33971

The Tosti Club Leeuwarden

€ 130.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 164
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 20-12-2019 in 1 uur volgeschreven door 164 investeerders

Samenvatting

The Tosti Club is een concept waarbij het om gastbeleving, goede kwaliteit en ambachtelijke producten voor een eerlijke prijs draait. Wij Nederlanders zijn de grootste tosti-eter ter wereld. Dit doen wij ’s ochtends bij het ontbijt, ’s middags als lunch en ’s avonds als makkelijke maaltijd. Alle gebruikte producten zijn vers en de tosti’s, dubbel of triple, worden ter plaatse na bestelling klaar gemaakt volgens een beproefd concept. Ook biedt The Tosti Club sandwiches, The Tosti Club slice, breakfast en smoothie bowls aan. Er zijn inmiddels een tiental vestigingen verspreid over het land.

Niels Hoekstra (1985) heeft relevante ondernemers- en horecaervaring en begint als franchisenemer een tosticlub in Leeuwarden. Hij heeft hiervoor een uitstekende locatie aan de Nieuwestad (A-1 locatie) in Leeuwarden gevonden. De gevraagde financiering is benodigd voor de verbouwing, inrichting en opstart van deze nieuwe locatie. Er is sprake van een behoorlijke eigen inbreng en vader, die zelf een horeca onderneming heeft, geeft een gedeeltelijke borgstelling af die wij als materieel beoordelen.

De exploitatieprognoses zijn opgesteld na uitgebreide analyse van de lokale markt en met ervaringscijfers van bestaande franchisenemers elders in het land als basis.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 130.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende.
De voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn de heer N.J. Hoekstra en zijn partner mevrouw S.M.P. Lijong. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De vermogenspositie is na de eigen inbreng beperkt.
 • De heer J.L. Hoekstra geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer N.J. Hoekstra voor een bedrag van minimaal € 130.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van The Tosti Club Leeuwarden worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De financiering is benodigd om de verbouwing, inventaris en opstartkosten ten behoeve van het nieuwe restaurant The Tosti Club Leeuwarden te realiseren.

Ondernemer

Niels Hoekstra (1985) is een ondernemer in hart en nieren. In 2008 is hij samen met zijn vader Johan Hoekstra restaurant Sluiszicht begonnen in Workum. Hij heeft dit restaurant samen met zijn vader vanaf de grond opnieuw opgebouwd. Hierbij kwamen alle facetten van het ondernemerschap aan bod. Financieel, inkoop, planning en natuurlijk het harde werken.

Wij beoordelen Niels als een vrij complete ondernemer die echt ‘horeca-DNA’ heeft. De gastvrijheid zit in zijn bloed en hij is sfeergevoelig.

Onderneming

The Tosti Club is een concept waarbij het om gastbeleving, goede kwaliteit en ambachtelijke producten voor een eerlijke prijs draait. Wij Nederlanders zijn de grootste tosti-eter ter wereld. Dit doen wij ’s ochtends bij het ontbijt, ’s middags als lunch en ’s avonds als makkelijke maaltijd. Alle gebruikte producten zijn vers en de tosti’s, dubbel of triple. worden ter plaatse na bestelling klaar gemaakt volgens een beproefd concept. Ook biedt The Tosti Club sandwiches, The Tosti Club slice, breakfast en smoothie bowls aan. Er zijn inmiddels een tiental vestigingen verspreid over het land.

Niels Hoekstra (1985) heeft relevante ondernemers- en horecaervaring en begint als franchisenemer een tosticlub in Leeuwarden. Hij heeft hiervoor een uitstekende locatie aan de Nieuwstad (A-1 locatie) in Leeuwarden gevonden. Het pand bevindt zich in het winkelgebied, waardoor er veel langs het pand wordt gelopen. Er is voldoende parkeergelegenheid op een loopafstand van vijf minuten. Tegenover de locatie zit een prachtig plein waar veel wordt georganiseerd, dit biedt kansen. Het pand heeft een totale oppervlakte van 310 m² en heeft vier verdiepingen. Zij zullen de The Tosti Club eerst beperken tot de begane grond 130 m² en een klein deel van de eerste verdieping +/- 25 m². Met in totaal 70 zitplaatsen behoort The Tosti Club direct tot een van de grotere The Tosti Club vestigingen in Nederland.

Vooral in het eerste jaar is er sprake van een intensieve begeleiding door de franchisegever op het gebied van inkoop, training personeel, financiën en marketing.

De onderneming wordt uitgeoefend in een Eenmanszaak.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Verbouwing € 84.000,-
Inventaris € 34.000,-
Overige € 32.000,-
BTW € 30.000,-
Totaal € 180.000,-
Eigen middelen € 50.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 130.000,-

Leenbedrag: € 130.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Overige financiers:
Er zijn geen overige financiers.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn de heer N.J. Hoekstra en zijn partner mevrouw S.M.P. Lijong. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De vermogenspositie is na de eigen inbreng beperkt.
 • De heer J.L. Hoekstra geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer N.J. Hoekstra voor een bedrag van minimaal € 130.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van The Tosti Club Leeuwarden worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor The Tosti Club Leeuwarden is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op door de accountant opgestelde prognoses voor 2020, 2021 en 2022. Basis voor deze prognoses is een marktanalyse en cijfers van vergelijkbare The Tosti Club vestigingen. De overall score is Voldoende.

Afloscapaciteit 
De prognose voor 2020 is een verwachte omzet van € 302.000,- en een netto cashflow overschot van € 16.000,-. De prognose voor 2021 is een verwachte omzet van € 393.000,- en een netto cashflow overschot van € 35.000,-. Tot slot is er voor 2022 een omzet van € 432.000,- geprognosticeerd met een verwacht netto cashflow overschot van € 27.000,-. Hierdoor kwalificeren wij de afloscapaciteit voorzichtigheidshalve als Voldoende.

Solvabiliteit
Verwacht wordt eind 2020 een balanstotaal gerealiseerd te hebben van € 205.000,- met een bijbehorende solvabiliteit van 19%. De solvabiliteit zal naar verwachting toenemen de komende jaren. Wij kwalificeren de solvabiliteit voorzichtigheidshalve als Voldoende.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • De debiteuren zijn de heer N.J. Hoekstra en zijn partner mevrouw S.M.P. Lijong. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De vermogenspositie is na de eigen inbreng beperkt.
 • De heer J.L. Hoekstra geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer N.J. Hoekstra voor een bedrag van minimaal € 130.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van The Tosti Club Leeuwarden worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemers, de af te geven borgstelling, de te verpanden overlijdensrisico verzekering als de verpanding van de roerende zaken kwalificeren wij de zekerheden als Voldoende. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Investeerders vanaf € 1.000,- ontvangen een cadeaupakket van The Tosti Club. In dit cadeaupakket zitten o.a. een giftcard t.w.v. € 24,50 en andere leuke The Tosti Club producten. De giftcard is in te leveren bij alle vestigingen in Nederland en hoeft niet in één keer volledig gespendeerd te worden.

Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de fysieke verzending.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-113324 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
20-12-2019 om 14:54
investeerder-110275 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-12-2019 om 14:52
investeerder-97118 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-12-2019 om 14:49
investeerder-95766 heeft € 500 geïnvesteerd.
20-12-2019 om 14:48
investeerder-16119 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
20-12-2019 om 14:48

Ondernemer

Niels Hoekstra

Crowdfund Coach


Ronald Seinen Crowdfund Coach