotheek, als onderdeel van haar financiering, gaan vestigen ter hoogte van € 200.000,- waarmee de woning vrijwel volledig is belast. 

Dun & Bradstreet
Voor de aanvraag wordt de Dun & Bradstreet score Laag risico gehanteerd. Zowel Technocon B.V., Melstone B.V. als THENEST B.V. worden met een Laag risico gekwalificeerd. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op definitieve, geconsolideerde cijfers 2015 (inclusief een controleverklaring van een onafhankelijke accountant), interne cijfers 2016 tot en met oktober), geconsolideerde prognoses 2017 en 2018 en een businessplan. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Technocon laat in de afgelopen jaren een zeer gezonde rentabiliteit zien. In 2014 en 2015 is respectievelijk een geconsolideerde omzet gerealiseerd van € 5.418.519,- en € 6.141.981,-. De lasten van de overnamefinanciering kunnen op basis van de genormaliseerde cashflow in zowel 2014 als 2015 reeds voldaan worden. In 2016 zal de geconsolideerde omzet uitkomen op € 7.122.000,- welke onderbouwd wordt door tussentijdse cijfers. Het netto cashflow overschot in 2016 zal naar verwachting uitkomen op € 510.000,- (Goed). Voor 2017 wordt een voorzichtige groei begroot naar een omzet van € 7.240.000,-. Het verwachte netto cashflow overschot in 2017 komt uit op € 295.000,- (Goed). Hierbij is rekening gehouden met jaarlijkse vervangingsinvesteringen ter hoogte van € 200.000,- in de verdere doorontwikkeling van het Moving Intelligence Platform. Hieruit blijkt dat er voldoende buffer aanwezig is en leidt deze overnamefinanciering niet tot een beperking in de groeiambities van Technocon. Wij beoordelen de Rentabiliteit op Goed. 

Solvabiliteit
De aandelen worden aangekocht door THENEST B.V. Het vennootschappelijk eigen vermogen na overname bedraagt € 220.802,- op een balanstotaal van € 3.520.752,-. Echter, kijken we naar het geconsolideerde eigen vermogen zien we een negatief eigen vermogen. Dit is veroorzaakt door de verlieslatende jaren tot en met 2012 en de hiermee gepaarde reorganisatie. Het geconsolideerde eigen vermogen na overname bedraagt -/- € 244.168,-. De vermogenspositie van de groep na de overname vormt dan ook de zwakke schakel in het geheel. Het perspectief is echter zeker aanwezig, blijkende uit de winstgevende exploitatie van de afgelopen jaren. Uitgaande van de realisatie 2016 en de prognoses zoals die door het bedrijf en de accountant zijn opgesteld voor de jaren tot en met 2021, constateren we dat naar verwachting het geconsolideerde eigen vermogen per ultimo 2019 positief zal zijn. Het geconsolideerde eigen vermogen na correctie van de goodwill zal per ultimo 2020 naar verwachting een solvabiliteit van 20% bereiken. Wij hanteren voorzichtigheidshalve de score Matig voor de Solvabiliteit.

Liquiditeit
De liquiditeitspositie van Technocon B.V. is zeer ontspannen. De omzet uit de abonnementen wordt bij aanvang vooraf gefactureerd waardoor er een post vooruitbetaalde omzet in de kortlopende schulden ontstaat. Dit vertekent de current ratio. Deze komt op basis van de balansposities in 2016 op 0,8 uit en scoort hiermee Matig. Echter, het netto werkkapitaal gecorrigeerd met de post vooruitbetaalde abonnementen is zeer ruim. In 2015 bedroeg deze circa € 980.000,- en in 2016 verbetert deze naar ruim € 1.000.000,-. Technocon is hierdoor in staat een deel van de koopsom intern uit beschikbare liquiditeiten te financieren. De liquiditeitspositie blijft ook na financiering op een zeer comfortabel niveau, waardoor een score Ruim voldoende passend wordt geacht.
 
Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Matig 
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim Voldoende 

Extra beloning

Bij een investering vanaf € 2.000,- ontvangt de investeerder een voucher voor 12 maanden kosteloze dienstverlening op een tweede aansluiting, in de vorm van ‘wagenparkbeheer’ óf ‘SCM certificeerde VVS+ beveiliging’, welke bijvoorbeeld toegepast kan worden op diens 2e voertuig, young- of oldtimer, camper of boot. 

Het Mi50 systeem en de installatie daarvan kan door investeerder zelf worden aangeschaft bij één van de officiële Moving Intelligence wederverkopers in Nederland. 

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-29311 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-01-2017 om 11:41
investeerder-2570 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
12-01-2017 om 11:40
investeerder-6639 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-01-2017 om 11:39
investeerder-9201 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-01-2017 om 11:39
investeerder-2476 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-01-2017 om 11:39

Ondernemer
Patrick Horst

Crowdfund Coach


André Dolsma