43404

Theepaviljoen De Horsten B.V.

€ 160.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 338
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

100 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-10-2022 in 3 uur volgeschreven door 338 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Theepaviljoen De Horsten B.V.
Sector Horeca
Rechtsvorm Besloten vennootschap
Leendoel Overnamefinanciering
Datum van oprichting 17-10-2022
Website www.theepaviljoendehorsten.nl

Leendoel

Theepaviljoen de Horsten is gelegen op de “Koninklijke Landgoederen de Horsten” tussen Wassenaar en Voorschoten. Erik Duijverman gaat de exploitatie overnemen van de huidige eigenaren, die omwille van gezondheidsredenen stoppen. Erik is de afgelopen jaren werkzaam geweest als bedrijfsleider / technisch adviseur bij Thor Helical Benelux B.V., maar gaat met de overname invulling geven aan een persoonlijke doel, daar zijn passie bij horeca ligt. Zijn partner Jessica Gouveia is als zelfstandige actief als interim HR Professional. Zij zijn samen woonachtig in Hoofddorp en hebben tevens nog een woning in Portugal.
Er wordt een lineaire lening van € 160.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Overname inventaris en voorraad € 50.000
Goodwill € 100.000
Verbouwing en nieuwe meubelen € 60.000
Werkkapitaal € 10.000
Totaal € 220.000
Eigen inbreng € 60.000
Collin Direct € 160.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn SGR Holding B.V. en Theepaviljoen De Horsten B.V. 
  • Door de heer E.H. Duiverman en mevrouw J.P. Gouveia wordt een gezamenlijke persoonlijke borgstelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag. De borgstelling is momenteel materieel van aard.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving (derdenhypotheek) ter hoogte van € 160.000,- op het woonhuis aan de Charles Brandonlaan 23 te Hoofddorp verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin, welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van ING Bank N.V. ter hoogte van € 725.000,- en een openstaande schuld van € 707.000,-. De WOZ waarde per 1 januari 2021 is € 858.000,-.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Theepaviljoen De Horsten B.V. worden in 1e verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De Dun & Bradstreet score voor Theepaviljoen de Horsten B.V. is Verhoogd risico en de Dun & Bradstreet score voor SGR Holding B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van de huidige exploitant. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende. 

Jaarcijfers

Beginbalans

Activa

  Start
Vaste activa € 205.000
Vlottende activa € 5.000
Overige vlottende activa € 10.000
Totaal € 220.000

Passiva

  Start
Eigen vermogen € 60.000
Langlopende schulden € 128.000
Kortlopende schulden € 32.000
Totaal € 220.000

Winst- en verliesrekening prognose 2023

Omzet € 314.000
Bruto winst € 252.000
Kosten € 203.000
Belasting € 10.000
Resultaat € 39.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-21079 heeft € 300 geïnvesteerd.
24-10-2022 om 15:49
investeerder-247492 heeft € 200 geïnvesteerd.
24-10-2022 om 15:47
investeerder-283613 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-10-2022 om 15:45
investeerder-29311 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-10-2022 om 15:39
investeerder-15543 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-10-2022 om 15:39

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders