47937

Thermen Roosendaal Vastgoed B.V.

€ 500.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 459
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

55 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-04-2024 in 17 dagen volgeschreven door 459 investeerders

Samenvatting

Wijziging leningaanvraag d.d. 10-04-2024

Beste investeerder,

25 maart jl. is de crowdfunding van Thermen Roosendaal Vastgoed B.V. live gegaan. Dit heeft nog niet geleid tot een volledige funding van het streefbedrag. We zijn daarop in overleg gegaan met de klant. De klant wil graag dat de crowdfunding succesvol kan worden afgesloten en daarom kunnen we de volgende wijzigingen aankondigen:

 • Het leenbedrag wordt neerwaarts bijgesteld van € 750.000,- naar € 500.000,-;

Hieronder ziet u de oorspronkelijke pitch waarin bovenstaande wijzigingen niet zijn doorgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Otium Congres is gevestigd in het pas geopende Otium hotel aan de Stok in Roosendaal.
Alle negen multifunctionele vergaderzalen zijn gelegen op de eerste verdieping en voorzien van de nodige vergadertools. De zalen variëren in grootte en zijn te huur vanaf 8 personen. Enkele zalen kunnen aan elkaar geschakeld worden, waardoor er in de grootste ruimte plaats is voor bijeenkomsten tot 100 personen.
De activiteiten zijn ondergebracht in Thermen Roosendaal Vastgoed B.V., waarin via 100 % dochter Fitland Thermen Roosendaal B.V. ook de activiteiten van de wellness en het restaurant zijn ondergebracht.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 1.250.000,-. Vanuit eigen middelen wordt € 500.000,- ingebracht.
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 750.000,- met een bodembedrag van € 450.000,-. De looptijd is 48 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij, gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing en een slottermijn van € 450.000,-. Indien niet het volledige leenbedrag wordt gefund zal de slottermijn met het gelijke bedrag afnemen. De rente bedraagt 8,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

 • De geldnemers zijn Thermen Roosendaal Vastgoed B.V., Fitland Thermen Roosendaal B.V. en VK Participaties B.V.
 • Er wordt gebruik gemaakt van de reeds gevestigde eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 3.900.000,- op het opstalrecht op het appartementsrecht van het onroerende goed met als adres De Stok 6 te Roosendaal, kadastraal bekend als sectie I complexaanduiding 1383, appartementsindex 131 te Roosendaal en Nispen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 3.900.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 24 oktober 2023. Investeerders van leningen 00046748 en 00047199 hebben voorrang bij een eventuele uitwinning van deze zekerheid. Deze leningen kennen op dit moment nog een openstaande schuld van € 1.620.000,- en € 130.000,- respectievelijk.
 • De heer M.J.C. van Kempen geeft een borgstelling af voor € 750.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van het persoonlijk vermogen, dat onder andere bestaat uit onroerend goed. De borgstelling van de heer Van Kempen zal, na verwerving van de ondergrond van het onroerend goed, binnen enkele maanden worden vervangen door een tweede hypotheek ad € 2.500.000,- welke tevens zal gelden voor de bestaande leningen 00046748 en 00047199 aan Thermen Roosendaal Vastgoed B.V., te vestigen op de ondergrond en opstallen op de percelen met betrekking tot de Wellness/Horeca/congresruimte/lobby en commerciële ruimte van het hotel te Roosendaal, aan De Stok 6, 4703 SZ en kadastraal bekend als gemeente Roosendaal en Nispen, sectie I complexaanduiding 1383-A, appartementsindex 132 en 133. Hierbij zal sprake zijn van een maximale voorbelasting van € 3.000.000,-. De nieuw te vestigen hypotheek zal voor alle drie de leningen gelijk in rang zijn.
 • De lening van de heer M.J.C. van Kempen als eigen inbreng in Thermen Roosendaal Vastgoed B.V. ter hoogte van € 1.900.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Aflossingen mogen jaarlijks plaatsvinden na voldoening aflossing op de leningen van Collin Crowdfund, zolang de (geconsolideerde) solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) op basis van de definitieve jaarcijfers, minimaal 35% is. De rente op de achtergestelde lening wordt jaarlijks wel betaald.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven (de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn).

Leendoel

De lening wordt aangewend voor de inrichting en aankleding van de vergaderzalen aan de Stok in Roosendaal.

Ondernemer

Maarten van Kempen (1961) maakte kennis met het ondernemerschap op 17 jarige leeftijd, net na het behalen van zijn HAVO diploma. Dit kwam doordat zijn vader voor langere tijd het ziekenhuis inging en Maarten samen met zijn moeder de dieren- en tuinspeciaalzaak moest voortzetten. Gelukkig herstelde zijn vader en kon deze taak weer overnemen van Maarten. Hierna volgde er een periode van ruim 4 jaar van Korps mariniers, Korps commandotroepen en uiteindelijk het militaire vijfkampteam. 
Tijdens deze periode ontdekte Maarten de wereld van fitness in de Verenigde Staten en zag hij hoe daar fitness werd beoefend. Heel anders dan de Budoscholen of krachtsport in Nederland. Terug in Nederland begon Maarten op zijn 22e met een sportcentrum in Mill. Na drie jaar verhuisden ze naar de winkel van zijn ouders voor uitbreiding van de sportcentrum wat een groot succes werd. In 1991 kocht hij de oude mavo in Mill en transformeerde het naar Fitland, waar hij tevens een hotel, inclusief vliegtuig waarin je kunt overnachten, wellnessboot en een orthopedische kliniek begon.
Maarten heeft Fitland uitgebreid tot sportlocaties in heel Nederland met zwembaden, hotels en wellnesscentra. Zijn sterke punt is dat hij altijd op zoek is naar een combinatie met overheid, zorg, onderwijs en commercie. Uiteindelijk bestond Fitland uit 38 sportcentrums, 8 hotels, 6 wellnessresorts en 2.000 medewerkers.
In 2019 heeft Maarten de Fitland sportscholen verkocht aan Basic-Fit en de hotels aan Fletcher. Maarten kon Fitland niet helemaal loslaten, waardoor hij in 2019 de Fitland locaties in Mill, Gemert en Goes weer terugkocht. De overname van sportlocaties in Velp, Brielle en Doetinchem zijn vervolgens aan Fitland toegevoegd. 

Onderneming

Kernprofiel 
Het Otium Hotel is onlangs geopend en de daarin gevestigde Vitae Wellnessresort Roosendaal en Otium congres openen binnenkort hun deuren. Otium congres biedt de ideale setting voor alle zakelijke bijeenkomsten, of het nu gaat om een vergadering, congres, training of zakelijke borrel. 
Alle 9 multifunctionele vergaderzalen zijn gelegen op de eerste verdieping en voorzien van de nodige vergadertools. De zalen variëren in grootte en zijn te huur vanaf 8 personen. Enkele zalen kunnen aan elkaar geschakeld worden , waardoor er in de grootste ruimte plaats is voor bijeenkomsten tot 100 personen.

Visie
‘’Wij geloven dat mensen gelukkiger zijn als ze beter in balans zijn. Wij willen daarom een constante bijdrage leveren aan de fysieke en mentale gezondheid van onze gasten. Daarbij zijn de persoonlijke benadering, de kwaliteit van onze producten en diensten, en de totale beleving de belangrijkste speerpunten. Bij Vitae Wellnessresort Roosendaal staan we voor Ontdekken, Ontmoeten en Ontspannen.’’
Missie
Gasten behouden, nieuwe klanten aantrekken en operational excellence uitvoeren.

Positionering in markt 
Het doel is om een exploitatie te bouwen wat opvalt binnen het recreatiegebied De Stok in Roosendaal, met regionale bekendheid voor toeristen, dagjesmensen en zakelijke gasten.

Juridische structuur  

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Totale investeringen in congres  € 1.250.000,-
Inbreng eigen middelen € 500.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 750.000,-*

Leenbedrag: € 750.000,- met een bodem van € 450.000,-.
Rente: 8,0%
Looptijd: 48 maanden met een aflossingsvrije periode van 6 maanden, gevolgd door een maandelijkse lineaire aflossing en met een slottermijn van € 450.000,-.

*Indien niet het volledige bedrag wordt gefund zal de slottermijn met het gelijke bedrag dalen. Het bodembedrag bedraagt € 450.000,-.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Thermen Roosendaal Vastgoed B.V. is Verhoogd risico. De kwalificatie voor Fitland Thermen Roosendaal B.V. (nieuwe exploitatie) is Aanzienlijk risico. De kwalificatie voor VK Participaties B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden en is gebaseerd op het bedrijfsplan met prognoses 2024 en 2025 en op het taxatierapport. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
Voor 2024 wordt een omzet geprognotiseerd van € 2.790.000,- met een nettowinst van € 356.000,- en een netto cashflowoverschot van € 494.000,-. Voor 2025 wordt een omzet geprognotiseerd van € 4.825.000,- met een nettowinst van € 461.000,- en een netto cashflowoverschot van € 674.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit vooralsnog als Voldoende, aangezien deze op prognoses is gebaseerd.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering bedraagt, mede op basis van de achterstelling, 47% op een balanstotaal van € 6.800.000,-. Ultimo 2024 wordt een solvabiliteit verwacht van 50% op een balanstotaal van € 7.094.000,-. Ultimo 2025 wordt een solvabiliteit van 53% op een balanstotaal van € 7.468.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn Thermen Roosendaal Vastgoed B.V., Fitland Thermen Roosendaal B.V. en VK Participaties B.V.
 • Er wordt gebruik gemaakt van de reeds gevestigde eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 3.900.000,- op het opstalrecht op het appartementsrecht van het onroerende goed met als adres De Stok 6 te Roosendaal, kadastraal bekend als sectie I complexaanduiding 1383, appartementsindex 131 te Roosendaal en Nispen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een waarde van € 3.900.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 24 oktober 2023. Investeerders van leningen 00046748 en 00047199 hebben voorrang bij een eventuele uitwinning van deze zekerheid. Deze leningen kennen op dit moment nog een openstaande schuld van € 1.620.000,- en € 130.000,- respectievelijk.
 • De heer M.J.C. van Kempen geeft een borgstelling af voor € 750.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van het persoonlijk vermogen, dat onder andere bestaat uit onroerend goed. De borgstelling van de heer Van Kempen zal, na verwerving van de ondergrond van het onroerend goed, binnen enkele maanden worden vervangen door een tweede hypotheek ad € 2.500.000,- welke tevens zal gelden voor de bestaande leningen 00046748 en 00047199 aan Thermen Roosendaal Vastgoed B.V., te vestigen op de ondergrond en opstallen op de percelen met betrekking tot de Wellness/Horeca/congresruimte/lobby en commerciële ruimte van het hotel te Roosendaal, aan De Stok 6, 4703 SZ en kadastraal bekend als gemeente Roosendaal en Nispen, sectie I complexaanduiding 1383-A, appartementsindex 132 en 133. Hierbij zal sprake zijn van een maximale voorbelasting van € 3.000.000,-. De nieuw te vestigen hypotheek zal voor alle drie de leningen gelijk in rang zijn.
 • De lening van de heer M.J.C. van Kempen als eigen inbreng in Thermen Roosendaal Vastgoed B.V. ter hoogte van € 1.900.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Aflossingen mogen jaarlijks plaatsvinden na voldoening aflossing op de leningen van Collin Crowdfund, zolang de (geconsolideerde) solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) op basis van de definitieve jaarcijfers, minimaal 35% is. De rente op de achtergestelde lening wordt jaarlijks wel betaald.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven (de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn).

Door zowel de eerste hypothecaire inschrijving alsmede de persoonlijke borgstelling kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 2.000 geïnvesteerd.
11-04-2024 om 9:25
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
11-04-2024 om 8:44
investeerder-303585 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-04-2024 om 7:42
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
11-04-2024 om 4:40
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
10-04-2024 om 23:03

Ondernemer

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas